Arabiska för storm

3aaSifa
ﻋَﺎﺻِﻔَﺔ
storm – femininum singular

Det arabiska ordet för storm uttalas 3aaSifa och skrivs ﻋَﺎﺻِﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns storm i:

3iwaaSif
ﻋِﻮَﺍﺻِﻒ
storm – femininum plural
Kategori: meterologi
Ordklass: substantiv.

Så används ordet storm

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet storm består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med storm

Alla bokstäver i storm

ﻋَﺎﺻِﻔَﺔ
ﻋـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
ayn
3
alef
Sad
S
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för storm består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺻِﻔَﺔ och uttalas 3aaSifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver