Arabiska för pumpande

Dakhkh
ﺿَﺦّ
pumpande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pumpande uttalas Dakhkh och skrivs ﺿَﺦّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pumpande består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, kha som skrivs och uttalas kh och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pumpande

Alla bokstäver i pumpande

ﺿَﺦّ
ﺿـ
ـﺦ
 
ﺿـ
ـﺦ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
Dad
D
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för pumpande består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺦّ och uttalas Dakhkh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver