Verbalnomen i verbform 2 till 10

Verbalnomen är ord som exempelvis används för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap. I arabiskan finns bestämda mönster för verbalnomen.

För verbalnomen i verbform 1 finns flera olika mönster. Verbform 2 och verbform 3 har två mönster var. Verbform 4 till 10 har ett mönster var. Jag har dock aldrig stött på några verbalnomen i verbform 9. Generellt gäller att ju högre verbform, desto mer specifik betydelse har ordet.

Verbalnomen verbform 2

Verbalnomen för verbform 2 har mönstret taf3iil. Hit hör exempelvis ordet tadriib som betyder träning, övning.

ﺗَﺪﺭِﻳﺐ
tadriib
träning, övning

Ett annat exempel är ordet tartiib som betyder arrangemang, organisering.

ﺗَﺮﺗِﻴﺐ
tartiib
arrangemang, organisering

Det andra mönstret för verbalnomen i verbform 2 är taf3ila. Hit hör exempelvis ordet taqdima som betyder gåva, hyllning.

ﺗَﻘﺪِﻣَﺔ
taqdima
gåva, hyllning

Ett annat exempel är ordet tajriba som betyder test.

ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ
tajriba
test

Verbform 2 används ofta för handlingar som utförs mot någon annan, exempelvis att göra så att någon annan gör något eller blir något.

Verbalnomen verbform 3

Verbalnomen för verbform 3 har mönstret fi3aal. Hit hör exempelvis ordet jiwaar som betyder grannskap, närhet.

ﺟِﻮَﺍﺭ
jiwaar
grannskap, närhet

Ett annat exempel är ordet jihaad som betyder kamp, strävan.

ﺟِﻬَﺎﺩ
jihaad
kamp, strävan

Det andra mönstret för verbalnomen i verbform 3 är mufaa3ala. Hit hör exempelvis ordet mushaaraka som betyder deltagande, partnerskap.

ﻣُﺸَﺎﺭَﻛَﺔ
mushaaraka
deltagande, partnerskap

Ett annat exempel är ordet musaa3ada som betyder hjälp.

ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ
musaa3ada
hjälp

Verbform 3 används ofta för att beskriva en handling man gör mot en annan person eller involverar någon i.

Verbalnomen verbform 4

Verbalnomen för verbform 4 har mönstret 'if3aal. Hit hör exempelvis ordet 'ish3aar som betyder anvisning.

ﺇِﺷﻌَﺎﺭ
'ish3aar
anvisning

Ett annat exempel är ordet 'ilhaam som betyder inspiration.

ﺇِﻟﻬَﺎﻡ
'ilhaam
inspiration

Verbform 4 är ofta kausativ till verbform 1, dvs handlar om att få någon att göra något.

Verbalnomen verbform 5

Verbalnomen för verbform 5 har mönstret tafa33ul. Hit hör exempelvis ordet tanaffus som betyder andning.

ﺗَﻨَﻔُّﺲ
tanaffus
andning

Ett annat exempel är ordet taTawwur som betyder utveckling.

ﺗَﻄَﻮُّﺭ
taTawwur
utveckling

Verbform 5 är ofta reflexiv till verbform 2, dvs handlar om att få sig själv att göra det som verbform 2 syftar på.

Verbalnomen verbform 6

Verbalnomen för verbform 6 har mönstret tafaa3ul. Hit hör exempelvis ordet tabaadul som betyder handel, utbyte.

ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ
tabaadul
handel, utbyte

Ett annat exempel är ordet ta3aawun som betyder samarbete.

ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ
ta3aawun
samarbete

Verbform 6 är ofta en reflexiv, ömsesidig eller starkare variant av verbform 3. Den beskriver ofta ett utbyte mellan människor eller grupper av människor.

Verbalnomen verbform 7

Verbalnomen för verbform 7 har mönstret infi3aal. Hit hör exempelvis ordet infijaar som betyder explosion.

ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ
infijaar
explosion

Ett annat exempel är ordet indimaaj som betyder assimilation, fusion, sammanslagning.

ﺍِﻧﺪِﻣَﺎﺝ
indimaaj
assimilation, fusion, sammanslagning

Verbform 7 är ofta reflexiv eller passiv till verbform 1.

Verbalnomen verbform 8

Verbalnomen för verbform 8 har mönstret ifti3aal. Hit hör exempelvis ordet imtiHaan som betyder examination, test.

ﺍِﻣﺘِﺤَﺎﻥ
imtiHaan
examination, test

Ett annat exempel är ordet intiZaar som betyder väntan.

ﺍِﻧﺘِﻈَﺎﺭ
intiZaar
väntan

Verbform 8 är ofta, liksom verbform 7, reflexiv till verbform 1.

Verbalnomen verbform 10

Verbalnomen för verbform 10 har mönstret istif3aal. Hit hör exempelvis ordet istismaa3 som betyder lyssnande.

ﺍِﺳﺘِﺴﻤَﺎﻉ
istismaa3
lyssnande

Ett annat exempel är ordet isti3maal som betyder användning, hantering.

ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ
isti3maal
användning, hantering

Verbform 10 kan exempelvis vara kausativ eller reflexiv till verbform 4.

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster