Arabiska för rasa, ryta, storma

3aSafa
ﻋَﺼَﻒَ
rasa, ryta, storma – dåtid han
ya3Sifu
ﻳَﻌﺼِﻒُ
rasa, ryta, storma – nutid han

Det arabiska verbet för att rasa, ryta, storma skrivs ﻋَﺼَﻒَ och uttalas 3aSafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺼِﻒُ och uttalas ya3Sifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rasa, ryta, storma består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rasa, ryta, storma

Alla bokstäver i rasa, ryta, storma

ﻋَﺼَﻒَ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för rasa, ryta, storma består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺼَﻒَ och uttalas 3aSafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rasa, ryta, storma

fa3ala blir 3aSafa

Vi har sett att det arabiska ordet för rasa, ryta, storma skrivs ﻋَﺼَﻒَ och uttalas 3aSafa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, S och f, blir ordet 3aSafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rasa, ryta, storma

Böjningsformer av rasa, ryta, storma

dåtid
nutid
han
3aSafa
ﻋَﺼَﻒَ
han - dåtid
ya3Sifu
ﻳَﻌﺼِﻒُ
han - nutid
hon
3aSafat
ﻋَﺼَﻔَﺖ
hon - dåtid
ta3Sifu
ﺗَﻌﺼِﻒُ
hon - nutid
jag
3aSaftu
ﻋَﺼَﻔﺖُ
jag - dåtid
'a3Sifu
ﺃَﻋﺼِﻒُ
jag - nutid