Ord som börjar på ط (T)

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven ط (T). Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

mat
Ta3aam
ﻃَﻌَﺎﻡ
att hugga, utmana
Ta3ana
ﻃَﻌَﻦَ
smaklig
Ta3im
ﻃَﻌِﻢ
att smaka
Ta3ima
ﻃَﻌِﻢَ
smak
Ta3m
ﻃَﻌﻢ
attack, knivhuggande
Ta3n
ﻃَﻌﻦ
förolämpning, hugg
Ta3na
ﻃَﻌﻨَﺔ
eftergiven
Taa'i3
ﻃَﺎﺋِﻊ
ambulerande
Taa'if
ﻃَﺎﺋِﻒ
flygande, fågel
Taa'ir
ﻃَﺎﺋِﺮ
flygplan
Taa'ira
ﻃَﺎﺋِﺮَﺓ
hänsynslös
Taa'ish
ﻃَﺎﺋِﺶ
att vara bra
Taaba
ﻃَﺎﺏَ
frimärke
Taabi3
ﻃَﺎﺑِﻊ
att cirkulera
Taafa
ﻃَﺎﻑَ
att dyka upp
Taafa
ﻃَﺎﻑَ
att gå vilse
TaaHa
ﻃَﺎﺡَ
att bli lång
Taala
ﻃَﺎﻝَ
att begära
Taalaba
ﻃَﺎﻟَﺐَ
student
Taalib
ﻃَﺎﻟِﺐ
menstruerande
Taamith
ﻃَﺎﻣِﺚ
energi, kraft
Taaqa
ﻃَﺎﻗَﺔ
besättning
Taaqim
ﻃَﺎﻗِﻢ
att flyga
Taara
ﻃَﺎﺭَ
att samtala, utbyta
TaaraHa
ﻃَﺎﺭَﺡَ
att slarva
Taasha
ﻃَﺎﺵَ
bord
Taawila
ﻃَﺎﻭِﻟَﺔ
påfågel
Taawuus
ﻃَﺎﻭُﻭﺱ
färsk
Taazij
ﻃَﺎﺯِﺝ
karaktärsdrag
Tab3
ﻃَﺒﻊ
upplaga
Tab3a
ﻃَﺒﻌَﺔ
självklart
Tab3an
ﻃَﺒﻌﺎً
att trycka
Taba3a
ﻃَﺒَﻊَ
krita
Tabaashiir
ﻃَﺒَﺎﺷِﻴﺮ
att laga mat
Tabakha
ﻃَﺒَﺦَ
måltid, tallrik
Tabaq
ﻃَﺒَﻖ
våning
Tabaqa
ﻃَﺒَﻘَﺔ
kock
Tabbaakh
ﻃَﺒَّﺎﺥ
trumslagare
Tabbaal
ﻃَﺒَّﺎﻝ
att genomföra, praktisera
Tabbaqa
ﻃَﺒَّﻖَ
natur
Tabii3a
ﻃَﺒِﻴﻌَﺔ
läkare
Tabiib
ﻃَﺒِﻴﺐ
matlagning
Tabkh
ﻃَﺒﺦ
trumma
Tabl
ﻃَﺒﻞ
att flyta
Tafaa
ﻃَﻔَﺎ
att koka, sjuda
Tahaa
ﻃَﻬَﺎ
att mala, pulvrisera
TaHana
ﻃَﺤَﻦَ
att vara ren
Tahara
ﻃَﻬَﺮَ
att disinfect, rena
Tahhara
ﻃَﻬَّﺮَ
mjöl
TaHiin
ﻃَﺤِﻴﻦ
att dyka upp, komma ut, stiga upp
Tala3a
ﻃَﻠَﻊَ
att måla
Talaa
ﻃَﻠَﻰ
skilsmässa
Talaaq
ﻃَﻠَﺎﻕ
beställning, efterfrågan
Talab
ﻃَﻠَﺐ
att beställa, efterfråga, söka
Talaba
ﻃَﻠَﺐَ
att släppa
Talaqa
ﻃَﻠَﻖَ
fri, skild
Taliiq
ﻃَﻠِﻴﻖ
att skilja sig
Tallaqa
ﻃَﻠَّﻖَ
girighet
Tama3
ﻃَﻤَﻊ
tomat
TamaaTim
ﻃَﻤَﺎﻃِﻢ
att begrava
Tamara
ﻃَﻤَﺮَ
att menstruera
Tamatha
ﻃَﻤَﺚَ
att åtrå
Tami3a
ﻃَﻤِﻊَ
att locka
Tamma3a
ﻃَﻤَّﻊَ
girig
Tammaa3
ﻃَﻤَّﺎﻉ
att kamma
Tammara
ﻃَﻤَّﺮَ
begravning
Tamr
ﻃَﻤﺮ
mens
Tamth
ﻃَﻤﺚ
att låta, ringa, surra
Tanna
ﻃَﻦَّ
uppsättning
Taqm
ﻃَﻘﻢ
att tygla
Taqqama
ﻃَﻘَّﻢَ
klimat, ritual, väder
Taqs
ﻃَﻘﺲ
att inträffa
Tara'a
ﻃَﺮَﺃَ
extas, musikalisk förtjusning
Tarab
ﻃَﺮَﺏ
att kasta ut
Tarada
ﻃَﺮَﺩَ
ände
Taraf
ﻃَﺮَﻑ
att blinka
Tarafa
ﻃَﺮَﻑَ
att avvisa, föreslå
TaraHa
ﻃَﺮَﺡَ
att hamra, slå
Taraqa
ﻃَﺮَﻕَ
dövhet
Tarash
ﻃَﺮَﺵ
paket, uppsägning
Tard
ﻃَﺮﺩ
blick
Tarf
ﻃَﺮﻑ
blinkning, tindrande
Tarfa
ﻃَﺮﻓَﺔ
avdrag, förslag, subtraktion
TarH
ﻃَﺮﺡ
slöja
TarHa
ﻃَﺮﺣَﺔ
avvisad
TariiH
ﻃَﺮِﻳﺢ
väg
Tariiq
ﻃَﺮِﻳﻖ
metod
Tariiqa
ﻃَﺮِﻳﻘَﺔ
trimning, vässning
Tarr
ﻃَﺮّ
att trimma, vässa
Tarra
ﻃَﺮَّ
att växa
Tarra
ﻃَﺮَّ
att brodera
Tarraza
ﻃَﺮَّﺯَ
foglighet, lydnad
Taw3
ﻃَﻮﻉ
att vika
Tawaa
ﻃَﻮَﻯ
lång
Tawiil
ﻃَﻮِﻳﻞ
cirkel, krage
Tawq
ﻃَﻮﻕ
att värva
Tawwa3a
ﻃَﻮَّﻉَ
att saligförklara
Tawwaba
ﻃَﻮَّﺏَ
att vilseleda
TawwaHa
ﻃَﻮَّﺡَ
att förlänga
Tawwala
ﻃَﻮَّﻝَ
att omge, omringa, omsluta
Tawwaqa
ﻃَﻮَّﻕَ
att utveckla
Tawwara
ﻃَﻮَّﺭَ
att utsmycka
Tawwasa
ﻃَﻮَّﺱَ
spektrum, uppenbarelse
Tayf
ﻃَﻴﻒ
fågel
Tayr
ﻃَﻴﺮ
hänsynslöshet
Taysh
ﻃَﻴﺶ
pilot
Tayyaar
ﻃَﻴَّﺎﺭ
att täcka med lera
Tayyana
ﻃَﻴَّﻦَ
bra, god
Tayyib
ﻃَﻴِّﺐ
skrivare, tryckning
Tibaa3a
ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ
antites
Tibaaq
ﻃِﺒَﺎﻕ
medicin
Tibb
ﻃِﺐّ
barn
Tifl
ﻃِﻔﻞ
parfym
Tiib
ﻃِﻴﺐ
lera
Tiin
ﻃِﻴﻦ
färg
Tilaa'
ﻃِﻠَﺎﺀ
modell
Tiraaz
ﻃِﺮَﺍﺯ
lång, under
Tiwaal
ﻃِﻮَﺍﻝ
bete
Tu3m
ﻃُﻌﻢ
barndom
Tufuula
ﻃُﻔُﻮﻟَﺔ
rengöring
Tuhr
ﻃُﻬﺮ
stigning
Tuluu3
ﻃُﻠُﻮﻉ
ambition, strävan
TumuuH
ﻃُﻤُﻮﺡ
ton
Tunn
ﻃُﻦّ
skämt
Turfa
ﻃُﺮﻓَﺔ
gränd
Turqa
ﻃُﺮﻗَﺔ
knuten textil, lugg
Turra
ﻃُﺮَّﺓ
tegelsten
Tuuba
ﻃُﻮﺑَﺔ
höjd, längd
Tuul
ﻃُﻮﻝ
Föregående: ض
Nästa: ظ
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي