declinable adverb

The Arabic phrase declinable adverb is pronounced Zarfun mu3rabun and written ﻇَﺮﻑٌ ﻣُﻌﺮَﺏٌ

The Arabic words in declinable adverb

Below you can see detailed information about every word in the Arabic phrase declinable adverb. You can see the English translation of the word, how the word is spelled and pronounced and how the word has been conjugated in the phrase. There is also a link to get even more information about the word.

adverb, circumstance, envelope

ﻇَﺮﻑٌ
Pronounciation: Zarfun
English translation (of the word in its basic form): adverb, circumstance, envelope
Part of speech: noun
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word adverb, circumstance, envelope

ﻇَﺮﻑ
Zarf
(singular, indefinite, no case)

declinable

ﻣُﻌﺮَﺏٌ
Pronounciation: mu3rabun
English translation (of the word in its basic form): declinable
Part of speech: adjective
case: nominative
definiteness: indefinite form
gender: masculine

The base form of the word declinable

ﻣُﻌﺮَﺏ
mu3rab
(singular, indefinite, no case)

Type of phrase: Noun+adjective

Ett substantiv och ett adjektiv som beskriver substantivet. Adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus, numerus och kasus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasus nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Category: grammar