He is ignorant and insolent.

The Arabic phrase He is ignorant and insolent. is pronounced huwa jaahilun wawaqiHun and written ﻫُﻮَ ﺟَﺎﻫِﻞٌ ﻭَﻭَﻗِﺢٌ

The Arabic words in He is ignorant and insolent.

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase He is ignorant and insolent.. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

he

ﻫُﻮَ
Pronounciation: huwa
English translation: he
Part of speech: pronoun

ignorant

ﺟَﺎﻫِﻞٌ
Pronounciation: jaahilun
English translation (of the word in its basic form): ignorant
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Predikatet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver den första) kasus nominativ.

The base form of the word ignorant

ﺟَﺎﻫِﻞ
jaahil
(singular, indefinite, no case)

and

ﻭَ
Pronounciation: wa
English translation: and
Part of speech: konjunction
Attached with the word that comes after.

insolent

ﻭَﻗِﺢٌ
Pronounciation: waqiHun
English translation (of the word in its basic form): insolent
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Predikatet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver den första) kasus nominativ.

The base form of the word insolent

ﻭَﻗِﺢ
waqiH
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Nominal sentences where the predicate is a single word

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett obestämt nomen.I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden ett bestämt nomen, och subjektet kommer ofta före predikatsfyllnaden. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet "är" är underförstått i denna typ av mening.