Passivt particip

Passivt particip inom arabiska är en grupp ord som beskriver någon eller något som är föremål för en handling. Passiva particip bildas enligt bestämda mönster.

Det finns tio stycken mönster för passivt particip i arabiskan, från verbform 1 till verbform 10. Jag har dock aldrig stött på några ord inom passivt particip verbform 9. Generellt gäller att ju högre verbform, desto mer specifik betydelse har ordet.

Ett kännetecken för ord med passivt particip är att innan sista rotbokstaven kommer vokalen a.

Enligt Wikpedia är particip ord som bildats av verb men som används som adjektiv. I arabiska kan dock de flesta particip fungera som såväl substantiv som adjektiv.

Du kommer märka att det finns arabiska ord som följer mönstret för passivt particip men som inte är passiva particip, dvs de beskriver inte föremålet för någon handling.

Passivt particip verbform 1

Passivt particip verbform 1 har mönstret maf3uul. Det mest uppenbara exemplet är just maf3uul som har olika betydelser, bland annat påverkad.

ﻣَﻔﻌُﻮﻝ
maf3uul
objekt, påverkad, påverkan

Ett annat vanligt ord som har mönstret aktivt particip 1 är maktuub som betyder skriven.

ﻣَﻜﺘُﻮﺏ
maktuub
skriven

Passivt particip verbform 2 - 10

Passivt particip verbform 2 till 10 börjar alla på mu.

Passivt particip verbform 2

Passivt particip verbform 2 har mönstret mufa33al. Notera att den andra rotbokstaven är dubblerad.

Ett exempel på passivt particip i verbform 2 är ordet muwaZZaf som betyder anställd.

ﻣُﻮَﻇَّﻒ
muwaZZaf
anställd

Ett annat exempel är ordet muzawwar som betyder förfalskad.

ﻣُﺰَﻭَّﺭ
muzawwar
förfalskad

Verbform 2 används ofta för handlingar som utförs mot någon annan, exempelvis att göra så att någon annan gör något eller blir något.

Passivt particip verbform 3

Passivt particip verbform 3 har mönstret mufaa3al. Notera att det är en lång vokal (aa) mellan första och andra rotbokstaven.

Ett exempel på passivt particip i verbform 3 är ordet mubaarak som betyder lyckosam, välsignad.

ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ
mubaarak
lyckosam, välsignad

Ett annat exempel är ordet mukhaaTab som betyder adressat, talad till.

ﻣُﺨَﺎﻃَﺐ
mukhaaTab
adressat, talad till

Verbform 3 används ofta för att beskriva en handling man gör mot en annan person eller involverar någon i.

Passivt particip verbform 4

Passivt particip verbform 4 har mönstret muf3al.

Ett exempel på passivt particip i verbform 4 är ordet mut3ab som betyder trött.

ﻣُﺘﻌَﺐ
mut3ab
trött

Ett annat exempel är ordet mughlaq som betyder stängd.

ﻣُﻐﻠَﻖ
mughlaq
stängd

Verbform 4 är ofta kausativ till verbform 1, dvs handlar om att få någon att göra något.

Passivt particip verbform 5

Passivt particip verbform 5 har mönstret mutafa33al. Notera att den andra rotbokstaven är dubblerad. Dessutom är det ett t före första rotbokstaven.

Ett exempel på passivt particip i verbform 5 är ordet mutakallam som betyder talad.

ﻣُﺘَﻜَﻠَّﻢ
mutakallam
talad

Ett annat exempel är ordet mutawaqqa3 som betyder förväntad.

ﻣُﺘَﻮَﻗَّﻊ
mutawaqqa3
förväntad

Verbform 5 är ofta reflexiv till verbform 2, dvs handlar om att få sig själv att göra det som verbform 2 syftar på.

Passivt particip verbform 6

Passivt particip verbform 6 har mönstret mutafaa3al. Notera att det är en lång vokal (aa) mellan första och andra rotbokstaven. Dessutom är det ett t före första rotbokstaven.

Ett exempel på passivt particip i verbform 6 är ordet mutawaarath som betyder ärvd.

ﻣُﺘَﻮَﺍﺭَﺙ
mutawaarath
ärvd

Ett annat exempel är ordet mutabaadal som betyder ömsesidig.

ﻣُﺘَﺒَﺎﺩَﻝ
mutabaadal
ömsesidig

Verbform 6 är ofta en reflexiv, ömsesidig eller starkare variant av verbform 3. Den beskriver ofta ett utbyte mellan människor eller grupper av människor.

Passivt particip verbform 7

Passivt particip verbform 7 har mönstret munfa3al. Notera att det är ett n före första rotbokstaven.

Ett exempel på passivt particip i verbform 7 är ordet munHadar som betyder lutande, lutning.

ﻣُﻨﺤَﺪَﺭ
munHadar
lutande, lutning

Ett annat exempel är ordet mun3aTaf som betyder kurva.

ﻣُﻨﻌَﻄَﻒ
mun3aTaf
kurva

Verbform 7 är ofta reflexiv eller passiv till verbform 1.

Passivt particip verbform 8

Passivt particip verbform 8 har mönstret mufta3al. Notera att det är ett t mellan första och andra rotbokstaven

Ett exempel på passivt particip i verbform 8 är ordet muHtaram som betyder respekterad, ärad.

ﻣُﺤﺘَﺮَﻡ
muHtaram
respekterad, ärad

Ett annat exempel är ordet mukhtalaT som betyder blandad.

ﻣُﺨﺘَﻠَﻂ
mukhtalaT
blandad

Verbform 8 är ofta, liksom verbform 7, reflexiv till verbform 1.

Passivt particip verbform 10

Passivt particip verbform 10 har mönstret mustaf3al. Notera bokstaven s och bokstaven t före första rotbokstaven

Ett exempel på passivt particip i verbform 10 är ordet musta3mal som betyder tillämpad.

ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻞ
musta3mal
tillämpad

Ett annat exempel är ordet mustahlak som betyder förbrukad, konsumerad.

ﻣُﺴﺘَﻬﻠَﻚ
mustahlak
förbrukad, konsumerad

Verbform 10 kan exempelvis vara kausativ eller reflexiv till verbform 4.

Aktivt och passivt particip

Mönstren för aktivt particip och passivt particip är mycket lika varandra i verbform 2 till 10. Enda skillnaden är vokalen före sista rotbokstaven som är i för aktivt particip och a för passivt particip.

Exempelvis ordet (muhaddid) betyder hotfull. Det är aktivt particip verbform 2.

ﻣُﻬَﺪِّﺩ
muhaddid
hotfull

Byter vi ut i:et mot ett a får vi (muhaddad) som betyder hotad. Det är passivt particip verbform 2.

ﻣُﻬَﺪَّﺩ
muhaddad
hotad

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster