Arabiska för förmörkas, sjunka

khasafa
ﺧَﺴَﻒَ
förmörkas, sjunka – dåtid han
yakhsifu
ﻳَﺨﺴِﻒُ
förmörkas, sjunka – nutid han

Det arabiska verbet för att förmörkas, sjunka skrivs ﺧَﺴَﻒَ och uttalas khasafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺴِﻒُ och uttalas yakhsifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förmörkas, sjunka består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, sin som skrivs och uttalas s och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förmörkas, sjunka

Alla bokstäver i förmörkas, sjunka

ﺧَﺴَﻒَ
ﺧـ
ـﺴـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺴـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
sin
s
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för förmörkas, sjunka består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺴَﻒَ och uttalas khasafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förmörkas, sjunka

dåtid
nutid
han
khasafa
ﺧَﺴَﻒَ
han - dåtid
yakhsifu
ﻳَﺨﺴِﻒُ
han - nutid
hon
khasafat
ﺧَﺴَﻔَﺖ
hon - dåtid
takhsifu
ﺗَﺨﺴِﻒُ
hon - nutid
jag
khasaftu
ﺧَﺴَﻔﺖُ
jag - dåtid
'akhsifu
ﺃَﺧﺴِﻒُ
jag - nutid