Ord som börjar på ت (t)

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven ت (t). Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

att bära under armen
ta'abbaTa
ﺗَﺄَﺑَّﻂَ
att klaga
ta'affafa
ﺗَﺄَﻓَّﻒَ
klagande
ta'affuf
ﺗَﺄَﻓُّﻒ
att vara sen
ta'akhkhara
ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
att säkerställa
ta'akkada
ﺗَﺄَﻛَّﺪَ
att känna smärta
ta'allama
ﺗَﺄَﻟَّﻢَ
att skina, stråla
ta'allaqa
ﺗَﺄَﻟَّﻖَ
glöd, strålglans
ta'alluq
ﺗَﺄَﻟُّﻖ
att begrunda
ta'ammala
ﺗَﺄَﻣَّﻞَ
begrundande
ta'ammul
ﺗَﺄَﻣُّﻞ
att grundas
ta'assasa
ﺗَﺄَﺳَّﺲَ
känsla
ta'aththur
ﺗَﺄَﺛُّﺮ
uthyrning
ta'jiir
ﺗَﺄﺟِﻴﺮ
fördröjning
ta'khiir
ﺗَﺄﺧِﻴﺮ
publicering, skrivande
ta'liif
ﺗَﺄﻟِﻴﻒ
försäkring
ta'miin
ﺗَﺄﻣِﻴﻦ
märke, visum
ta'shiir
ﺗَﺄﺷِﻴﺮ
grundande, skapande
ta'siis
ﺗَﺄﺳِﻴﺲ
påverkan
ta'thiir
ﺗَﺄﺛِﻴﺮ
att höjas
ta3aalaa
ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
att behandla, hantera
ta3aamala
ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
agerande, hantering
ta3aamul
ﺗَﻌَﺎﻣُﻞ
att alternera, turas om
ta3aaqaba
ﺗَﻌَﺎﻗَﺐَ
att strida emot
ta3aaraDa
ﺗَﻌَﺎﺭَﺽَ
att samarbeta
ta3aawana
ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
samarbete
ta3aawun
ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ
trötthet
ta3ab
ﺗَﻌَﺐ
att bli överraskad
ta3ajjaba
ﺗَﻌَﺠَّﺐَ
häpnad
ta3ajjub
ﺗَﻌَﺠُّﺐ
att lära sig, studera
ta3allama
ﺗَﻌَﻠَّﻢَ
att fästa, följa
ta3allaqa
ﺗَﻌَﻠَّﻖَ
att avse, döpas
ta3ammada
ﺗَﻌَﻤَّﺪَ
avsikt
ta3ammud
ﺗَﻌَﻤُّﺪ
att klä av sig
ta3arraa
ﺗَﻌَﺮَّﻯ
att känna igen, lära känna
ta3arrafa
ﺗَﻌَﺮَّﻑَ
att svettas
ta3arraqa
ﺗَﻌَﺮَّﻕَ
att förgås, vara eländig
ta3asa
ﺗَﻌَﺲَ
despotism, tyranni
ta3assuf
ﺗَﻌَﺴُّﻒ
att snubbla
ta3aththara
ﺗَﻌَﺜَّﺮَ
att sluta fungera
ta3aTTala
ﺗَﻌَﻄَّﻞَ
avbrott
ta3aTTul
ﺗَﻌَﻄُّﻞ
att bli van
ta3awwada
ﺗَﻌَﻮَّﺩَ
uttryck
ta3biir
ﺗَﻌﺒِﻴﺮ
ändring
ta3diil
ﺗَﻌﺪِﻳﻞ
att bli trött
ta3iba
ﺗَﻌِﺐَ
eländig, olycklig
ta3iis
ﺗَﻌِﻴﺲ
förvåning, häpnad
ta3jiib
ﺗَﻌﺠِﻴﺐ
konservering
ta3liib
ﺗَﻌﻠِﻴﺐ
argumentation
ta3liil
ﺗَﻌﻠِﻴﻞ
utbildning
ta3liim
ﺗَﻌﻠِﻴﻢ
kommentar
ta3liiq
ﺗَﻌﻠِﻴﻖ
tillrättavisning, utskällning
ta3niif
ﺗَﻌﻨِﻴﻒ
krånglighet
ta3qiid
ﺗَﻌﻘِﻴﺪ
arabisering, lokalisering
ta3riib
ﺗَﻌﺮِﻳﺐ
definition
ta3riif
ﺗَﻌﺮِﻳﻒ
elände
ta3s
ﺗَﻌﺲ
koppling, överföring
ta3shiiq
ﺗَﻌﺸِﻴﻖ
kompensation
ta3wiiD
ﺗَﻌﻮِﻳﺾ
amulett
ta3wiidh
ﺗَﻌﻮِﻳﺬ
botfärdig, ångerfull
taa'ib
ﺗَﺎﺋِﺐ
vilsen
taa'ih
ﺗَﺎﺋِﻪ
att göra bot, ångra
taaba
ﺗَﺎﺏَ
att följa
taaba3a
ﺗَﺎﺑَﻊَ
följare
taabi3
ﺗَﺎﺑِﻊ
krydda
taabil
ﺗَﺎﺑِﻞ
medioker, obetydlig
taafih
ﺗَﺎﻓِﻪ
krona
taaj
ﺗَﺎﺝ
återförsäljare
taajir
ﺗَﺎﺟِﺮ
följande
taalin
ﺗَﺎﻝٍ
att vara förslavad, vara förtrollad
taama
ﺗَﺎﻡَ
fullständig
taamm
ﺗَﺎﻡّ
att släppa lös
taaraka
ﺗَﺎﺭَﻙَ
datum, historia
taariikh
ﺗَﺎﺭِﻳﺦ
avhoppare, lämnare
taarik
ﺗَﺎﺭِﻙ
att göra handel, utbyta
tabaadala
ﺗَﺒَﺎﺩَﻝَ
handel, utbyte
tabaadul
ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ
att tävla emot
tabaaraza
ﺗَﺒَﺎﺭَﺯَ
att handla
tabaDDa3a
ﺗَﺒَﻀَّﻊَ
att vara spridd
tabaddada
ﺗَﺒَﺪَّﺩَ
att avdunsta
tabakhkhara
ﺗَﺒَﺨَّﺮَ
att konsumera
tabala
ﺗَﺒَﻞَ
att förbli
tabaqqaa
ﺗَﺒَﻘَّﻰ
att donera
tabarra3a
ﺗَﺒَﺮَّﻉَ
att vara enkel, vara rättfram
tabassaTa
ﺗَﺒَﺴَّﻂَ
att kissa
tabawwala
ﺗَﺒَﻮَّﻝَ
att förgås
tabba
ﺗَﺐَّ
att krydda
tabbala
ﺗَﺒَّﻞَ
tabbouleh
tabbuula
ﺗَﺒُّﻮﻟَﺔ
slösande
tabdhiir
ﺗَﺒﺬِﻳﺮ
ersättning, utbyte
tabdiil
ﺗَﺒﺪِﻳﻞ
att följa, spåra
tabi3a
ﺗَﺒِﻊَ
kakelläggning
tabliiT
ﺗَﺒﻠِﻴﻂ
kylning
tabriid
ﺗَﺒﺮِﻳﺪ
lyckönskning, välsignelse
tabriik
ﺗَﺒﺮِﻳﻚ
berättigande
tabriir
ﺗَﺒﺮِﻳﺮ
förenkling
tabsiiT
ﺗَﺒﺴِﻴﻂ
dubblering, multiplicering
taDaa3uf
ﺗَﻀَﺎﻋُﻒ
att fösa
tadaafa3a
ﺗَﺪَﺍﻓَﻊَ
att överlappa
tadaakhala
ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ
överlappning
tadaakhul
ﺗَﺪَﺍﺧُﻞ
att använda, sprida, utbyta
tadaawala
ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ
spridning
tadaawul
ﺗَﺪَﺍﻭُﻝ
att bli irriterad
taDaayaqa
ﺗَﻀَﺎﻳَﻖَ
att vara förberedd
tadabbara
ﺗَﺪَﺑَّﺮَ
betänkande, meditation
tadabbur
ﺗَﺪَﺑُّﺮ
att brista ut, rusa ut
tadaffaqa
ﺗَﺪَﻓَّﻖَ
flöde
tadaffuq
ﺗَﺪَﻓُّﻖ
att vara irriterad, vara missnöjd
taDajjara
ﺗَﻀَﺠَّﺮَ
att förstoras
taDakhkhama
ﺗَﻀَﺨَّﻢَ
att hängas upp
tadallaa
ﺗَﺪَﻟَّﻰ
att flirta
tadallala
ﺗَﺪَﻟَّﻞَ
flirt, koketteri
tadallul
ﺗَﺪَﻟُّﻞ
att inkludera, innehålla, medföra
taDammana
ﺗَﻀَﻤَّﻦَ
att gå framåt stegvis
tadarraja
ﺗَﺪَﺭَّﺝَ
framsteg
tadarruj
ﺗَﺪَﺭُّﺝ
religiositet
tadayyun
ﺗَﺪَﻳُّﻦ
ledning
tadbiir
ﺗَﺪﺑِﻴﺮ
att minnas
tadhakkara
ﺗَﺬَﻛَّﺮَ
att klaga
tadhammara
ﺗَﺬَﻣَّﺮَ
gnäll
tadhammur
ﺗَﺬَﻣُّﺮ
biljett
tadhkara
ﺗَﺬﻛَﺮَﺓ
minne, påminnelse
tadhkiir
ﺗَﺬﻛِﻴﺮ
förstorning, förstärkning
taDkhiim
ﺗَﻀﺨِﻴﻢ
rökning
tadkhiin
ﺗَﺪﺧِﻴﻦ
massage
tadliik
ﺗَﺪﻟِﻴﻚ
villfarelse
taDliil
ﺗَﻀﻠِﻴﻞ
omplåstring
taDmiid
ﺗَﻀﻤِﻴﺪ
förstörning, rivning
tadmiir
ﺗَﺪﻣِﻴﺮ
förorening
tadniis
ﺗَﺪﻧِﻴﺲ
kontroll, noggrannhet
tadqiiq
ﺗَﺪﻗِﻴﻖ
träning, övning
tadriib
ﺗَﺪﺭِﻳﺐ
gradvis
tadriijiian
ﺗَﺪﺭِﻳﺠِﻴﺎً
topografi
taDriis
ﺗَﻀﺮِﻳﺲ
undervisning
tadriis
ﺗَﺪﺭِﻳﺲ
att förstå varandra, komma överens
tafaahama
ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ
överenskommelse
tafaahum
ﺗَﻔَﺎﻫُﻢ
att förhandla
tafaawaDa
ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ
att tillmötesgå
tafaDDala
ﺗَﻔَﻀَّﻞَ
att inspektera
tafaHHaSa
ﺗَﻔَﺤَّﺺَ
att reflektera
tafakkara
ﺗَﻔَﻜَّﺮَ
att vara isolerad
tafarrada
ﺗَﻔَﺮَّﺩَ
att observera
tafarraja
ﺗَﻔَﺮَّﺝَ
att sprida ut
tafarraqa
ﺗَﻔَﺮَّﻕَ
att titta noga
tafarrasa
ﺗَﻔَﺮَّﺱَ
att öppnas
tafattaHa
ﺗَﻔَﺘَّﺢَ
mottaglighet, öppenhet
tafattuH
ﺗَﻔَﺘُّﺢ
att överträffa
tafawwaqa
ﺗَﻔَﻮَّﻕَ
överlägsenhet
tafawwuq
ﺗَﻔَﻮُّﻕ
preferens
tafDiil
ﺗَﻔﻀِﻴﻞ
att vara obetydlig
tafiha
ﺗَﻔِﻪَ
tänkande
tafkiir
ﺗَﻔﻜِﻴﺮ
detalj, specifikation
tafSiil
ﺗَﻔﺼِﻴﻞ
exegetik, kommentar
tafsiir
ﺗَﻔﺴِﻴﺮ
inspektion
taftiish
ﺗَﻔﺘِﻴﺶ
att låtsas okunnig
taghaashama
ﺗَﻐَﺎﺷَﻢَ
att vara annorlunda
taghaayara
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ
att svämma över
tagharraqa
ﺗَﻐَﺮَّﻕَ
att hålla sig borta
taghayyaba
ﺗَﻐَﻴَّﺐَ
att vara mulen
taghayyama
ﺗَﻐَﻴَّﻢَ
att förändra sig, variera sig
taghayyara
ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
frånvaro, skolk
taghayyub
ﺗَﻐَﻴُّﺐ
att hylla i kärleksdikt, lovsjunga
taghazzala
ﺗَﻐَﺰَّﻝَ
flirtande
taghazzul
ﺗَﻐَﺰُّﻝ
täckning
taghTiya
ﺗَﻐﻄِﻴَﺔ
förändring
taghyiir
ﺗَﻐﻴِﻴﺮ
att viska
tahaamasa
ﺗَﻬَﺎﻣَﺲَ
att vara bestämd, vara fast
taHaddada
ﺗَﺤَﺪَّﺩَ
att prata
taHaddatha
ﺗَﺤَﺪَّﺙَ
hot
tahaddud
ﺗَﻬَﺪُّﺩ
kontroll
taHakkum
ﺗَﺤَﻜُّﻢ
att vara förtjust
tahallala
ﺗَﻬَﻠَّﻞَ
glädje, jubel
tahallul
ﺗَﻬَﻠُّﻞ
att uthärda
taHammala
ﺗَﺤَﻤَّﻞَ
sympati, ömhet
taHannun
ﺗَﺤَﻨُّﻦ
att bli verklig
taHaqqaqa
ﺗَﺤَﻘَّﻖَ
verifiering
taHaqquq
ﺗَﺤَﻘُّﻖ
att avvika, vara förvrängd
taHarrafa
ﺗَﺤَﺮَّﻑَ
att förflytta sig, röra sig
taHarraka
ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
initiativ, rörelse
taHarruk
ﺗَﺤَﺮُّﻙ
att kossas
tahashshama
ﺗَﻬَﺸَّﻢَ
att förbättra
taHassana
ﺗَﺤَﺴَّﻦَ
att ångra
taHassara
ﺗَﺤَﺴَّﺮَ
att krossas
taHaTTama
ﺗَﺤَﻄَّﻢَ
krasch, upplösning
taHaTTum
ﺗَﺤَﻄُّﻢ
att ändra sig
taHawwala
ﺗَﺤَﻮَّﻝَ
förändring
taHawwul
ﺗَﺤَﻮُّﻝ
att vara förberedd
tahayya'a
ﺗَﻬَﻴَّﺄَ
varning
taHdhiir
ﺗَﺤﺬِﻳﺮ
definition
taHdiid
ﺗَﺤﺪِﻳﺪ
stirrande
taHdiiq
ﺗَﺤﺪِﻳﻖ
förberedelse
taHDiir
ﺗَﺤﻀِﻴﺮ
hälsning
taHiyya
ﺗَﺤِﻴَّﺔ
analys
taHliil
ﺗَﺤﻠِﻴﻞ
försurning
taHmiiD
ﺗَﺤﻤِﻴﺾ
genomförande, utfrågning, utredning
taHqiiq
ﺗَﺤﻘِﻴﻖ
smuggling
tahriib
ﺗَﻬﺮِﻳﺐ
förbud
taHriim
ﺗَﺤﺮِﻳﻢ
befrielse
taHriir
ﺗَﺤﺮِﻳﺮ
under
taHta
ﺗَﺤﺖَ
förstörelse, krossande
taHTiim
ﺗَﺤﻄِﻴﻢ
hot, mardröm
tahwiil
ﺗَﻬﻮِﻳﻞ
omvandling, transformation
taHwiil
ﺗَﺤﻮِﻳﻞ
rynka
taj3iid
ﺗَﺠﻌِﻴﺪ
att ignorera
tajaahala
ﺗَﺠَﺎﻫَﻞَ
ignorerande, åsidosättande
tajaahul
ﺗَﺠَﺎﻫُﻞ
likhet
tajaanus
ﺗَﺠَﺎﻧُﺲ
att överskrida
tajaawaza
ﺗَﺠَﺎﻭَﺯَ
överskridande
tajaawuz
ﺗَﺠَﺎﻭُﺯ
att vara arrogant
tajabbara
ﺗَﺠَﺒَّﺮَ
att förbereda, göra sig klar
tajahhaza
ﺗَﺠَﻬَّﺰَ
att bli tydlig
tajallaa
ﺗَﺠَﻠَّﻰ
att samlas
tajamma3a
ﺗَﺠَﻤَّﻊَ
att bli stel, hårdna
tajammada
ﺗَﺠَﻤَّﺪَ
samling
tajammu3
ﺗَﺠَﻤُّﻊ
att falskt anklaga, misstänka
tajannaa
ﺗَﺠَﻨَّﻰ
att undvika
tajannaba
ﺗَﺠَﻨَّﺐَ
att gå omkring
tajawwala
ﺗَﺠَﻮَّﻝَ
strövande, vadrande
tajawwul
ﺗَﺠَﻮُّﻝ
rodd
tajdiif
ﺗَﺠﺪِﻳﻒ
utrustning
tajhiiz
ﺗَﺠﻬِﻴﺰ
försköning, smink
tajmiil
ﺗَﺠﻤِﻴﻞ
test
tajriba
ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ
provning
tajriib
ﺗَﺠﺮِﻳﺐ
bortbärande
tajriif
ﺗَﺠﺮِﻳﻒ
upphöjning till tre
tak3iib
ﺗَﻜﻌِﻴﺐ
att angripa
takaalaba
ﺗَﻜَﺎﻟَﺐَ
bråk
takaalub
ﺗَﻜَﺎﻟُﺐ
integration
takaamul
ﺗَﻜَﺎﻣُﻞ
lathet
takaasul
ﺗَﻜَﺎﺳُﻞ
att brevväxla
takaataba
ﺗَﻜَﺎﺗَﺐَ
arrogans
takabbur
ﺗَﻜَﺒُّﺮ
att bli ansvarig
takaffala
ﺗَﻜَﻔَّﻞَ
att krönas
takallala
ﺗَﻜَﻠَّﻞَ
att prata
takallama
ﺗَﻜَﻠَّﻢَ
ansträngning, strävan
takalluf
ﺗَﻜَﻠُّﻒ
talande
takallum
ﺗَﻜَﻠُّﻢ
att tjäna
takassaba
ﺗَﻜَﺴَّﺐَ
att gå i bitar
takassara
ﺗَﻜَﺴَّﺮَ
intjänande
takassub
ﺗَﻜَﺴُّﺐ
att bli intensiv, bli komprimerad
takaththafa
ﺗَﻜَﺜَّﻒَ
att avta
takhaadhala
ﺗَﺨَﺎﺫَﻝَ
matthet
takhaadhul
ﺗَﺨَﺎﺫُﻝ
att gräla
takhaaSama
ﺗَﺨَﺎﺻَﻢَ
att konversera
takhaaTaba
ﺗَﺨَﺎﻃَﺐَ
att kollidera
takhabbaTa
ﺗَﺨَﺒَّﻂَ
att falla isär
takhalla3a
ﺗَﺨَﻠَّﻊَ
att överge
takhallaa
ﺗَﺨَﻠَّﻰ
att utebli, vara sen
takhallafa
ﺗَﺨَﻠَّﻒَ
att formas
takhallaqa
ﺗَﺨَﻠَّﻖَ
att göra sig av med
takhallaSa
ﺗَﺨَﻠَّﺺَ
att avgränsa
takhama
ﺗَﺨَﻢَ
att passera, ta examen
takharraja
ﺗَﺨَﺮَّﺝَ
att föreställa sig, visualisera
takhayyala
ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
fantasi
takhayyul
ﺗَﺨَﻴُّﻞ
bedövning
takhdiir
ﺗَﺨﺪِﻳﺮ
minskning
takhfiif
ﺗَﺨﻔِﻴﻒ
att ha matsmältningsbesvär
takhima
ﺗَﺨِﻢَ
gräns
takhm
ﺗَﺨﻢ
bedömning, gissning, uppskattning
takhmiin
ﺗَﺨﻤِﻴﻦ
tilldelning
takhSiiS
ﺗَﺨﺼِﻴﺺ
planering
takhTiiT
ﺗَﺨﻄِﻴﻂ
förvaring
takhziin
ﺗَﺨﺰِﻳﻦ
börda, uppdrag
takliif
ﺗَﻜﻠِﻴﻒ
avslutning
takmiil
ﺗَﻜﻤِﻴﻞ
upprepning
takriir
ﺗَﻜﺮِﻳﺮ
skapelse, uppkomst
takwiin
ﺗَﻜﻮِﻳﻦ
justering
takyiif
ﺗَﻜﻴِﻴﻒ
att följa, recitera
talaa
ﺗَﻠَﺎ
spel
talaa3ub
ﺗَﻠَﺎﻋُﺐ
att anklaga varandra
talaawama
ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ
att bli intrasslad
talabbada
ﺗَﻠَﺒَّﺪَ
att klä på sig
talabbasa
ﺗَﻠَﺒَّﺲَ
att vända sig om
talaffata
ﺗَﻠَﻔَّﺖَ
att uttala
talaffaZa
ﺗَﻠَﻔَّﻆَ
att svepas in, täcka sig
talaHHafa
ﺗَﻠَﺤَّﻒَ
att känna på, treva
talammasa
ﺗَﻠَﻤَّﺲَ
sökning
talammus
ﺗَﻠَﻤُّﺲ
att fånga, gripa
talaqqafa
ﺗَﻠَﻘَّﻒَ
att dröja kvar
talawwama
ﺗَﻠَﻮَّﻡَ
att bli färgad
talawwana
ﺗَﻠَﻮَّﻥَ
färgsättning
talawwun
ﺗَﻠَﻮُّﻥ
förorening
talawwuth
ﺗَﻠَﻮُّﺙ
att förstöras, skadas
talifa
ﺗَﻠِﻒَ
kulle
tall
ﺗَﻞّ
allusion, antydan
talmiiH
ﺗَﻠﻤِﻴﺢ
lättnad, uppmjukning
talTiif
ﺗَﻠﻄِﻴﻒ
oreda
talTiikh
ﺗَﻠﻄِﻴﺦ
vinkning
talwiiH
ﺗَﻠﻮِﻳﺢ
färgläggning
talwiin
ﺗَﻠﻮِﻳﻦ
att undersöka noga
tama33ana
ﺗَﻤَﻌَّﻦَ
granskning
tama33un
ﺗَﻤَﻌُّﻦ
exakt, fullständig
tamaaman
ﺗَﻤَﺎﻣﺎً
likhet
tamaathul
ﺗَﻤَﺎﺛُﻞ
att svaja
tamaayala
ﺗَﻤَﺎﻳَﻞَ
att gå sakta
tamahhala
ﺗَﻤَﻬَّﻞَ
långsamhet
tamahhul
ﺗَﻤَﻬُّﻞ
att vara kapabel
tamakkana
ﺗَﻤَﻜَّﻦَ
förmåga
tamakkun
ﺗَﻤَﻜُّﻦ
att göra uppror
tamarrada
ﺗَﻤَﺮَّﺩَ
uppror
tamarrud
ﺗَﻤَﺮُّﺩ
att provocera, söka gräl, torka sig
tamassaHa
ﺗَﻤَﺴَّﺢَ
att skryta, sträcka
tamaTTaa
ﺗَﻤَﻄَّﻰ
att brista
tamazzaqa
ﺗَﻤَﺰَّﻕَ
att hända, äga rum
tamma
ﺗَﻢَّ
dadel
tamra
ﺗَﻤﺮَﺓ
övning
tamriin
ﺗَﻤﺮِﻳﻦ
representation, skådespeleri
tamthiil
ﺗَﻤﺜِﻴﻞ
distinktion
tamyiiz
ﺗَﻤﻴِﻴﺰ
rivande
tamziiq
ﺗَﻤﺰِﻳﻖ
att drabba samman, stöta bort
tanaafara
ﺗَﻨَﺎﻓَﺮَ
att tävla
tanaafasa
ﺗَﻨَﺎﻓَﺲَ
motvillja
tanaafur
ﺗَﻨَﺎﻓُﺮ
att avvisa, vara okunnig
tanaakara
ﺗَﻨَﺎﻛَﺮَ
att motsäga
tanaaqaDa
ﺗَﻨَﺎﻗَﺾَ
att föra vidare, sprida nyheter
tanaaqala
ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
att minska
tanaaqaSa
ﺗَﻨَﺎﻗَﺺَ
att spridas
tanaathara
ﺗَﻨَﺎﺛَﺮَ
att hantera, ta emot
tanaawala
ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
ätande
tanaawul
ﺗَﻨَﺎﻭُﻝ
koncession, waiver
tanaazul
ﺗَﻨَﺎﺯُﻝ
att utföras
tanaffadha
ﺗَﻨَﻔَّﺬَ
att svälla
tanaffakha
ﺗَﻨَﻔَّﺦَ
att andas
tanaffasa
ﺗَﻨَﻔَّﺲَ
andning
tanaffus
ﺗَﻨَﻔُّﺲ
att snyfta, sucka
tanahhada
ﺗَﻨَﻬَّﺪَ
snyftning, suck
tanahhud
ﺗَﻨَﻬُّﺪ
att dölja
tanakkara
ﺗَﻨَﻜَّﺮَ
att flytta runt, flyttas
tanaqqala
ﺗَﻨَﻘَّﻞَ
rörelse, transport, vandring
tanaqqul
ﺗَﻨَﻘُّﻞ
att bli torr
tanashshafa
ﺗَﻨَﺸَّﻒَ
att inhalera
tanashshaqa
ﺗَﻨَﺸَّﻖَ
att andas
tanassama
ﺗَﻨَﺴَّﻢَ
att promenera
tanazzaha
ﺗَﻨَﺰَّﻩَ
att nedlåta sig
tanazzala
ﺗَﻨَﺰَّﻝَ
promenad
tanazzuh
ﺗَﻨَﺰُّﻩ
larm, varning
tanbiih
ﺗَﻨﺒِﻴﻪ
genomförande
tanfiidh
ﺗَﻨﻔِﻴﺬ
suck
tanhiida
ﺗَﻨﻬِﻴﺪَﺓ
astrologi
tanjiim
ﺗَﻨﺠِﻴﻢ
kjol
tannuura
ﺗَﻨُّﻮﺭَﺓ
aktivering
tanshiiT
ﺗَﻨﺸِﻴﻂ
diversifiering
tanwii3
ﺗَﻨﻮِﻳﻊ
nunation
tanwiin
ﺗَﻨﻮِﻳﻦ
städning
tanZiif
ﺗَﻨﻈِﻴﻒ
organisation
tanZiim
ﺗَﻨﻈِﻴﻢ
att dra sig tillbaka
taqaa3ada
ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ
att ignorera, vara försumlig
taqaa3asa
ﺗَﻘَﺎﻋَﺲَ
pension
taqaa3ud
ﺗَﻘَﺎﻋُﺪ
oaktsamhet
taqaa3us
ﺗَﻘَﺎﻋُﺲ
att dela med varandra, dela sinsemellan
taqaasama
ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ
att korsa
taqaaTa3a
ﺗَﻘَﺎﻃَﻊَ
att kämpa mot varandra
taqaatala
ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ
att sippra
taqaaTara
ﺗَﻘَﺎﻃَﺮَ
korsning
taqaaTu3
ﺗَﻘَﺎﻃُﻊ
att avancera, göra framsteg
taqaddama
ﺗَﻘَﺪَّﻡَ
framsteg
taqaddum
ﺗَﻘَﺪُّﻡ
variation
taqallub
ﺗَﻘَﻠُّﺐ
att närma sig
taqarraba
ﺗَﻘَﺮَّﺏَ
att avse, spara
taqaSSada
ﺗَﻘَﺼَّﺪَ
att förstöras
taqawwaDa
ﺗَﻘَﻮَّﺽَ
erbjudande, introduktion, presentation
taqdiim
ﺗَﻘﺪِﻳﻢ
uppskattning
taqdiir
ﺗَﻘﺪِﻳﺮ
gåva, hyllning
taqdima
ﺗَﻘﺪِﻣَﺔ
imitation, tradition
taqliid
ﺗَﻘﻠِﻴﺪ
nästan, ungefär
taqriiban
ﺗَﻘﺮِﻳﺒﺎً
rapport
taqriir
ﺗَﻘﺮِﻳﺮ
delning, fördelning, indelning
taqsiim
ﺗَﻘﺴِﻴﻢ
delande, skärande
taqTii3
ﺗَﻘﻄِﻴﻊ
kalender
taqwiim
ﺗَﻘﻮِﻳﻢ
förstärkning
taqwiya
ﺗَﻘﻮِﻳَﺔ
att dra sig tillbaka, ge med sig
taraaja3a
ﺗَﺮَﺍﺟَﻊَ
att ackumuleras, samlas
taraakama
ﺗَﺮَﺍﻛَﻢَ
att brevväxla
taraasala
ﺗَﺮَﺍﺳَﻞَ
att kasta saker på varandra
taraashaqa
ﺗَﺮَﺍﺷَﻖَ
att fluktuera, variera
taraawaHa
ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
att ligga i bakhåll
tarabbaSa
ﺗَﺮَﺑَّﺺَ
att försämras, sjunka
taraddaa
ﺗَﺮَﺩَّﻯ
att tveka
taraddada
ﺗَﺮَﺩَّﺩَ
motvillighet, tvekan
taraddud
ﺗَﺮَﺩُّﺩ
lyx
taraf
ﺗَﺮَﻑ
att vara fanatisk
taraffaDa
ﺗَﺮَﻓَّﺾَ
att evakueras, leva nomadliv
taraHHala
ﺗَﺮَﺣَّﻞَ
att lämna
taraka
ﺗَﺮَﻙَ
att förutse
taraqqaba
ﺗَﺮَﻗَّﺐَ
förväntan
taraqqub
ﺗَﺮَﻗُّﺐ
att observera
taraSSada
ﺗَﺮَﺻَّﺪَ
att fundera, reflektera
tarawwaa
ﺗَﺮَﻭَّﻯ
att äta frukost
tarawwaqa
ﺗَﺮَﻭَّﻕَ
fyrhörning, kvadrering
tarbii3
ﺗَﺮﺑِﻴﻊ
uppfostran, utbildning
tarbiya
ﺗَﺮﺑِﻴَﺔ
hälsning, välkomnande
tarHiib
ﺗَﺮﺣِﻴﺐ
dammig
tarib
ﺗَﺮِﺏ
att bli dammig
tariba
ﺗَﺮِﺏَ
komposition, struktur
tarkiib
ﺗَﺮﻛِﻴﺐ
koncentration
tarkiiz
ﺗَﺮﻛِﻴﺰ
numrering
tarqiim
ﺗَﺮﻗِﻴﻢ
nominering
tarshiiH
ﺗَﺮﺷِﻴﺢ
avgränsning, beskrivning
tarsiim
ﺗَﺮﺳِﻴﻢ
arrangemang, organisering
tartiib
ﺗَﺮﺗِﻴﺐ
återfuktning
tarTiib
ﺗَﺮﻃِﻴﺐ
dressyr
tarwiiD
ﺗَﺮﻭِﻳﺾ
att stiga
taSaa3ada
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
att tävla
tasaabaqa
ﺗَﺴَﺎﺑَﻖَ
att delta
tasaahama
ﺗَﺴَﺎﻫَﻢَ
att falla ned, kollapsa
tasaaqaTa
ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ
att strida
taSaara3a
ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ
jämlikhet
tasaawin
ﺗَﺴَﺎﻭٍ
vrål
taSaayuH
ﺗَﺼَﺎﻳُﺢ
att bläddra igenom
taSaffaHa
ﺗَﺼَﻔَّﺢَ
bläddring, genomläsning
taSaffuH
ﺗَﺼَﻔُّﺢ
att vandra
tasakka3a
ﺗَﺴَﻜَّﻊَ
att sörja
tasallaba
ﺗَﺴَﻠَّﺐَ
att infiltrera
tasallala
ﺗَﺴَﻠَّﻞَ
att ta emot
tasallama
ﺗَﺴَﻠَّﻢَ
att klättra
tasallaqa
ﺗَﺴَﻠَّﻖَ
infiltration
tasallul
ﺗَﺴَﻠُّﻞ
klättring
tasalluq
ﺗَﺴَﻠُّﻖ
förgiftning
tasammum
ﺗَﺴَﻤُّﻢ
att filtrera, läcka
tasarraba
ﺗَﺴَﺮَّﺏَ
att bete sig, uppträda
taSarrafa
ﺗَﺼَﺮَّﻑَ
läcka
tasarrub
ﺗَﺴَﺮُّﺏ
beteende
taSarruf
ﺗَﺼَﺮُّﻑ
att be, bönfalla
tasawwala
ﺗَﺴَﻮَّﻝَ
att handla
tasawwaqa
ﺗَﺴَﻮَّﻕَ
att föreställa sig
taSawwara
ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
att förmultna, ruttna
tasawwasa
ﺗَﺴَﻮَّﺱَ
shopping
tasawwuq
ﺗَﺴَﻮُّﻕ
fantasi, uppfattning
taSawwur
ﺗَﺼَﻮُّﺭ
karies
tasawwus
ﺗَﺴَﻮُّﺱ
intyg
taSdiiq
ﺗَﺼﺪِﻳﻖ
export
taSdiir
ﺗَﺼﺪِﻳﺮ
förgrening
tasha33ub
ﺗَﺸَﻌُّﺐ
att bråka
tashaajara
ﺗَﺸَﺎﺟَﺮَ
att bråka, vara oense
tashaakasa
ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
arrogans, högfärd, stolthet
tashaamukh
ﺗَﺸَﺎﻣُﺦ
att klamra fast
tashabbatha
ﺗَﺸَﺒَّﺚَ
att sola
tashammasa
ﺗَﺸَﻤَّﺲَ
konvulsion, spasm
tashannuj
ﺗَﺸَﻨُّﺞ
att vara ärad
tasharrafa
ﺗَﺸَﺮَّﻑَ
att längta
tashawwafa
ﺗَﺸَﻮَّﻑَ
att längta
tashawwaqa
ﺗَﺸَﻮَّﻕَ
att vara förvirrad
tashawwasha
ﺗَﺸَﻮَّﺵَ
åtrå
tashawwuq
ﺗَﺸَﻮُّﻕ
liknelse
tashbiih
ﺗَﺸﺒِﻴﻪ
underlättande
tashiil
ﺗَﺴﻬِﻴﻞ
uppmuntran
tashjii3
ﺗَﺸﺠِﻴﻊ
formation, vokalisering
tashkiil
ﺗَﺸﻜِﻴﻞ
förvirring, förvrängning, störning
tashwiish
ﺗَﺸﻮِﻳﺶ
inspelning, registrering
tasjiil
ﺗَﺴﺠِﻴﻞ
svepning
tasjiya
ﺗَﺴﺠِﻴَﺔ
uppvärmning
taskhiin
ﺗَﺴﺨِﻴﻦ
pacificering
taskiin
ﺗَﺴﻜِﻴﻦ
beväpning
tasliiH
ﺗَﺴﻠِﻴﺢ
reparation
taSliiH
ﺗَﺼﻠِﻴﺢ
underhållning
tasliya
ﺗَﺴﻠِﻴَﺔ
design
taSmiim
ﺗَﺼﻤِﻴﻢ
tillverkning
taSnii3
ﺗَﺼﻨِﻴﻊ
klassificering
taSniif
ﺗَﺼﻨِﻴﻒ
böjning, växling
taSriif
ﺗَﺼﺮِﻳﻒ
tillstånd, uttalande
taSriiH
ﺗَﺼﺮِﻳﺢ
uppskjutande
taswiif
ﺗَﺴﻮِﻳﻒ
marknadsföring
taswiiq
ﺗَﺴﻮِﻳﻖ
fotografi
taSwiir
ﺗَﺼﻮِﻳﺮ
uppgörelse
taswiya
ﺗَﺴﻮِﻳَﺔ
att flyga isär, spridas
taTaayara
ﺗَﻄَﺎﻳَﺮَ
att renas
taTahhara
ﺗَﻄَﻬَّﺮَ
att se fram emot
taTalla3a
ﺗَﻄَﻠَّﻊَ
att kräva
taTallaba
ﺗَﻄَﻠَّﺐَ
att utvecklas
taTawwara
ﺗَﻄَﻮَّﺭَ
utveckling
taTawwur
ﺗَﻄَﻮُّﺭ
kryddning
tatbiil
ﺗَﺘﺒِﻴﻞ
praktik, tillämpning
taTbiiq
ﺗَﻄﺒِﻴﻖ
att gäspa
tathaa'aba
ﺗَﺜَﺎﺀَﺏَ
tyglande
taTqiim
ﺗَﻄﻘِﻴﻢ
saligförklaring
taTwiib
ﺗَﻄﻮِﻳﺐ
utveckling
taTwiir
ﺗَﻄﻮِﻳﺮ
närvaro
tawaajud
ﺗَﻮَﺍﺟُﺪ
ärftlighet
tawaaruth
ﺗَﻮَﺍﺭُﺙ
kommunikation
tawaaSul
ﺗَﻮَﺍﺻُﻞ
balans
tawaazun
ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ
att genomtränga
tawaghghala
ﺗَﻮَﻏَّﻞَ
genomträngande, intrång
tawaghghul
ﺗَﻮَﻏُّﻞ
att brinna, glöda
tawahhaja
ﺗَﻮَﻫَّﺞَ
att fantisera
tawahhama
ﺗَﻮَﻫَّﻢَ
autism, isolering
tawaHHud
ﺗَﻮَﺣُّﺪ
att känna smärta, lida
tawajja3a
ﺗَﻮَﺟَّﻊَ
att gå mot, närma sig
tawajjaha
ﺗَﻮَﺟَّﻪَ
tendens
tawajjuh
ﺗَﻮَﺟُّﻪ
att lita
tawakkala
ﺗَﻮَﻛَّﻞَ
förtroende
tawakkul
ﺗَﻮَﻛُّﻞ
att förvänta
tawaqqa3a
ﺗَﻮَﻗَّﻊَ
att sluta
tawaqqafa
ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
förväntan
tawaqqu3
ﺗَﻮَﻗُّﻊ
stopp, uppehåll
tawaqquf
ﺗَﻮَﻗُّﻒ
rodnad
tawarrud
ﺗَﻮَﺭُّﺩ
att luta sig bakåt, vila
tawassada
ﺗَﻮَﺳَّﺪَ
att be, bönfalla
tawassala
ﺗَﻮَﺳَّﻞَ
att nå, säkra
tawaSSala
ﺗَﻮَﺻَّﻞَ
bön, förfrågan, tiggeri
tawassul
ﺗَﻮَﺳُّﻞ
uppnående
tawaSSul
ﺗَﻮَﺻُّﻞ
att vara spänd
tawattara
ﺗَﻮَﺗَّﺮَ
nervositet
tawattur
ﺗَﻮَﺗُّﺮ
botgörelse, ånger
tawba
ﺗَﻮﺑَﺔ
avsked
tawdii3
ﺗَﻮﺩِﻳﻊ
illustration, klargörande
tawDiiH
ﺗَﻮﺿِﻴﺢ
framgång
tawfiiq
ﺗَﻮﻓِﻴﻖ
ökning
tawfiir
ﺗَﻮﻓِﻴﺮ
instruktion, vägledning
tawjiih
ﺗَﻮﺟِﻴﻪ
signatur
tawqii3
ﺗَﻮﻗِﻴﻊ
tid
tawqiit
ﺗَﻮﻗِﻴﺖ
import
tawriid
ﺗَﻮﺭِﻳﺪ
rekommendation
tawSiya
ﺗَﻮﺻِﻴَﺔ
att kröna
tawwaja
ﺗَﻮَّﺝَ
distribution
tawzii3
ﺗَﻮﺯِﻳﻊ
anställning
tawZiif
ﺗَﻮﻇِﻴﻒ
ström, tendens, trend
tayyaar
ﺗَﻴَّﺎﺭ
att förvirra
tayyaha
ﺗَﻴَّﻪَ
att förblinda, förslava
tayyama
ﺗَﻴَّﻢَ
att låtsas
taZaahara
ﺗَﻈَﺎﻫَﺮَ
att öka
tazaayada
ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ
ökning
tazaayud
ﺗَﺰَﺍﻳُﺪ
att vara asketisk
tazahhada
ﺗَﺰَﻫَّﺪَ
skidåkning, skridskoåkning, snowboardåkning
tazaHluq
ﺗَﺰَﺣﻠُﻖ
att glida, åka skidor, åka skridskor
tazallaja
ﺗَﺰَﻟَّﺞَ
skidåkning, skridskoåkning
tazalluj
ﺗَﺰَﻟُّﺞ
att gifta
tazawwaja
ﺗَﺰَﻭَّﺝَ
förfalskning
tazyiif
ﺗَﺰﻳِﻴﻒ
agn
tibn
ﺗِﺒﻦ
labyrint, öken
tiih
ﺗِﻴﻪ
fikon
tiina
ﺗِﻴﻨَﺔ
handel
tijaara
ﺗِﺠَﺎﺭَﺓ
repetition
tikraar
ﺗِﻜﺮَﺍﺭ
den där
tilka
ﺗِﻠﻚَ
elev
tilmiidh
ﺗِﻠﻤِﻴﺬ
efter
tilw
ﺗِﻠﻮ
skulptur, staty
timthaal
ﺗِﻤﺜَﺎﻝ
drake
tinniin
ﺗِﻨِّﻴﻦ
skicklig
tiqn
ﺗِﻘﻦ
9
tis3
ﺗِﺴﻊ
äpple
tuffaaHa
ﺗُﻔَّﺎﺣَﺔ
hantverk
tuHfa
ﺗُﺤﻔَﺔ
mot
tujaah
ﺗُﺠَﺎﻩ
matsmältningsbesvär
tukham
ﺗُﺨَﻢ
damm, jord
turaab
ﺗُﺮَﺍﺏ
arv, tradition
turaath
ﺗُﺮَﺍﺙ
traditionell
turaathiyy
ﺗُﺮَﺍﺛِﻲّ
jord, kyrkogård
turba
ﺗُﺮﺑَﺔ
Tunisien
tuunis
ﺗُﻮﻧِﺲ
Föregående: ب
Nästa: ث
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي