Ord som börjar på ش (sh)

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven ش (sh). Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

att stråla
sha33a
ﺷَﻊَّ
att avstycka, förgrena
sha33aba
ﺷَﻌَّﺐَ
att tända
sha33ala
ﺷَﻌَّﻞَ
att känna
sha3ara
ﺷَﻌَﺮَ
folk, nation
sha3b
ﺷَﻌﺐ
korn
sha3iir
ﺷَﻌِﻴﺮ
hår
sha3r
ﺷَﻌﺮ
universell, utbredd
shaa'i3
ﺷَﺎﺋِﻊ
att cirkulera, förökas
shaa3a
ﺷَﺎﻉَ
poet
shaa3ir
ﺷَﺎﻋِﺮ
ungdom
shaabb
ﺷَﺎﺏّ
avvikande
shaadhdh
ﺷَﺎﺫّ
att titta
shaafa
ﺷَﺎﻑَ
att distrahera
shaaghala
ﺷَﺎﻏَﻞَ
fungerande
shaaghil
ﺷَﺎﻏِﻞ
ledig
shaaghir
ﺷَﺎﻏِﺮ
att se
shaahada
ﺷَﺎﻫَﺪَ
att hyra
shaahara
ﺷَﺎﻫَﺮَ
blek
shaaHib
ﺷَﺎﺣِﺐ
lastbil
shaaHina
ﺷَﺎﺣِﻨَﺔ
att bråka
shaakasa
ﺷَﺎﻛَﺲَ
tacksam
shaakir
ﺷَﺎﻛِﺮ
tveksam
shaakk
ﺷَﺎﻙّ
halsduk, scarf, sjal
shaal
ﺷَﺎﻝ
fullständig
shaamil
ﺷَﺎﻣِﻞ
hård, mödosam, svår
shaaqq
ﺷَﺎﻕّ
att delta
shaaraka
ﺷَﺎﺭَﻙَ
gata
shaari3
ﺷَﺎﺭِﻉ
oberäknelig, vandrande
shaarid
ﺷَﺎﺭِﺩ
avvikelse, egendomlighet
shaarida
ﺷَﺎﺭِﺩَﺓ
muslin, vitt tyg
shaash
ﺷَﺎَﺵ
skärm
shaasha
ﺷَﺎﺷَﺔ
enorm
shaasi3
ﺷَﺎﺳِﻊ
strand
shaaTi'
ﺷَﺎﻃِﺊ
smart
shaaTir
ﺷَﺎﻃِﺮ
att rådgöra
shaawara
ﺷَﺎﻭَﺭَ
te
shaay
ﺷَﺎﻱ
att ta parti
shaaya3a
ﺷَﺎﻳَﻊَ
likhet
shabah
ﺷَﺒَﻪ
spöke
shabaH
ﺷَﺒَﺢ
nät, nätverk
shabaka
ﺷَﺒَﻜَﺔ
att uppfylla, uppmuntra
shabba3a
ﺷَﺒَّﻊَ
att hota
shabbaHa
ﺷَﺒَّﺢَ
att jämföra
shabbaha
ﺷَﺒَّﻪَ
att fläta samman
shabbaka
ﺷَﺒَّﻚَ
att vara mätt
shabi3a
ﺷَﺒِﻊَ
liknande
shabiih
ﺷَﺒِﻴﻪ
att klamra fast
shabitha
ﺷَﺒِﺚَ
dill
shabitt
ﺷَﺒِﺖّ
att strama åt, stärka
shadda
ﺷَﺪَّ
att avvika
shadhdha
ﺷَﺬَّ
intensiv
shadiid
ﺷَﺪِﻳﺪ
läpp
shafa
ﺷَﻔَﺔ
att bota
shafaa
ﺷَﻔَﻰ
genomskinlighet
shafaf
ﺷَﻔَﻒ
skymning
shafaq
ﺷَﻔَﻖ
sympati
shafaqa
ﺷَﻔَﻘَﺔ
genomskinlig
shaffaaf
ﺷَﻔَّﺎﻑ
att kryptera
shaffara
ﺷَﻔَّﺮَ
genomskinlig
shafiif
ﺷَﻔِﻴﻒ
att sympatisera
shafiqa
ﺷَﻔِﻖَ
kant
shafr
ﺷَﻔﺮ
blad, klinga
shafra
ﺷَﻔﺮَﺓ
förälskelse, iver, passion
shaghaf
ﺷَﻐَﻒ
att förtrolla
shaghafa
ﺷَﻐَﻒَ
att fylla, ockupera, sysselsätta
shaghala
ﺷَﻐَﻞَ
att vara ledig
shaghara
ﺷَﻐَﺮَ
att anställa
shaghghala
ﺷَﻐَّﻞَ
förälskad, ivrig, passionerad
shaghif
ﺷَﻐِﻒ
certifikat, vittnesmål
shahaada
ﺷَﻬَﺎﺩَﺓ
att tigga
shaHadha
ﺷَﺤَﺬَ
att frakta, lasta
shaHana
ﺷَﺤَﻦَ
att göra känd
shahara
ﺷَﻬَﺮَ
att snåla
shaHHa
ﺷَﺢَّ
tiggare
shaHHaadh
ﺷَﺤَّﺎﺫ
att förtala, göra känd
shahhara
ﺷَﻬَّﺮَ
att bevittna
shahida
ﺷَﻬِﺪَ
martyr
shahiid
ﺷَﻬِﻴﺪ
snål
shaHiiH
ﺷَﺤِﻴﺢ
berömd
shahiir
ﺷَﻬِﻴﺮ
känd
shahiir
ﺷَﻬِﻴﺮ
delikat, smaklig
shahiyy
ﺷَﻬِﻲّ
aptit
shahiyya
ﺷَﻬِﻴَّﺔ
transport
shaHn
ﺷَﺤﻦ
last
shaHna
ﺷَﺤﻨَﺔ
månad
shahr
ﺷَﻬﺮ
att blekna
shaHuba
ﺷَﺤُﺐَ
att vara bedrövad
shajaa
ﺷَﺠَﺎ
träd
shajara
ﺷَﺠَﺮَﺓ
modig
shajii3
ﺷَﺠِﻴﻊ
att uppmuntra
shajja3a
ﺷَﺠَّﻊَ
sorg
shajw
ﺷَﺠﻮ
att klaga, lida
shakaa
ﺷَﻜَﺎ
att tacka
shakara
ﺷَﻜَﺮَ
urin
shakhkh
ﺷَﺦّ
att kissa
shakhkha
ﺷَﺦَّ
person
shakhS
ﺷَﺨﺺ
elak, stridslysten
shakis
ﺷَﻜِﺲ
tvivel
shakk
ﺷَﻚّ
att misstro, tvivla
shakka
ﺷَﻚَّ
att få att tvivla
shakkaka
ﺷَﻜَّﻚَ
att forma
shakkala
ﺷَﻜَّﻞَ
form
shakl
ﺷَﻜﻞ
att vara aggressiv
shakusa
ﺷَﻜُﺲَ
tacksam
shakuur
ﺷَﻜُﻮﺭ
klagomål
shakwa
ﺷَﻜﻮَﺓ
förlamning
shalal
ﺷَﻠَﻞ
vattenfall
shallaal
ﺷَﻠَّﺎﻝ
vax
sham3
ﺷَﻤﻊ
ljus
sham3a
ﺷَﻤﻌَﺔ
norr
shamaal
ﺷَﻤَﺎﻝ
att inkludera, innehålla
shamila
ﺷَﻤِﻞَ
mantel
shamla
ﺷَﻤﻠَﺔ
att lukta
shamma
ﺷَﻢَّ
att vaxa
shamma3a
ﺷَﻤَّﻊَ
melon
shammaama
ﺷَﻤَّﺎﻣَﺔ
sol
shams
ﺷَﻤﺲ
att hata
shana'a
ﺷَﻨَﺄَ
rep, snara
shanaq
ﺷَﻨَﻖ
att hänga
shanaqa
ﺷَﻨَﻖَ
motbjudande
shani3
ﺷَﻨِﻊ
motbjudande
shanii3
ﺷَﻨِﻴﻊ
att ha spasmer, skaka
shanija
ﺷَﻨِﺞَ
att förtala
shanna3a
ﺷَﻨَّﻊَ
att krympa
shannaja
ﺷَﻨَّﺞَ
hängning
shanq
ﺷَﻨﻖ
att vara motbjudande
shanu3a
ﺷَﻨُﻊَ
bror
shaqiiq
ﺷَﻘِﻴﻖ
syster
shaqiiqa
ﺷَﻘِﻴﻘَﺔ
att vara blond
shaqira
ﺷَﻘِﺮَ
att lida
shaqiya
ﺷَﻘِﻲَ
eländig
shaqiyy
ﺷَﻘِﻲّ
spricka
shaqq
ﺷَﻖّ
att klyva
shaqqa
ﺷَﻖَّ
lägenhet
shaqqa
ﺷَﻘَّﺔ
nöd, olycka
shaqw
ﺷَﻘﻮ
att påbörja
shara3a
ﺷَﺮَﻉَ
ondska
sharaasa
ﺷَﺮَﺍﺳَﺔ
att ströva
sharada
ﺷَﺮَﺩَ
ära
sharaf
ﺷَﺮَﻑ
att förklara
sharaHa
ﺷَﺮَﺡَ
att stiga upp
sharaqa
ﺷَﺮَﻕَ
gnista
sharara
ﺷَﺮَﺭَﺓ
ondska
sharas
ﺷَﺮَﺱ
förklaring
sharH
ﺷَﺮﺡ
att dricka
shariba
ﺷَﺮِﺏَ
lag, sharia
sharii3a
ﺷَﺮِﻳﻌَﺔ
fördriven, hemlös
shariid
ﺷَﺮِﻳﺪ
ärbar
shariif
ﺷَﺮِﻳﻒ
bit
shariiHa
ﺷَﺮِﻳﺤَﺔ
band
shariiT
ﺷَﺮِﻳﻂ
företag
sharika
ﺷَﺮِﻛَﺔ
elak
sharis
ﺷَﺮِﺱ
att vara elak
sharisa
ﺷَﺮِﺱَ
bukt
sharm
ﺷَﺮﻡ
öster
sharq
ﺷَﺮﻕ
ondska
sharr
ﺷَﺮّ
att jaga bort, tränga undan
sharrada
ﺷَﺮَّﺩَ
att ära
sharrafa
ﺷَﺮَّﻑَ
krav, villkor
sharT
ﺷَﺮﻁ
linje, tankstreck
sharTa
ﺷَﺮﻃَﺔ
distraktion, kringflackande
sharuud
ﺷَﺮُﻭﺩ
att övervintra
shataa
ﺷَﺘَﺎ
smarthet
shaTaara
ﺷَﻄَﺎﺭَﺓ
att förolämpa, smäda
shatama
ﺷَﺘَﻢَ
förolämpning
shatiima
ﺷَﺘِﻴﻤَﺔ
spridd
shatiit
ﺷَﺘِﻴﺖ
förtal
shatm
ﺷَﺘﻢ
del, halva
shaTr
ﺷَﻄﺮ
mot
shaTra
ﺷَﻄﺮَ
bank, strand
shaTT
ﺷَﻂّ
att sprida
shatta
ﺷَﺖَّ
att överdriva
shaTTa
ﺷَﻂَّ
oförskämd
shattaam
ﺷَﺘَّﺎﻡ
att dela, halvera
shaTTara
ﺷَﻄَّﺮَ
att grilla
shawaa
ﺷَﻮَﻯ
taggig
shawik
ﺷَﻮِﻙ
grillad, ugnsbakad
shawiyy
ﺷَﻮِﻱّ
gaffel
shawka
ﺷَﻮﻛَﺔ
längtan
shawq
ﺷَﻮﻕ
att irritera, sticka
shawwaka
ﺷَﻮَّﻙَ
att lagra spannmål
shawwana
ﺷَﻮَّﻥَ
att signalera
shawwara
ﺷَﻮَّﺭَ
att förvirra, störa
shawwasha
ﺷَﻮَّﺵَ
sak
shay'
ﺷَﻲﺀ
gråhårighet, ålderdom
shayb
ﺷَﻴﺐ
schejk
shaykh
ﺷَﻴﺦ
födelsemärke
shayma
ﺷَﻴﻤَﺔ
att eskortera
shayya3a
ﺷَﻴَّﻊَ
att göra gammal, göra gråhårig
shayyaba
ﺷَﻴَّﺐَ
att bygga
shayyada
ﺷَﻴَّﺪَ
att åldras
shayyakha
ﺷَﻴَّﺦَ
fragment, skärva
shaZiya
ﺷَﻈِﻴَﺔ
bergsstig
shi3b
ﺷِﻌﺐ
poesi
shi3r
ﺷِﻌﺮ
semi
shibh
ﺷِﺒﻪ
intensitet
shidda
ﺷِﺪَّﺓ
botemedel
shifaa'
ﺷِﻔَﺎﺀ
chiffer
shifr
ﺷِﻔﺮ
gammal, gråhårig
shiib
ﺷِﻴﺐ
murbruk
shiid
ﺷِﻴﺪ
karaktärsdrag
shiima
ﺷِﻴﻤَﺔ
bråk
shijaar
ﺷِﺠَﺎﺭ
grupp
shilla
ﺷِﻠَّﺔ
lem
shilw
ﺷِﻠﻮ
köp, shopping
shiraa'
ﺷِﺮَﺍﺀ
segel
shiraa3
ﺷِﺮَﺍﻉ
elak
shirriir
ﺷِﺮِّﻳﺮ
vinter
shitaa'
ﺷِﺘَﺎﺀ
stråle
shu3aa3
ﺷُﻌَﺎﻉ
förgrening, underavdelning
shu3ba
ﺷُﻌﺒَﺔ
fackla
shu3la
ﺷُﻌﻠَﺔ
känsla
shu3uur
ﺷُﻌُﻮﺭ
fönster
shubbaak
ﺷُﺒَّﺎﻙ
aktivitet, yrke
shughl
ﺷُﻐﻞ
berömmelse
shuhra
ﺷُﻬﺮَﺓ
blekhet
shuHuub
ﺷُﺤُﻮﺏ
modig
shujaa3
ﺷُﺠَﺎﻉ
tack
shukr
ﺷُﻜﺮ
tack
shukran
ﺷُﻜﺮﺍً
svårighet
shuqqa
ﺷُﻘَّﺔ
blondhet
shuqra
ﺷُﻘﺮَﺓ
drickande
shurb
ﺷُﺮﺏ
soppa
shurba
ﺷُﺮﺑَﺔ
balkong
shurfa
ﺷُﺮﻓَﺔ
polis
shurTa
ﺷُﺮﻃَﺔ
försök, start
shuruu3
ﺷُﺮُﻭﻉ
soluppgång
shuruuq
ﺷُﺮُﻭﻕ
havre
shuufaan
ﺷُﻮﻓَﺎﻥ
sädesmagasin
shuuna
ﺷُﻮﻧَﺔ
spridande
shuyuu3
ﺷُﻴُﻮﻉ
Föregående: س
Nästa: ص
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي