Arabiska för bli distraherad

dhahala
ﺫَﻫَﻞَ
bli distraherad – dåtid han
yadhhalu
ﻳَﺬﻫَﻞُ
bli distraherad – nutid han

Det arabiska verbet för att bli distraherad skrivs ﺫَﻫَﻞَ och uttalas dhahala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺬﻫَﻞُ och uttalas yadhhalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli distraherad består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli distraherad

Alla bokstäver i bli distraherad

ﺫَﻫَﻞَ
ﻫـ
ـﻞ
 
ﻫـ
ـﻞ
 
ـﺬ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dhal
dh
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bli distraherad består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺫَﻫَﻞَ och uttalas dhahala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli distraherad

dåtid
nutid
han
dhahala
ﺫَﻫَﻞَ
han - dåtid
yadhhalu
ﻳَﺬﻫَﻞُ
han - nutid
hon
dhahalat
ﺫَﻫَﻠَﺖ
hon - dåtid
tadhhalu
ﺗَﺬﻫَﻞُ
hon - nutid
jag
dhahaltu
ﺫَﻫَﻠﺖُ
jag - dåtid
'adhhalu
ﺃَﺫﻫَﻞُ
jag - nutid