Ord som börjar på ح (H)

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven ح (H). Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

menstruerande
Haa'iD
ﺣَﺎﺋِﺾ
förvirrad
Haa'ir
ﺣَﺎﺋِﺮ
mur
Haa'iT
ﺣَﺎﺋِﻂ
att menstruera
HaaDa
ﺣَﺎﺽَ
spetsig, vass
Haadd
ﺣَﺎﺩّ
att sporra, uppmana
Haadha
ﺣَﺎﺫَ
att vara parallell
Haadhaa
ﺣَﺎﺫَﻯ
närvarande
HaaDir
ﺣَﺎﺿِﺮ
olycka
Haadith
ﺣَﺎﺩِﺙ
incident
Haaditha
ﺣَﺎﺩِﺛَﺔ
gräns, kant
Haafa
ﺣَﺎﻓَﺔ
att bevara
HaafaZa
ﺣَﺎﻓَﻆَ
enkel
Haaff
ﺣَﺎﻑّ
buss
Haafila
ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ
barfota
Haafin
ﺣَﺎﻑٍ
incitament
Haafiz
ﺣَﺎﻓِﺰ
väktare
HaafiZ
ﺣَﺎﻓِﻆ
nödvändighet
Haaja
ﺣَﺎﺟَﺔ
ögonbryn
Haajib
ﺣَﺎﺟِﺐ
barriär, spärr
Haajiz
ﺣَﺎﺟِﺰ
pilgrim
Haajj
ﺣَﺎﺝّ
guvernör, härskare
Haakim
ﺣَﺎﻛِﻢ
situation
Haal
ﺣَﺎﻝ
att förhindra
Haala
ﺣَﺎﻝَ
tillstånd
Haala
ﺣَﺎﻟَﺔ
drömmare
Haalim
ﺣَﺎﻟِﻢ
syra, syrlig
HaamiD
ﺣَﺎﻣِﺾ
bärare, gravid
Haamil
ﺣَﺎﻣِﻞ
att närma sig
Haana
ﺣَﺎﻥَ
arg
Haaniq
ﺣَﺎﻧِﻖ
illvillig
Haaqid
ﺣَﺎﻗِﺪ
att kriga
Haaraba
ﺣَﺎﺭَﺏَ
vakt
Haaris
ﺣَﺎﺭِﺱ
plöjare
Haarith
ﺣَﺎﺭِﺙ
het
Haarr
ﺣَﺎﺭّ
att hålla ansvarig
Haasaba
ﺣَﺎﺳَﺐَ
dator, miniräknare
Haasib
ﺣَﺎﺳِﺐ
avundsjuk
Haasid
ﺣَﺎﺳِﺪ
skördeman
HaaSid
ﺣَﺎﺻِﺪ
bestämd
Haasim
ﺣَﺎﺳِﻢ
blottad
Haasir
ﺣَﺎﺳِﺮ
dator
Haasuub
ﺣَﺎﺳُﻮﺏ
att försöka
Haawala
ﺣَﺎﻭَﻝَ
att ge, krypa
Habaa
ﺣَﺒَﺎ
att begränsa, hindra
Habasa
ﺣَﺒَﺲَ
frö, gryn, tablett
Habba
ﺣَﺒَّﺔ
att gilla, älska
Habba
ﺣَﺐَّ
älskling
Habiib
ﺣَﺒِﻴﺐ
avskild, återhållsam
Habiis
ﺣَﺒِﻴﺲ
rep
Habl
ﺣَﺒﻞ
vårdnad
Habs
ﺣَﺒﺲ
krypande
Habw
ﺣَﺒﻮ
civilisation
HaDaara
ﺣَﻀَﺎﺭَﺓ
tillgivenhet
Hadab
ﺣَﺪَﺏ
att omfamna
HaDana
ﺣَﻀَﻦَ
att omge, titta
Hadaqa
ﺣَﺪَﻕَ
att dyka upp, närvara
HaDara
ﺣَﻀَﺮَ
händelse
Hadath
ﺣَﺪَﺙ
att hända
Hadatha
ﺣَﺪَﺙَ
gräns
Hadd
ﺣَﺪّ
smed
Haddaad
ﺣَﺪَّﺍﺩ
att böja
Haddaba
ﺣَﺪَّﺏَ
att besluta
Haddada
ﺣَﺪَّﺩَ
att stirra
Haddaqa
ﺣَﺪَّﻕَ
att förbereda
HaDDara
ﺣَﻀَّﺮَ
att prata om
Haddatha
ﺣَﺪَّﺙَ
att imitera
Hadhaa
ﺣَﺬَﺍ
att kassera, ta bort
Hadhafa
ﺣَﺬَﻑَ
att trimma
Hadhdhafa
ﺣَﺬَّﻑَ
att varna
Hadhdhara
ﺣَﺬَّﺭَ
borttagning
Hadhf
ﺣَﺬﻑ
försiktig
Hadhir
ﺣَﺬِﺭ
att akta sig
Hadhira
ﺣَﺬِﺭَ
böjd, puckelyggig, vänlig
Hadib
ﺣَﺪِﺏ
att vara puckelryggig, vara trevlig
Hadiba
ﺣَﺪِﺏَ
järn
Hadiid
ﺣَﺪِﻳﺪ
trädgård
Hadiiqa
ﺣَﺪِﻳﻘَﺔ
intervju, samtal
Hadiith
ﺣَﺪِﻳﺚ
modern
Hadiith
ﺣَﺪِﻳﺚ
kram, omfamning
HaDn
ﺣَﻀﻦ
pupill
Hadqa
ﺣَﺪﻗَﺔ
att gräva
Hafara
ﺣَﻔَﺮَ
att bevara, minnas
HafaZa
ﺣَﻔَﻆَ
att inspirera, sporra
Hafaza
ﺣَﻔَﺰَ
att prassla, susa
Haffa
ﺣَﻒَّ
barnbarn
Hafiid
ﺣَﻔِﻴﺪ
brus, prassel
Hafiif
ﺣَﻔِﻴﻒ
att gå barfota
Hafiya
ﺣَﻔِﻲَ
festival, firande, show
Hafl
ﺣَﻔﻞ
fest
Hafla
ﺣَﻔﻠَﺔ
handfull
Hafna
ﺣَﻔﻨَﺔ
att beslöja, dölja
Hajaba
ﺣَﺠَﺐَ
sten
Hajar
ﺣَﺠَﺮ
att reservera
Hajaza
ﺣَﺠَﺰَ
avskildhet
Hajb
ﺣَﺠﺐ
stenhuggare
Hajjaar
ﺣَﺠَّﺎﺭ
att beslöja, dölja
Hajjaba
ﺣَﺠَّﺐَ
dimension
Hajm
ﺣَﺠﻢ
att berätta
Hakaa
ﺣَﻜَﻰ
domare
Hakam
ﺣَﻜَﻢ
att befalla, döma
Hakama
ﺣَﻜَﻢَ
vis
Hakiim
ﺣَﻜِﻴﻢ
gnidning
Hakk
ﺣَﻚّ
att klia, skava, skrapa
Hakka
ﺣَﻚَّ
att svära en ed, svära vid Gud
Halafa
ﺣَﻠَﻒَ
kolsvart
Halak
ﺣَﻠَﻚ
att drömma
Halama
ﺣَﻠَﻢَ
örhänge
Halaq
ﺣَﻠَﻖ
avsnitt, cirkel, länk
Halaqa
ﺣَﻠَﻘَﺔ
att raka
Halaqa
ﺣَﻠَﻖَ
snäcka
Halazuun
ﺣَﻠَﺰُﻭﻥ
arena, cirkel
Halba
ﺣَﻠﺒَﺔ
mjölk
Haliib
ﺣَﻠِﻴﺐ
att vara kolsvart
Halika
ﺣَﻠِﻚَ
lösning
Hall
ﺣَﻞّ
att anlända, börja
Halla
ﺣَﻞَّ
barberare, frisör
Hallaaq
ﺣَﻠَّﺎﻕ
att analysera
Hallala
ﺣَﻠَّﻞَ
att omge
Hallaqa
ﺣَﻠَّﻖَ
hals
Halq
ﺣَﻠﻖ
efterrätt, sötsak
Halwaa
ﺣَﻠﻮَﻯ
att skydda
Hamaa
ﺣَﻤَﻰ
duva
Hamaama
ﺣَﻤَﺎﻣَﺔ
dumhet
Hamaaqa
ﺣَﻤَﺎﻗَﺔ
entusiasm
Hamaas
ﺣَﻤَﺎﺱ
lamm
Hamal
ﺣَﻤَﻞ
att bära
Hamala
ﺣَﻤَﻞَ
beröm, lovord
Hamd
ﺣَﻤﺪ
syra
HamD
ﺣَﻤﺾ
lovvärd
Hamiid
ﺣَﻤِﻴﺪ
nära vän
Hamiim
ﺣَﻤِﻴﻢ
att vara entusiastisk
Hamisa
ﺣَﻤِﺲَ
graviditet
Haml
ﺣَﻤﻞ
kampanj
Hamla
ﺣَﻤﻠَﺔ
bad, badrum
Hammaam
ﺣَﻤَّﺎﻡ
att berömma, prisa
Hammada
ﺣَﻤَّﺪَ
att göra sur, oxidera
HammaDa
ﺣَﻤَّﺾَ
att ladda
Hammala
ﺣَﻤَّﻞَ
att bada, tvätta, värma upp
Hammama
ﺣَﻤَّﻢَ
att betrakta som dum
Hammaqa
ﺣَﻤَّﻖَ
att rosta, rödfärga
Hammara
ﺣَﻤَّﺮَ
att entusiasmera
Hammasa
ﺣَﻤَّﺲَ
att rosta, steka
HammaSa
ﺣَﻤَّﺺَ
att vara sur
HamuDa
ﺣَﻤُﺾَ
sympati, ömhet
Hanaan
ﺣَﻨَﺎﻥ
ilska
Hanaq
ﺣَﻨَﻖ
längtan, nostalgi
Haniin
ﺣَﻨِﻴﻦ
att vara arg
Haniqa
ﺣَﻨِﻖَ
struphuvud
Hanjara
ﺣَﻨﺠَﺮَﺓ
att längta
Hanna
ﺣَﻦَّ
snäll
Hanuun
ﺣَﻨُﻮﻥ
att hata
Haqada
ﺣَﻘَﺪَ
att injicera
Haqana
ﺣَﻘَﻦَ
att förakta, ringakta
Haqara
ﺣَﻘَﺮَ
väska
Haqiiba
ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ
fakta, sanning, verklighet
Haqiiqa
ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ
elak
Haqiir
ﺣَﻘِﻴﺮ
fält
Haql
ﺣَﻘﻞ
injektion
Haqn
ﺣَﻘﻦ
rättvisa, sanning
Haqq
ﺣَﻖّ
att ha rätt
Haqqa
ﺣَﻖَّ
verkligen
Haqqan
ﺣَﻘّﺎً
att förverkliga
Haqqaqa
ﺣَﻘَّﻖَ
att nedvärdera
Haqqara
ﺣَﻘَّﺮَ
ljumske
Haqw
ﺣَﻘﻮ
förbjuden
Haraam
ﺣَﺮَﺍﻡ
feber, värme
Haraara
ﺣَﺮَﺍﺭَﺓ
att böja
Harafa
ﺣَﺮَﻑَ
obehag, pinsamhet
Haraj
ﺣَﺮَﺝ
rörelse, vokal
Haraka
ﺣَﺮَﻛَﺔ
att brinna
Haraqa
ﺣَﺮَﻕَ
att vakta
Harasa
ﺣَﺮَﺱَ
att vara ivrig, åtrå
HaraSa
ﺣَﺮَﺹَ
att plöja
Haratha
ﺣَﺮَﺙَ
krig
Harb
ﺣَﺮﺏ
bokstav
Harf
ﺣَﺮﻑ
harem
Hariim
ﺣَﺮِﻳﻢ
eld, låga
Hariiq
ﺣَﺮِﻳﻖ
silke
Hariir
ﺣَﺮِﻳﺮ
ivrig
HariiS
ﺣَﺮِﻳﺺ
obekväm, pinsam
Harij
ﺣَﺮِﺝ
att vara besvärlig
Harija
ﺣَﺮِﺝَ
antändning, förbränning
Harq
ﺣَﺮﻕ
hetta, värme
Harr
ﺣَﺮّ
att förbjuda
Harraja
ﺣَﺮَّﺝَ
att aktivera, sätta i rörelse
Harraka
ﺣَﺮَّﻙَ
att förbjuda
Harrama
ﺣَﺮَّﻡَ
att frigöra
Harrara
ﺣَﺮَّﺭَ
att provocera
Harrasha
ﺣَﺮَّﺵَ
plöjning
Harth
ﺣَﺮﺙ
skörd
HaSaad
ﺣَﺼَﺎﺩ
grus
HaSab
ﺣَﺼَﺐ
att beräkna, räkna
Hasaba
ﺣَﺴَﺐَ
enligt
Hasaba
ﺣَﺴَﺐَ
avund
Hasad
ﺣَﺴَﺪ
att avundas
Hasada
ﺣَﺴَﺪَ
att samla, skörda
HaSada
ﺣَﺼَﺪَ
att hända, skaffa
HaSala
ﺣَﺼَﻞَ
att avgöra, besluta
Hasama
ﺣَﺴَﻢَ
bra
Hasan
ﺣَﺴَﻦ
välgörenhet
Hasana
ﺣَﺴَﻨَﺔ
ok
Hasanan
ﺣَﺴَﻨﺎً
mässling
HaSba
ﺣَﺼﺒَﺔ
att fylla
Hashaa
ﺣَﺸَﺎ
insekt
Hashara
ﺣَﺸَﺮَﺓ
fyllnad
Hashw
ﺣَﺸﻮ
halmmatta
HaSiir
ﺣَﺼِﻴﺮ
matta
HaSiira
ﺣَﺼِﻴﺮَﺓ
utmattad
Hasir
ﺣَﺴِﺮ
avslutning, bestämning, uppgörelse
Hasm
ﺣَﺴﻢ
Hasna, skönhet
Hasnaa'
ﺣَﺴﻨَﺎﺀ
begränsning
HaSr
ﺣَﺼﺮ
lidande
Hasra
ﺣَﺴﺮَﺓ
att räkna
HaSSa
ﺣَﺺَّ
skördare
HaSSaad
ﺣَﺼَّﺎﺩ
mattvävare
HaSSaar
ﺣَﺼَّﺎﺭ
att asfaltera
HaSSaba
ﺣَﺼَّﺐَ
att bli bra
Hasuna
ﺣَﺴُﻦَ
ved
HaTab
ﺣَﻄَﺐ
att ha sönder, splittra
HaTama
ﺣَﻄَﻢَ
död
Hatf
ﺣَﺘﻒ
snabb
Hathiith
ﺣَﺜِﻴﺚ
att hetsa, uppmana
Haththa
ﺣَﺚَّ
krossad
HaTiim
ﺣَﻄِﻴﻢ
att bosätta sig, landa
HaTTa
ﺣَﻂَّ
till och med, tills
Hattaa
ﺣَﺘَّﻰ
skogshuggare
HaTTaab
ﺣَﻄَّﺎﺏ
att krossa
HaTTama
ﺣَﻄَّﻢَ
att samla
Hawaa
ﺣَﻮَﻯ
ungefär
Hawaalayy
ﺣَﻮَﺍﻟَﻲّ
skelning
Hawal
ﺣَﻮَﻝ
poppel
Hawar
ﺣَﻮَﺭ
handfat, tank
HawD
ﺣَﻮﺽ
att skela
Hawila
ﺣَﻮِﻝَ
att vara svart
Hawira
ﺣَﻮِﺭَ
omkring, runt om
Hawla
ﺣَﻮﻝَ
att ändra
Hawwala
ﺣَﻮَّﻝَ
att ändra
Hawwara
ﺣَﻮَّﺭَ
liv
Hayaa
ﺣَﻴَﺎﺓ
djur
Hayawaan
ﺣَﻴَﻮَﺍﻥ
inhägnad
Hayr
ﺣَﻴﺮ
levande
Hayy
ﺣَﻲّ
orm
Hayya
ﺣَﻴَّﺔ
att väva
Hayyaka
ﺣَﻴَّﻚَ
att förvirra
Hayyara
ﺣَﻴَّﺮَ
att knyta, packa
Hazama
ﺣَﺰَﻡَ
att sörja
Hazana
ﺣَﺰَﻥَ
att förbjuda, hägna in
HaZara
ﺣَﻈَﺮَ
att gissa
Hazara
ﺣَﺰَﺭَ
olycklig, sorgsen
Haziin
ﺣَﺰِﻳﻦ
lyckosam, tursam
HaZiiZ
ﺣَﻈِﻴﻆ
förbud
HaZr
ﺣَﻈﺮ
gissning
Hazr
ﺣَﺰﺭ
tur
HaZZ
ﺣَﻆّ
gåta
Hazzuura
ﺣَﺰُّﻭﺭَﺓ
bläck
Hibr
ﺣِﺒﺮ
damm, spärreld
Hibs
ﺣِﺒﺲ
sko
Hidhaa'
ﺣِﺬَﺍﺀ
bevarande
HifaaZ
ﺣِﻔَﺎﻅ
bevarande
HifZ
ﺣِﻔﻆ
knep, trick
Hiila
ﺣِﻴﻠَﺔ
period, tid
Hiin
ﺣِﻴﻦ
när
Hiina
ﺣِﻴﻦَ
slöja
Hijaab
ﺣِﺠَﺎﺏ
berättelse
Hikaaya
ﺣِﻜَﺎﻳَﺔ
visdom
Hikma
ﺣِﻜﻤَﺔ
rakning
Hilaaqa
ﺣِﻠَﺎﻗَﺔ
allians, ed, pakt
Hilf
ﺣِﻠﻒ
mildhet, tålmodighet
Hilm
ﺣِﻠﻢ
åsna
Himaar
ﺣِﻤَﺎﺭ
skydd
Himaaya
ﺣِﻤَﺎﻳَﺔ
illvilja
Hiqd
ﺣِﻘﺪ
passionerad, törstig
Hiraar
ﺣِﺮَﺍﺭ
skydd
Hiraasa
ﺣِﺮَﺍﺳَﺔ
yrke
Hirfa
ﺣِﺮﻓَﺔ
begär
HirS
ﺣِﺮﺹ
konto, räkning, utgift
Hisaab
ﺣِﺴَﺎﺏ
häst
HiSaan
ﺣِﺼَﺎﻥ
blockad
HiSaar
ﺣِﺼَﺎﺭ
del, lektion, period
HiSSa
ﺣِﺼَّﺔ
bit, smula
HiTma
ﺣِﻄﻤَﺔ
dialog
Hiwaar
ﺣِﻮَﺍﺭ
mens
HiyaaD
ﺣِﻴَﺎﺽ
vävning
Hiyaaka
ﺣِﻴَﺎﻛَﺔ
bälte
Hizaam
ﺣِﺰَﺍﻡ
vägg
HiZaar
ﺣِﻈَﺎﺭ
parti
Hizb
ﺣِﺰﺏ
kärlek
Hubb
ﺣُﺐّ
närvaro
HuDuur
ﺣُﻀُﻮﺭ
hål
Hufra
ﺣُﻔﺮَﺓ
kammare, rum
Hujra
ﺣُﺠﺮَﺓ
dom, regel
Hukm
ﺣُﻜﻢ
regering
Hukuuma
ﺣُﻜُﻮﻣَﺔ
dröm
Hulm
ﺣُﻠﻢ
början
Huluul
ﺣُﻠُﻮﻝ
söt
Hulw
ﺣُﻠﻮ
aska, lava, magma
Humam
ﺣُﻤَﻢ
hummus, kikärta
HummuSa
ﺣُﻤُّﺼَﺔ
rödhet
Humra
ﺣُﻤﺮَﺓ
injektion
Huqna
ﺣُﻘﻨَﺔ
brinnande, förbränning
Hurqa
ﺣُﺮﻗَﺔ
fri
Hurr
ﺣُﺮّ
frihet
Hurriya
ﺣُﺮِّﻳَﺔ
skog
Hursh
ﺣُﺮﺵ
skönhet
Husn
ﺣُﺴﻦ
anskaffande, händelse
HuSuul
ﺣُﺼُﻮﻝ
val
Huut
ﺣُﻮﺕ
sorg
Huzn
ﺣُﺰﻥ
Föregående: ج
Nästa: خ
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي