square metre

The Arabic phrase square metre is pronounced mitrun murabba3un and written ﻣِﺘﺮٌ ﻣُﺮَﺑَّﻊٌ

The Arabic words in square metre

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase square metre. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

meter

ﻣِﺘﺮٌ
Pronounciation: mitrun
English translation: meter
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

square

ﻣُﺮَﺑَّﻊٌ
Pronounciation: murabba3un
English translation (of the word in its basic form): square
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word square

ﻣُﺮَﺑَّﻊ
murabba3
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.