Ord som börjar på ف (f)

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven ف (f). Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

då, och sedan, så
fa
ﻑَ
mus
fa'r
ﻓَﺄﺭ
yxa
fa's
ﻓَﺄﺱ
aktiv, effektiv, kraftfull
fa33aal
ﻓَﻌَّﺎﻝ
att aktivera
fa33ala
ﻓَﻌَّﻞَ
att göra
fa3ala
ﻓَﻌَﻞَ
fördel
faa'ida
ﻓَﺎﺋِﺪَﺓ
enastående
faa'iq
ﻓَﺎﺋِﻖ
förfluten
faa'it
ﻓَﺎﺋِﺖ
görare
faa3il
ﻓَﺎﻋِﻞ
att svämma över, överstiga
faaDa
ﻓَﺎﺽَ
skamlig
faaDiH
ﻓَﺎﺿِﺢ
tom
faaDin
ﻓَﺎﺽٍ
plågsam, tragisk
faaji3
ﻓَﺎﺟِﻊ
hänsynslös, omoralisk, utsvävande
faajir
ﻓَﺎﺟِﺮ
lyxig, magnifik, utmärkt
faakhir
ﻓَﺎﺧِﺮ
frukt
faakiha
ﻓَﺎﻛِﻬَﺔ
att överstiga, överträffa
faaqa
ﻓَﺎﻕَ
att koka över, välla ut
faara
ﻓَﺎﺭَ
lång
faari3
ﻓَﺎﺭِﻉ
tom
faarigh
ﻓَﺎﺭِﻍ
flyende
faarr
ﻓَﺎﺭّ
att pruta, skiljas från
faaSala
ﻓَﺎﺻَﻞَ
misslyckad
faashil
ﻓَﺎﺷِﻞ
korrupt
faasid
ﻓَﺎﺳِﺪ
avgörande, isolerande
faaSil
ﻓَﺎﺻِﻞ
faasila (del av versfot), kommatecken
faaSila
ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ
att passera
faata
ﻓَﺎﺕَ
ljus
faatiH
ﻓَﺎﺗِﺢ
mördare
faatik
ﻓَﺎﺗِﻚ
Fatima
faaTima
ﻓَﺎﻃِﻤَﺔ
charmig
faatin
ﻓَﺎﺗِﻦ
kosmos, rymd
faDaa'
ﻓَﻀَﺎﺀ
att skämma ut
faDaHa
ﻓَﻀَﺢَ
upplösning
faDD
ﻓَﺾّ
att bryta, upplösa
faDDa
ﻓَﺾَّ
att silverplätera
faDDaDa
ﻓَﻀَّﺾَ
att föredra
faDDala
ﻓَﻀَّﻞَ
förnedring
faDH
ﻓَﻀﺢ
förnedrad
faDiiH
ﻓَﻀِﻴﺢ
skandal, vanära
faDiiHa
ﻓَﻀِﻴﺤَﺔ
respektabel, överlägsen
faDiil
ﻓَﻀِﻴﻞ
tjänst
faDl
ﻓَﻀﻞ
avfall, rest
faDla
ﻓَﻀﻠَﺔ
att undersöka
faHaSa
ﻓَﺤَﺺَ
gepard, lodjur, panter
fahd
ﻓَﻬﺪ
att väsa
faHHa
ﻓَﺢَّ
väsande
faHiiH
ﻓَﺤِﻴﺢ
att förstå
fahima
ﻓَﻬِﻢَ
förståelse, insikt
fahm
ﻓَﻬﻢ
kol
faHm
ﻓَﺤﻢ
granskning, kontroll, undersökning
faHS
ﻓَﺤﺺ
plötsligt
faj'atan
ﻓَﺠﺄَﺓً
tragedi
fajii3a
ﻓَﺠِﻴﻌَﺔ
att plåga
fajja3a
ﻓَﺠَّﻊَ
att spränga
fajjara
ﻓَﺠَّﺮَ
gryning
fajr
ﻓَﺠﺮ
att skryta, vara stolt
fakhara
ﻓَﺨَﺮَ
lår
fakhidh
ﻓَﺨِﺬ
fälla
fakhkh
ﻓَﺦّ
lergods
fakhkhaar
ﻓَﺨَّﺎﺭ
stolthet
fakhr
ﻓَﺨﺮ
stolt
fakhuur
ﻓَﺨُﻮﺭ
nedmontering
fakk
ﻓَﻚّ
att demontera
fakka
ﻓَﻚَّ
att plocka isär
fakkaka
ﻓَﻜَّﻚَ
att tänka
fakkara
ﻓَﻜَّﺮَ
falafel
falaafil
ﻓَﻠَﺎﻓِﻞ
lantbrukare
falaaH
ﻓَﻠَﺎﺡ
astronomi, omloppsbana
falak
ﻓَﻠَﻚ
buckla
fall
ﻓَﻞّ
att buckla till
falla
ﻓَﻞَّ
att försätta i konkurs, orsaka konkurs
fallasa
ﻓَﻠَّﺲَ
filosofi
falsafa
ﻓَﻠﺴَﻔَﺔ
mun
fam
ﻓَﻢ
kvist
fanan
ﻓَﻨَﻦ
konst
fann
ﻓَﻦّ
konstnär
fannaan
ﻓَﻨَّﺎﻥ
att diversifiera, variera
fannana
ﻓَﻨَّﻦَ
att brista
faqa3a
ﻓَﻘَﻊَ
att förlora
faqada
ﻓَﻘَﺪَ
att kläckas
faqasa
ﻓَﻘَﺲَ
bara
faqaT
ﻓَﻘَﻂ
att förstå
faqiha
ﻓَﻘِﻪَ
fattig
faqiir
ﻓَﻘِﻴﺮ
att spräcka
faqqa3a
ﻓَﻘَّﻊَ
att lära ut
faqqaha
ﻓَﻘَّﻪَ
fattigdom
faqr
ﻓَﻘﺮ
avdelning, gren
far3
ﻓَﺮﻉ
tomrum
faraagh
ﻓَﺮَﺍﻍ
fjäril
faraasha
ﻓَﺮَﺍﺷَﺔ
jordgubbe
faraawla
ﻓَﺮَﺍﻭﻟَﺔ
firande, glädje
faraH
ﻓَﺮَﺡ
att hacka
farama
ﻓَﺮَﻡَ
att särskilja
faraqa
ﻓَﺮَﻕَ
att urskilja
faraqa
ﻓَﺮَﻕَ
häst
faras
ﻓَﺮَﺱ
att sprida, täcka
farasha
ﻓَﺮَﺵَ
att föregå
faraTa
ﻓَﺮَﻁَ
plikt
farD
ﻓَﺮﺽ
unik
fard
ﻓَﺮﺩ
att bli tom
farigha
ﻓَﺮِﻍَ
nöjd
fariH
ﻓَﺮِﺡ
att vara glad
fariHa
ﻓَﺮِﺡَ
exceptionell, unik
fariid
ﻓَﺮِﻳﺪ
lag
fariiq
ﻓَﺮِﻳﻖ
byte
fariisa
ﻓَﺮِﻳﺴَﺔ
vagina, öppning
farj
ﻓَﺮﺝ
fågelunge, kyckling
farkh
ﻓَﺮﺥ
skillnad
farq
ﻓَﺮﻕ
att fly
farra
ﻓَﺮَّ
att dela upp
farra3a
ﻓَﺮَّﻉَ
att individualisera, separera
farrada
ﻓَﺮَّﺩَ
att tvinga
farraDa
ﻓَﺮَّﺽَ
att göra glad, uppmuntra
farraHa
ﻓَﺮَّﺡَ
att skrubba
farraka
ﻓَﺮَّﻙَ
att kläcka, ruva
farrakha
ﻓَﺮَّﺥَ
att separera
farraqa
ﻓَﺮَّﻕَ
att möblera
farrasha
ﻓَﺮَّﺵَ
att överge
farraTa
ﻓَﺮَّﻁَ
matta
farsh
ﻓَﺮﺵ
överflöd
farT
ﻓَﺮﻁ
förfall, korruption
fasaad
ﻓَﺴَﺎﺩ
retorik, vältalighet
faSaaHa
ﻓَﺼَﺎﺣَﺔ
att bli dålig
fasada
ﻓَﺴَﺪَ
att göra utrymme
fasaHa
ﻓَﺴَﺢَ
att avskilja, kapa, separera
faSala
ﻓَﺼَﻞَ
misslyckande
fashal
ﻓَﺸَﻞ
att misslyckas
fashila
ﻓَﺸِﻞَ
rymlig
fasiiH
ﻓَﺴِﻴﺢ
vältalig
faSiiH
ﻓَﺼِﻴﺢ
cell, pluton, släkte
faSiila
ﻓَﺼِﻴﻠَﺔ
klassrum, säsong, termin
faSl
ﻓَﺼﻞ
bit, segment
faSS
ﻓَﺺّ
att skala
faSSa
ﻓَﺺَّ
att förstöra, korrumpera
fassada
ﻓَﺴَّﺪَ
att vidga
fassaHa
ﻓَﺴَّﺢَ
att förklara, tolka
fassara
ﻓَﺴَّﺮَ
att skala
faSSaSa
ﻓَﺼَّﺺَ
flicka
fataa
ﻓَﺘَﺎﺓ
att öppna
fataHa
ﻓَﺘَﺢَ
att avvänja
faTama
ﻓَﻄَﻢَ
att förleda, plåga
fatana
ﻓَﺘَﻦَ
att uppfatta
faTana
ﻓَﻄَﻦَ
öppning
fatH
ﻓَﺘﺢ
fatha
fatHa
ﻓَﺘﺤَﺔ
intelligent
faTiin
ﻓَﻄِﻴﻦ
klarsynt, smart
faTin
ﻓَﻄِﻦ
att vara ung, vara ungdomlig
fatiya
ﻓَﺘِﻲَ
avvänjning
faTm
ﻓَﻄﻢ
period
fatra
ﻓَﺘﺮَﺓ
fatteh
fatta
ﻓَﺘَّﺔ
att inspektera, söka
fattasha
ﻓَﺘَّﺶَ
att smula
fattata
ﻓَﺘَّﺖَ
passering, utgång
fawaat
ﻓَﻮَﺍﺕ
kaos, oordning
fawDaa
ﻓَﻮﺿَﻰ
kaotisk
fawDawiyy
ﻓَﻮﺿَﻮِﻱّ
ovanför, över
fawqa
ﻓَﻮﻕَ
omedelbart
fawran
ﻓَﻮﺭﺍً
avstånd, flykt
fawt
ﻓَﻮﺕ
att ackreditera
fawwaDa
ﻓَﻮَّﺽَ
att koka
fawwara
ﻓَﻮَّﺭَ
att hoppa över
fawwata
ﻓَﻮَّﺕَ
överflöd, översvämning
fayD
ﻓَﻴﺾ
rädsla
faza3
ﻓَﺰَﻉ
att vara rädd
faza3a
ﻓَﺰَﻉَ
valross
faZZ
ﻓَﻆّ
att skrämma
fazza3a
ﻓَﺰَّﻉَ
handling, verb
fi3l
ﻓِﻌﻞ
faktiskt, verkligen
fi3lan
ﻓِﻌﻠﺎً
silver
fiDDa
ﻓِﻀَّﺔ
i
fii
ﻓِﻲ
elefant
fiil
ﻓِﻴﻞ
film
fiilm
ﻓِﻴﻠﻢ
så länge
fiimaa
ﻓِﻴﻤَﺎ
tanke
fikr
ﻓِﻜﺮ
idé
fikra
ﻓِﻜﺮَﺓ
odling
filaaHa
ﻓِﻠَﺎﺣَﺔ
paprika, peppar
filfil
ﻓِﻠﻔِﻞ
fils
fils
ﻓِﻠﺲ
kopp
finjaan
ﻓِﻨﺠَﺎﻥ
förståelse, kunskap
fiqh
ﻓِﻘﻪ
avsnitt, paragraf
fiqra
ﻓِﻘﺮَﺓ
flykt
firaar
ﻓِﺮَﺍﺭ
bädd, madrass
firaash
ﻓِﺮَﺍﺵ
lag
firqa
ﻓِﺮﻗَﺔ
påsk
fiSH
ﻓِﺼﺢ
alfalfa
fiSSa
ﻓِﺼَّﺔ
oenighet
fitan
ﻓِﺘَﻦ
skarpsinne, smarthet
fiTan
ﻓِﻄَﻦ
skarpsinne, skicklighet
fiTna
ﻓِﻄﻨَﺔ
brytande av fasta
fiTr
ﻓِﻄﺮ
hjärta
fu'aad
ﻓُﺆَﺍﺩ
nyfikenhet
fuDuul
ﻓُﻀُﻮﻝ
rädisa
fujla
ﻓُﺠﻠَﺔ
lättnad, tittning
furja
ﻓُﺮﺟَﺔ
tillfälle
furSa
ﻓُﺮﺻَﺔ
borste
fursha
ﻓُﺮﺷَﺔ
utrymme
fusHa
ﻓُﺴﺤَﺔ
klänning
fustaan
ﻓُﺴﺘَﺎﻥ
svamp
fuTr
ﻓُﻄﺮ
apati, ointresse
futuur
ﻓُﺘُﻮﺭ
frukost
fuTuur
ﻓُﻄُﻮﺭ
böna
fuul
ﻓُﻮﻝ
Föregående: غ
Nästa: ق
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي