the body of the woman is a train station

The Arabic phrase the body of the woman is a train station is pronounced jasadu lmar'ati maHaTTatun and written ﺟَﺴَﺪُ ﺍﻟﻤَﺮﺃَﺓِ ﻣَﺤَﻄَّﺔٌ

The Arabic words in the body of the woman is a train station

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase the body of the woman is a train station. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

body

ﺟَﺴَﺪُ
Pronounciation: jasadu
English translation (of the word in its basic form): body
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: definite form (beginning of an idafa contruction)
gender: masculine
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Predikatet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver den första) kasus nominativ.

The base form of the word body

ﺟَﺴَﺪ
jasad
(singular, indefinite, no case)

woman

ﺍﻟﻤَﺮﺃَﺓِ
Pronounciation: lmar'ati
English translation: woman
Part of speech: noun
gender: feminine

train station

ﻣَﺤَﻄَّﺔٌ
Pronounciation: maHaTTatun
English translation: train station
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: feminine
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Predikatet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver den första) kasus nominativ.

Type of phrase: Nominal sentences where the predicate is a single word

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett obestämt nomen.I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden ett bestämt nomen, och subjektet kommer ofta före predikatsfyllnaden. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet "är" är underförstått i denna typ av mening.