Arabiska för bedrägeri

khatl
ﺧَﺘﻞ
bedrägeri – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bedrägeri uttalas khatl och skrivs ﺧَﺘﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bedrägeri består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ta som skrivs och uttalas t och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bedrägeri

Alla bokstäver i bedrägeri

ﺧَﺘﻞ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bedrägeri består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺘﻞ och uttalas khatl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver