Ord som börjar på خ (kh)

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven خ (kh). Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

meningslös, misslyckad
khaa'ib
ﺧَﺎﺋِﺐ
rädd
khaa'if
ﺧَﺎﺋِﻒ
falsk, opålitlig
khaa'in
ﺧَﺎﺋِﻦ
att gå fel
khaaba
ﺧَﺎﺏَ
att kontakta, ringa
khaabara
ﺧَﺎﺑَﺮَ
att dyka in i
khaaDa
ﺧَﺎﺽَ
lydig
khaaDi3
ﺧَﺎﺿِﻊ
vilseledande
khaadi3
ﺧَﺎﺩِﻉ
tjänare
khaadim
ﺧَﺎﺩِﻡ
att frukta
khaafa
ﺧَﺎﻑَ
att reducera, sänka
khaafata
ﺧَﺎﻓَﺖَ
fladdrande, pulserande, slående
khaafiq
ﺧَﺎﻓِﻖ
dämpad
khaafit
ﺧَﺎﻓِﺖ
morbror
khaal
ﺧَﺎﻝ
moster
khaala
ﺧَﺎﻟَﺔ
att gå emot
khaalafa
ﺧَﺎﻟَﻒَ
Khaled, odödlig
khaalid
ﺧَﺎﻟِﺪ
tom
khaalin
ﺧَﺎﻝٍ
desiger, kreatör
khaaliq
ﺧَﺎﻟِﻖ
solid
khaaliS
ﺧَﺎﻟِﺺ
femte
khaamis
ﺧَﺎﻣِﺲ
att bedra
khaana
ﺧَﺎﻥَ
förstörare
khaarib
ﺧَﺎﺭِﺏ
utanför, utomhus
khaarij
ﺧَﺎﺭِﺝ
extraordinär
khaariq
ﺧَﺎﺭِﻕ
förlorare, hopplös
khaasir
ﺧَﺎﺳِﺮ
karaktäristisk, specifik
khaaSS
ﺧَﺎﺹّ
attribut, egenskap
khaaSSa
ﺧَﺎﺻَّﺔ
att tala till
khaaTaba
ﺧَﺎﻃَﺐَ
ring
khaatam
ﺧَﺎﺗَﻢ
att riskera
khaaTara
ﺧَﺎﻃَﺮَ
felaktig
khaaTi'
ﺧَﺎﻃِﺊ
kidnappare
khaaTif
ﺧَﺎﻃِﻒ
idé, tanke
khaaTir
ﺧَﺎﻃِﺮ
att blekna bort, dö ut
khabaa
ﺧَﺒَﺎ
nyhet, predikat
khabar
ﺧَﺒَﺮ
att slå, träffa
khabaTa
ﺧَﺒَﻂَ
att baka
khabaza
ﺧَﺒَﺰَ
bagare
khabbaaz
ﺧَﺒَّﺎﺯ
expert
khabiir
ﺧَﺒِﻴﺮ
slående
khabT
ﺧَﺒﻂ
krypande
khabw
ﺧَﺒﻮ
att lura
khada3a
ﺧَﺪَﻉَ
att underkasta sig
khaDa3a
ﺧَﻀَﻊَ
att bita, mumsa
khaDama
ﺧَﻀَﻢَ
att tjäna
khadama
ﺧَﺪَﻡَ
domning, stickning
khadar
ﺧَﺪَﺭ
pigment
khaDb
ﺧَﻀﺐ
kind
khadd
ﺧَﺪّ
att kuva
khaDDa3a
ﺧَﻀَّﻊَ
att färga
khaDDaba
ﺧَﻀَّﺐَ
att bedöva
khaddara
ﺧَﺪَّﺭَ
att färga grön, göra grön
khaDDara
ﺧَﻀَّﺮَ
att repa
khaddasha
ﺧَﺪَّﺵَ
att överge
khadhala
ﺧَﺬَﻝَ
bedrägeri, lögn, trick
khadii3a
ﺧَﺪِﻳﻌَﺔ
färgad
khaDiib
ﺧَﻀِﻴﺐ
att vara grön
khaDira
ﺧَﻀِﺮَ
repa
khadsh
ﺧَﺪﺵ
att gömma
khafaa
ﺧَﻔَﻰ
att sänka
khafaDa
ﺧَﻔَﺾَ
att piska, vispa
khafaqa
ﺧَﻔَﻖَ
att bli ohörbar
khafata
ﺧَﻔَﺖَ
att lätta
khaffafa
ﺧَﻔَّﻒَ
att gipsa
khaffaqa
ﺧَﻔَّﻖَ
luftig, lätt
khafiif
ﺧَﻔِﻴﻒ
hjärtklappning
khafq
ﺧَﻔﻖ
blyghet, skam
khajal
ﺧَﺠَﻞ
blyg
khajil
ﺧَﺠِﻞ
att skämmas, vara blyg
khajila
ﺧَﺠِﻞَ
att dra skam över, skämma ut
khajjala
ﺧَﺠَّﻞَ
blyg
khajuul
ﺧَﺠُﻮﻝ
att ta av, ta bort
khala3a
ﺧَﻠَﻊَ
att utträda, vara tom
khalaa
ﺧَﻠَﺎ
att vara odödlig
khalada
ﺧَﻠَﺪَ
efterträdare
khalaf
ﺧَﻠَﻒ
att besvära, uppta
khalaja
ﺧَﻠَﺞَ
glipa
khalal
ﺧَﻠَﻞ
att skapa
khalaqa
ﺧَﻠَﻖَ
att bli befriad, bli ren
khalaSa
ﺧَﻠَﺺَ
att blanda ihop
khalaTa
ﺧَﻠَﻂَ
bakom, bortom
khalfa
ﺧَﻠﻒَ
förkastad
khalii3
ﺧَﻠِﻴﻊ
kalif
khaliifa
ﺧَﻠِﻴﻔَﺔ
bukt
khaliij
ﺧَﻠِﻴﺞ
nära vän
khaliil
ﺧَﻠِﻴﻞ
blandning
khaliiT
ﺧَﻠِﻴﻂ
vinäger
khall
ﺧَﻞّ
karaktärsdrag
khalla
ﺧَﻠَّﺔ
att plocka
khalla
ﺧَﻞَّ
att ta bort
khalla3a
ﺧَﻠَّﻊَ
att föreviga
khallada
ﺧَﻠَّﺪَ
att efterlämna
khallafa
ﺧَﻠَّﻒَ
att lägga in, syra
khallala
ﺧَﻠَّﻞَ
att befria, rädda
khallaSa
ﺧَﻠَّﺺَ
att blanda, skapa förvirring
khallaTa
ﺧَﻠَّﻂَ
ingrediens
khalT
ﺧَﻠﻂ
fri, tom
khalw
ﺧَﻠﻮ
att avta
khamada
ﺧَﻤَﺪَ
jäst
khamiira
ﺧَﻤِﻴﺮَﺓ
torsdag
khamiis
ﺧَﻤِﻴﺲ
att gissa
khammana
ﺧَﻤَّﻦَ
att jäsa
khammara
ﺧَﻤَّﺮَ
alkohol, likör
khamr
ﺧَﻤﺮ
vin
khamra
ﺧَﻤﺮَﺓ
5
khams
ﺧَﻤﺲ
att kväva
khanaqa
ﺧَﻨَﻖَ
senilitet
kharaf
ﺧَﺮَﻑ
att gå ut
kharaja
ﺧَﺮَﺝَ
att dra av, svarva
kharaTa
ﺧَﺮَﻁَ
pärla
kharaz
ﺧَﺮَﺯ
trasig
kharib
ﺧَﺮِﺏ
att förstöras, sönderdelas
khariba
ﺧَﺮِﺏَ
att vara senil, yra
kharifa
ﺧَﺮِﻑَ
höst
khariif
ﺧَﺮِﻳﻒ
karta
khariiTa
ﺧَﺮِﻳﻄَﺔ
brott
kharq
ﺧَﺮﻕ
kollaps
kharr
ﺧَﺮّ
att falla ned, murmur
kharra
ﺧَﺮَّ
maskinist, skrävlare, svarvare
kharraaT
ﺧَﺮَّﺍﻁ
att förstöra
kharraba
ﺧَﺮَّﺏَ
att ta ut
kharraja
ﺧَﺮَّﺝَ
att riva sönder
kharraqa
ﺧَﺮَّﻕَ
att hacka
kharraTa
ﺧَﺮَّﻁَ
får
kharuuf
ﺧَﺮُﻭﻑ
att kastrera
khaSaa
ﺧَﺼَﻰ
förlust, skada
khasaara
ﺧَﺴَﺎﺭَﺓ
att förmörkas, sjunka
khasafa
ﺧَﺴَﻒَ
att dra av, subtrahera
khaSama
ﺧَﺼَﻢَ
att förlora
khasara
ﺧَﺴَﺮَ
skam, underlägsenhet
khasf
ﺧَﺴﻒ
trä
khashab
ﺧَﺸَﺐ
grov
khashin
ﺧَﺸِﻦ
att befara, frukta
khashiya
ﺧَﺸِﻲَ
vallmo
khashkhaash
ﺧَﺸﺨَﺎﺵ
att göra grov
khashshana
ﺧَﺸَّﻦَ
att bli grov, vara grov
khashuna
ﺧَﺸُﻦَ
fruktbar, produktiv
khaSib
ﺧَﺼِﺐ
att vara fruktbar
khaSiba
ﺧَﺼِﺐَ
motståndare
khaSiim
ﺧَﺼِﻴﻢ
kännetecken
khaSla
ﺧَﺼﻠَﺔ
konkurrent, motståndare
khaSm
ﺧَﺼﻢ
midja
khaSr
ﺧَﺼﺮ
att avse
khaSSa
ﺧَﺺَّ
att minska, reducera
khassa
ﺧَﺲَّ
sallat
khassa
ﺧَﺴَّﺔ
att befrukta
khaSSaba
ﺧَﺼَّﺐَ
att förstöra, skada
khassara
ﺧَﺴَّﺮَ
att avsätta, tilldela
khaSSaSa
ﺧَﺼَّﺺَ
fel, misstag
khaTa'
ﺧَﻄَﺄ
att kliva
khaTaa
ﺧَﻄَﺎ
att kidnappa
khaTafa
ﺧَﻄَﻒَ
att försegla
khatama
ﺧَﺘَﻢَ
fara, risk
khaTar
ﺧَﻄَﺮ
att inträffa, passera i tankarna
khaTara
ﺧَﻄَﺮَ
kidnappning
khaTf
ﺧَﻄﻒ
fästman
khaTiib
ﺧَﻄِﻴﺐ
fästmö
khaTiiba
ﺧَﻄِﻴﺒَﺔ
farlig
khaTiir
ﺧَﻄِﻴﺮ
bedrägeri
khatl
ﺧَﺘﻞ
försegling, stämpling
khatm
ﺧَﺘﻢ
linje
khaTT
ﺧَﻂّ
att planera
khaTTaTa
ﺧَﻄَّﻂَ
svaghet, trötthet
khawar
ﺧَﻮَﺭ
rädsla
khawf
ﺧَﻮﻑ
att vara tom
khawiya
ﺧَﻮِﻱَ
persika, plommon
khawkha
ﺧَﻮﺧَﺔ
bukt, inlopp
khawr
ﺧَﻮﺭ
matt, svag
khawwaar
ﺧَﻮَّﺍﺭ
att vada
khawwaDa
ﺧَﻮَّﺽَ
att anklaga för bedrägeri, misstro
khawwana
ﺧَﻮَّﻥَ
fantasi
khayaal
ﺧَﻴَﺎﻝ
misslyckande
khayba
ﺧَﻴﺒَﺔ
häst
khayl
ﺧَﻴﻞ
tält
khayma
ﺧَﻴﻤَﺔ
godhet, välmående, välstånd
khayr
ﺧَﻴﺮ
garn, tråd
khayT
ﺧَﻴﻂ
skräddare
khayyaaT
ﺧَﻴَّﺎﻁ
att svika
khayyaba
ﺧَﻴَّﺐَ
att föreslå, låtsas
khayyala
ﺧَﻴَّﻞَ
att campa
khayyama
ﺧَﻴَّﻢَ
att få någon att välja
khayyara
ﺧَﻴَّﺮَ
att sy
khayyaTa
ﺧَﻴَّﻂَ
bankvalv, kassaskåp
khazna
ﺧَﺰﻧَﺔ
tält
khibaa'
ﺧِﺒَﺎﺀ
erfarenhet
khibra
ﺧِﺒﺮَﺓ
tjänst
khidma
ﺧِﺪﻣَﺔ
konflikt
khilaaf
ﺧِﻠَﺎﻑ
medan
khilaal
ﺧِﻠَﺎﻝ
gris
khinziir
ﺧِﻨﺰِﻳﺮ
trasa
khirqa
ﺧِﺮﻗَﺔ
bråk
khiSaam
ﺧِﺼَﺎﻡ
fruktbarhet, ymnighet
khiSb
ﺧِﺼﺐ
bokstav, tal
khiTaab
ﺧِﻄَﺎﺏ
avslutning, slutsats
khitaam
ﺧِﺘَﺎﻡ
alternativ
khiyaar
ﺧِﻴَﺎﺭ
gurka
khiyaara
ﺧِﻴَﺎﺭَﺓ
sömnad
khiyaaTa
ﺧِﻴَﺎﻃَﺔ
garderob, skåp
khizaana
ﺧِﺰَﺍﻧَﺔ
galenskap
khubaaT
ﺧُﺒَﺎﻁ
bröd
khubz
ﺧُﺒﺰ
grönsak
khuDaar
ﺧُﻀَﺎﺭ
grönsak, grönska
khuDra
ﺧُﻀﺮَﺓ
blygsam, undergiven
khuDuu3
ﺧُﻀُﻮﻉ
toffel
khuff
ﺧُﻒّ
fladdermus
khuffaash
ﺧُﻔَّﺎﺵ
evighet
khuld
ﺧُﻠﺪ
vänskap
khulla
ﺧُﻠَّﺔ
odödlighet
khuluud
ﺧُﻠُﻮﺩ
uppriktighet
khuluuS
ﺧُﻠُﻮﺹ
tomhet
khuluuw
ﺧُﻠُﻮّ
bakfylla
khumaar
ﺧُﻤَﺎﺭ
femtedel
khums
ﺧُﻤﺲ
saga, vidskepelse
khuraafa
ﺧُﺮَﺍﻓَﺔ
avgång, utgång
khuruuj
ﺧُﺮُﻭﺝ
grovhet
khushuuna
ﺧُﺸُﻮﻧَﺔ
klunga
khuSla
ﺧُﺼﻠَﺔ
förlust, skada
khusr
ﺧُﺴﺮ
förmörkelse
khusuuf
ﺧُﺴُﻮﻑ
tvist
khuSuuma
ﺧُﺼُﻮﻣَﺔ
testikel
khuSya
ﺧُﺼﻴَﺔ
tal
khuTba
ﺧُﻄﺒَﺔ
design, plan
khuTTa
ﺧُﻄَّﺔ
förlovning
khuTuuba
ﺧُﻄُﻮﺑَﺔ
steg
khuTwa
ﺧُﻄﻮَﺓ
råmande
khuwaar
ﺧُﻮَﺍﺭ
Föregående: ح
Nästa: د
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي