Arabiska för anteckningsblock

qirTaas
ﻗِﺮﻃَﺎﺱ
anteckningsblock – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anteckningsblock uttalas qirTaas och skrivs ﻗِﺮﻃَﺎﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i anteckningsblock

ﻗِﺮﻃَﺎﺱ
ﻗـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
qaf
q
ra
r
Ta
T
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för anteckningsblock består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ordet skrivs därför ﻗِﺮﻃَﺎﺱ och uttalas qirTaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver