Ord som börjar på ن (n)

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven ن (n). Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

att söva
na33asa
ﻧَﻌَّﺲَ
att lyfta upp, återuppliva
na33asha
ﻧَﻌَّﺶَ
ja
na3am
ﻧَﻌَﻢ
att slumra, vara sömnig
na3asa
ﻧَﻌَﺲَ
att lyfta upp, återuppliva
na3asha
ﻧَﻌَﺶَ
sandal, sula
na3l
ﻧَﻌﻞ
lyx, nåd
na3ma
ﻧَﻌﻤَﺔ
mynta
na3naa3
ﻧَﻌﻨَﺎﻉ
likkista
na3sh
ﻧَﻌﺶ
sovande
naa'im
ﻧَﺎﺋِﻢ
mjuk
naa3im
ﻧَﺎﻋِﻢ
sovande, sömnig
naa3is
ﻧَﺎﻋِﺲ
att representera
naaba
ﻧَﺎﺏَ
pulserande
naabiD
ﻧَﺎﺑِﺾ
enastående
naabigh
ﻧَﺎﺑِﻎ
att anropa
naadaa
ﻧَﺎﺩَﻯ
mogen
naaDij
ﻧَﺎﺿِﺞ
servitör
naadil
ﻧَﺎﺩِﻝ
klubb
naadin
ﻧَﺎﺩٍ
ovanlig
naadir
ﻧَﺎﺩِﺭ
sällan
naadiran
ﻧَﺎﺩِﺭﺍً
att hata, ogilla
naafara
ﻧَﺎﻓَﺮَ
fönster
naafidha
ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ
obenägen
naafir
ﻧَﺎﻓِﺮ
att sörja
naaHa
ﻧَﺎﺡَ
plundrare
naahib
ﻧَﺎﻫِﺐ
aktiv, stigande
naahiD
ﻧَﺎﻫِﺾ
att hjälpa, stödja
naajada
ﻧَﺎﺟَﺪَ
framgångsrik
naajiH
ﻧَﺎﺟِﺢ
komplett
naajiz
ﻧَﺎﺟِﺰ
sållare
naakhil
ﻧَﺎﺧِﻞ
att bevilja, ge
naala
ﻧَﺎﻝَ
att uppnå
naala
ﻧَﺎﻝَ
att sova
naama
ﻧَﺎﻡَ
kamelsto
naaqa
ﻧَﺎﻗَﺔ
att motsäga
naaqaDa
ﻧَﺎﻗَﺾَ
att debattera, diskutera
naaqasha
ﻧَﺎﻗَﺶَ
kritiker
naaqid
ﻧَﺎﻗِﺪ
överförande
naaqil
ﻧَﺎﻗِﻞ
inkomplett, mindre, minus
naaqiS
ﻧَﺎﻗِﺺ
eld
naar
ﻧَﺎﺭ
folk
naas
ﻧَﺎﺱ
att passa
naasaba
ﻧَﺎﺳَﺐَ
att halvera
naaSafa
ﻧَﺎﺻَﻒَ
att bönfalla, vädja
naashada
ﻧَﺎﺷَﺪَ
rå, torr
naashif
ﻧَﺎﺷِﻒ
ljus, ren, tydlig
naaSi3
ﻧَﺎﺻِﻊ
explosiv
naasif
ﻧَﺎﺳِﻒ
att ramma
naaTaHa
ﻧَﺎﻃَﺢَ
skyskrapa
naaTiHa
ﻧَﺎﻃِﺤَﺔ
talande, vältalig
naaTiq
ﻧَﺎﻃِﻖ
vakt
naaTir
ﻧَﺎﻃِﺮ
dörrvakt
naaTuur
ﻧَﺎﻃُﻮﺭ
att erbjuda, överlämna
naawala
ﻧَﺎﻭَﻝَ
att manövrera
naawara
ﻧَﺎﻭَﺭَ
att argumentera, ha annan uppfattning
naaza3a
ﻧَﺎﺯَﻉَ
chef, handledare, rektor
naaZir
ﻧَﺎﻇِﺮ
brunn, källa
nab3
ﻧَﺒﻊ
nyhet
naba'
ﻧَﺒَﺄ
att vara upphöjd, övervinna
naba'a
ﻧَﺒَﺄَ
att härröra
naba3a
ﻧَﺒَﻊَ
vegetation
nabaat
ﻧَﺒَﺎﺕ
planta, växt
nabaata
ﻧَﺒَﺎﺗَﺔ
att pulsera
nabaDa
ﻧَﺒَﺾَ
att överträffa
nabagha
ﻧَﺒَﻎَ
att skälla
nabaHa
ﻧَﺒَﺢَ
att betona
nabara
ﻧَﺒَﺮَ
att växa
nabata
ﻧَﺒَﺖَ
att informera
nabba'a
ﻧَﺒَّﺄَ
att plantera, så
nabbata
ﻧَﺒَّﺖَ
puls
nabD
ﻧَﺒﺾ
skall
nabH
ﻧَﺒﺢ
vin
nabiidh
ﻧَﺒِﻴﺬ
ädel
nabiil
ﻧَﺒِﻴﻞ
profet
nabiyy
ﻧَﺒِﻲّ
betoning
nabr
ﻧَﺒﺮ
betoning, ton
nabra
ﻧَﺒﺮَﺓ
planta
nabta
ﻧَﺒﺘَﺔ
dagg
nadaa
ﻧَﺪَﻯ
ånger
nadaama
ﻧَﺪَﺍﻣَﺔ
ärr
nadab
ﻧَﺪَﺏ
att beklaga
nadaba
ﻧَﺪَﺏَ
att spraya, vattna
naDaHa
ﻧَﻀَﺢَ
att besegra, överträffa
naDala
ﻧَﻀَﻞَ
ånger
nadam
ﻧَﺪَﻡ
uppgift
nadb
ﻧَﺪﺏ
att lova, tillägna
nadhara
ﻧَﺬَﺭَ
budbärare, förebud
nadhiir
ﻧَﺬِﻳﺮ
löfte
nadhr
ﻧَﺬﺭ
att ärra
nadiba
ﻧَﺪِﺏَ
förtrogen, vän
nadiim
ﻧَﺪِﻳﻢ
att mogna
naDija
ﻧَﻀِﺞَ
att ångra
nadima
ﻧَﺪِﻡَ
fördel
naf3
ﻧَﻔﻊ
att hjälpa
nafa3a
ﻧَﻔَﻊَ
att negera
nafaa
ﻧَﻔَﺎ
att damma, skaka av
nafaDa
ﻧَﻔَﺾَ
öppning
nafadh
ﻧَﻔَﺬ
att blåsa
nafakha
ﻧَﻔَﺦَ
tunnel
nafaq
ﻧَﻔَﻖ
liten grupp, person
nafar
ﻧَﻔَﺮ
att ogilla
nafara
ﻧَﻔَﺮَ
andetag
nafas
ﻧَﻔَﺲ
att andas ut, spotta ut
nafatha
ﻧَﻔَﺚَ
att skaka
naffaDa
ﻧَﻔَّﺾَ
att utföra
naffadha
ﻧَﻔَّﺬَ
att alienera, skrämma bort
naffara
ﻧَﻔَّﺮَ
blåsande
nafkh
ﻧَﻔﺦ
motvilja
nafra
ﻧَﻔﺮَﺓ
själ, själv
nafs
ﻧَﻔﺲ
saliv
nafth
ﻧَﻔﺚ
melodi
nagham
ﻧَﻐَﻢ
att humma, intonera
naghghama
ﻧَﻐَّﻢَ
ton
naghma
ﻧَﻐﻤَﺔ
dag
nahaar
ﻧَﻬَﺎﺭ
att gråta, jämra sig
naHaba
ﻧَﺤَﺐَ
att plundra
nahaba
ﻧَﻬَﺐَ
att resa sig, revoltera
nahaDa
ﻧَﻬَﺾَ
att fullfölja
nahaja
ﻧَﻬَﺞَ
att trötta ut
nahaka
ﻧَﻬَﻚَ
gråtande, jämmer
naHb
ﻧَﺤﺐ
plundring
nahb
ﻧَﻬﺐ
bröst
nahd
ﻧَﻬﺪ
uppsving, uppvaknande
nahDa
ﻧَﻬﻀَﺔ
skulptör
naHHaat
ﻧَﺤَّﺎﺕ
att belägga med koppar
naHHasa
ﻧَﺤَّﺲَ
mager
naHiif
ﻧَﺤِﻴﻒ
smal
naHiil
ﻧَﺤِﻴﻞ
att avmagra
naHila
ﻧَﺤِﻞَ
metod
nahj
ﻧَﻬﺞ
kränkning
nahk
ﻧَﻬﻚ
bi
naHla
ﻧَﺤﻠَﺔ
vi
naHnu
ﻧَﺤﻦُ
flod
nahr
ﻧَﻬﺮ
hals
naHr
ﻧَﺤﺮ
katastrof, otur
naHs
ﻧَﺤﺲ
skulptur
naHt
ﻧَﺤﺖ
att magra
naHufa
ﻧَﺤُﻒَ
grammatik, riktning, sida
naHw
ﻧَﺤﻮ
mot
naHw
ﻧَﺤﻮ
användbarhet
naj3
ﻧَﺠﻊ
att vara användbar
naja3a
ﻧَﺠَﻊَ
att fly
najaa
ﻧَﺠَﺎ
räddning, säkerhet
najaa
ﻧَﺠَﺎﺓ
framgång
najaaH
ﻧَﺠَﺎﺡ
att hjälpa, stödja
najada
ﻧَﺠَﺪَ
att lyckas
najaHa
ﻧَﺠَﺢَ
att dyka upp
najama
ﻧَﺠَﻢَ
att snida
najara
ﻧَﺠَﺮَ
generös, nobel
najb
ﻧَﺠﺐ
högland, platå
najd
ﻧَﺠﺪ
att svettas
najida
ﻧَﺠِﺪَ
blod
najii3
ﻧَﺠِﻴﻊ
Naguib, utmärkt
najiib
ﻧَﺠِﻴﺐ
att vara användbar
najja3a
ﻧَﺠَّﻊَ
snickare
najjaar
ﻧَﺠَّﺎﺭ
att kamma, möblera
najjada
ﻧَﺠَّﺪَ
att stjärnskåda, ställa horoskop
najjama
ﻧَﺠَّﻢَ
stjärna
najm
ﻧَﺠﻢ
stjärna
najma
ﻧَﺠﻤَﺔ
snideri
najr
ﻧَﺠﺮ
att vara enastående
najuba
ﻧَﺠُﺐَ
förtroendefullt samtal
najwaa
ﻧَﺠﻮَﻯ
att avvisa
nakafa
ﻧَﻜَﻒَ
att muddra
nakasha
ﻧَﻜَﺶَ
att skrapa upp
nakata
ﻧَﻜَﺖَ
katastrof
nakb
ﻧَﻜﺐ
avvisande
nakf
ﻧَﻜﻒ
doft
nakha
ﻧَﻜﻬَﺔ
att välja
nakhaba
ﻧَﺨَﺐَ
att sila, sålla
nakhala
ﻧَﺨَﻞَ
siktning, sållning
nakhl
ﻧَﺨﻞ
palm
nakhla
ﻧَﺨﻠَﺔ
okänd
nakir
ﻧَﻜِﺮ
att förneka, vara okunnig
nakira
ﻧَﻜِﺮَ
att avleda
nakkaba
ﻧَﻜَّﺐَ
att dölja
nakkara
ﻧَﻜَّﺮَ
att förlöjliga, skämta
nakkata
ﻧَﻜَّﺖَ
återfall
naksa
ﻧَﻜﺴَﺔ
att växa, öka
namaa
ﻧَﻤَﺎ
klåda, stickning
namal
ﻧَﻤَﻞ
att pirra
namila
ﻧَﻤِﻞَ
leopard, tiger
namir
ﻧَﻤِﺮ
myra
namla
ﻧَﻤﻠَﺔ
att förstöra, upphäva
naqaDa
ﻧَﻘَﺾَ
att transportera
naqala
ﻧَﻘَﻞَ
att minska, saknas
naqaSa
ﻧَﻘَﺺَ
att droppa, peka
naqaTa
ﻧَﻘَﻂَ
förstörelse
naqD
ﻧَﻘﺾ
kritik
naqd
ﻧَﻘﺪ
att bli räddad
naqidha
ﻧَﻘِﺬَ
kontrast, motsats
naqiiD
ﻧَﻘِﻴﺾ
att hämnas, vara fientlig
naqima
ﻧَﻘِﻢَ
transport
naql
ﻧَﻘﻞ
hämnd, illvilja
naqma
ﻧَﻘﻤَﺔ
att rena
naqqaa
ﻧَﻘَّﻰ
att gräva
naqqaba
ﻧَﻘَّﺐَ
att picka
naqqara
ﻧَﻘَّﺮَ
att minska
naqqaSa
ﻧَﻘَّﺺَ
att gravera, måla, skulpturera
naqqasha
ﻧَﻘَّﺶَ
att fläcka
naqqaTa
ﻧَﻘَّﻂَ
brist
naqS
ﻧَﻘﺺ
gravering, målning, skulptur
naqsh
ﻧَﻘﺶ
mönster
naqsha
ﻧَﻘﺸَﺔ
att bli uppenbar, vara uppenbar
naSa3a
ﻧَﺼَﻊَ
att sätta upp
naSaba
ﻧَﺼَﺐَ
att pulverisera
nasafa
ﻧَﺴَﻒَ
att ge råd, rekommendera
naSaHa
ﻧَﺼَﺢَ
att spinna, sticka, väva
nasaja
ﻧَﺴَﺞَ
att kopiera
nasakha
ﻧَﺴَﺦَ
att blåsa
nasama
ﻧَﺴَﻢَ
bris, varelse
nasama
ﻧَﺴَﻤَﺔ
ackusativ, subjunktiv, uppsättande
naSb
ﻧَﺼﺐ
aktivitet
nashaaT
ﻧَﺸَﺎﻁ
att bönfalla, söka
nashada
ﻧَﺸَﺪَ
att gråta
nashaja
ﻧَﺸَﺞَ
att snatta
nashala
ﻧَﺸَﻞَ
sång
nashiid
ﻧَﺸِﻴﺪ
gråtande
nashiij
ﻧَﺸِﻴﺞ
aktiv, upptagen
nashiiT
ﻧَﺸِﻴﻂ
att lukta
nashiqa
ﻧَﺸِﻖَ
ficktjuveri
nashl
ﻧَﺸﻞ
inandning
nashq
ﻧَﺸﻖ
publicering, spridning
nashr
ﻧَﺸﺮ
broschyr, publikation
nashra
ﻧَﺸﺮَﺓ
ficktjuv
nashshaal
ﻧَﺸَّﺎﻝ
att torka
nashshafa
ﻧَﺸَّﻒَ
att få att inhalera, få att lukta
nashshaqa
ﻧَﺸَّﻖَ
att aktivera
nashshaTa
ﻧَﺸَّﻂَ
eufori
nashwa
ﻧَﺸﻮَﺓ
råd
naSiiHa
ﻧَﺼِﻴﺤَﺔ
textil
nasiij
ﻧَﺴِﻴﺞ
bris
nasiim
ﻧَﺴِﻴﻢ
anhängare, medhjälpare
naSiir
ﻧَﺼِﻴﺮ
att glömma
nasiya
ﻧَﺴِﻲَ
gam, örn
nasr
ﻧَﺴﺮ
text
naSS
ﻧَﺺّ
vävare
nassaaj
ﻧَﺴَّﺎﺝ
att installera
naSSaba
ﻧَﺼَّﺐَ
att inleda
nassama
ﻧَﺴَّﻢَ
uppriktig
naSuuH
ﻧَﺼُﻮﺡ
att knuffa
naTaHa
ﻧَﻄَﺢَ
att uttala
naTaqa
ﻧَﻄَﻖَ
att vakta
naTara
ﻧَﻄَﺮَ
knuffande
naTH
ﻧَﻄﺢ
att skriva prosa, stänka
nathara
ﻧَﺜَﺮَ
prosa
nathr
ﻧَﺜﺮ
att sprida
naththara
ﻧَﺜَّﺮَ
resultat
natiija
ﻧَﺘِﻴﺠَﺔ
sort
naw3
ﻧَﻮﻉ
att avse
nawaa
ﻧَﻮَﻯ
representation
nawb
ﻧَﻮﺏ
attack
nawba
ﻧَﻮﺑَﺔ
gråtande, sörjande
nawH
ﻧَﻮﺡ
sömn
nawm
ﻧَﻮﻡ
att modifiera, ändra
nawwa3a
ﻧَﻮَّﻉَ
sörjare
nawwaaH
ﻧَﻮَّﺍﺡ
att delgera
nawwaba
ﻧَﻮَّﺏَ
att lägga till kasusändring
nawwana
ﻧَﻮَّﻥَ
att belysa
nawwara
ﻧَﻮَّﺭَ
bete, huggtand, tand
nayb
ﻧَﻴﺐ
uppnående
nayl
ﻧَﻴﻞ
att överstiga
nayyafa
ﻧَﻴَّﻒَ
överskott
nayyif
ﻧَﻴِّﻒ
att ta av, ta bort
naza3a
ﻧَﺰَﻉَ
renlighet
naZaafa
ﻧَﻈَﺎﻓَﺔ
att blöda
nazafa
ﻧَﺰَﻑَ
att landa, stiga ned
nazala
ﻧَﺰَﻝَ
syn, synpunkt
naZar
ﻧَﻈَﺮ
att observera, titta
naZara
ﻧَﻈَﺮَ
främling
nazii3
ﻧَﺰِﻳﻊ
blödning
naziif
ﻧَﺰِﻳﻒ
ren
naZiif
ﻧَﻈِﻴﻒ
motsvarighet
naZiir
ﻧَﻈِﻴﺮ
logi
nazl
ﻧَﺰﻝ
ordning, system
naZm
ﻧَﻈﻢ
glimt
naZra
ﻧَﻈﺮَﺓ
att extrahera
nazza3a
ﻧَﺰَّﻉَ
att rengöra
naZZafa
ﻧَﻈَّﻒَ
att ladda ned, sänka
nazzala
ﻧَﺰَّﻝَ
att organisera
naZZama
ﻧَﻈَّﻢَ
att jämföra
naZZara
ﻧَﻈَّﺮَ
underbar
ni3m
ﻧِﻌﻢ
välsignelse
ni3ma
ﻧِﻌﻤَﺔ
anrop
nidaa'
ﻧِﺪَﺍﺀ
kamp
niDaal
ﻧِﻀَﺎﻝ
slut
nihaaya
ﻧِﻬَﺎﻳَﺔ
Nils
niilz
ﻧِﻴﻠﺰ
snickeri
nijaara
ﻧِﺠَﺎﺭَﺓ
ren
niqaa'
ﻧِﻘَﺎﺀ
niqab
niqaab
ﻧِﻘَﺎﺏ
debatt
niqaash
ﻧِﻘَﺎﺵ
hämnd, illvilja
niqam
ﻧِﻘَﻢ
andel, förhållande, koppling
nisba
ﻧِﺴﺒَﺔ
halv
niSf
ﻧِﺼﻒ
glömska
nisyaan
ﻧِﺴﻴَﺎﻥ
domän
niTaaq
ﻧِﻄَﺎﻕ
konflikt
nizaa3
ﻧِﺰَﺍﻉ
system
niZaam
ﻧِﻈَﺎﻡ
letargi, sömnighet
nu3aas
ﻧُﻌَﺎﺱ
utdrag
nubdha
ﻧُﺒﺬَﺓ
ädelhet
nubl
ﻧُﺒﻞ
flinga, två versrader
nudfa
ﻧُﺪﻓَﺔ
avfall
nufaaya
ﻧُﻔَﺎﻳَﺔ
alienation, motvilja
nufuur
ﻧُﻔُﻮﺭ
koppar
nuHaas
ﻧُﺤَﺎﺱ
återupplivning
nuhuuD
ﻧُﻬُﻮﺽ
påssjuka
nukaaf
ﻧُﻜَﺎﻑ
återfall
nuks
ﻧُﻜﺲ
skämt
nukta
ﻧُﻜﺘَﺔ
evolution, tillväxt, utveckling
numw
ﻧُﻤﻮ
punkt
nuqTa
ﻧُﻘﻄَﺔ
pengar
nuquud
ﻧُﻘُﻮﺩ
råd
nuSH
ﻧُﺼﺢ
kopia
nuskha
ﻧُﺴﺨَﺔ
uttal
nuTq
ﻧُﻄﻖ
Nobel
nuubil
ﻧُﻮﺑِﻞ
nun
nuun
ﻧُﻮﻥ
ljus
nuur
ﻧُﻮﺭ
not
nuuta
ﻧُﻮﺗَﺔ
gråtande, sörjande
nuwaaH
ﻧُﻮَﺍﺡ
picknick
nuzha
ﻧُﺰﻫَﺔ
nedstigande
nuzuul
ﻧُﺰُﻭﻝ
Föregående: م
Nästa: ه
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي