Ord som börjar på ا

Arabiska ord som börjar på den arabiska bokstaven ا. Orden är sorterade utifrån det arabiska uttalet.

att ge tillbaka, återställa, återvända
'a3aada
ﺃَﻋَﺎﺩَ
att låna ut
'a3aara
ﺃَﻋَﺎﺭَ
att förbereda
'a3adda
ﺃَﻋَﺪَّ
att vara svår
'a3Dala
ﺃَﻋﻀَﻞَ
att avrätta
'a3dama
ﺃَﻋﺪَﻡَ
att behaga, tilltala, överraska
'a3jaba
ﺃَﻋﺠَﺐَ
att höja
'a3laa
ﺃَﻋﻠَﻰ
att informera
'a3lama
ﺃَﻋﻠَﻢَ
att annonsera
'a3lana
ﺃَﻋﻠَﻦَ
att sätta i arbete
'a3mala
ﺃَﻋﻤَﻞَ
att uttrycka
'a3raba
ﺃَﻋﺮَﺏَ
att undvika
'a3raDa
ﺃَﻋﺮَﺽَ
lam
'a3raj
ﺃَﻋﺮَﺝ
att grönska, slå ut
'a3shaba
ﺃَﻋﺸَﺐَ
att ge
'a3Taa
ﺃَﻋﻄَﻰ
att frigöra
'a3taqa
ﺃَﻋﺘَﻖَ
att tro
'aamana
ﺁﻣَﻦَ
att ta bort
'ab3ada
ﺃَﺑﻌَﺪَ
att segla
'abHara
ﺃَﺑﺤَﺮَ
att bevara, lämna kvar
'abqaa
ﺃَﺑﻘَﻰ
att neutralisera
'abTala
ﺃَﺑﻄَﻞَ
vit
'abyaD
ﺃَﺑﻴَﺾ
att förlora, slösa
'aDaa3a
ﺃَﺿَﺎﻉَ
att lägga till
'aDaafa
ﺃَﺿَﺎﻑَ
att censurera, fördöma
'adaana
ﺃَﺩَﺍﻥَ
att skrämma
'adh3ara
ﺃَﺫﻋَﺮَ
att sprida, sända
'adhaa3a
ﺃَﺫَﺍﻉَ
att smälta, upplösa
'adhaaba
ﺃَﺫَﺍﺏَ
att få någon att skratta
'aDHaka
ﺃَﺿﺤَﻚَ
att förarga
'aDjara
ﺃَﺿﺠَﺮَ
att infoga, sätta in
'adkhala
ﺃَﺩﺧَﻞَ
att försvaga
'aDnaa
ﺃَﺿﻨَﻰ
att nå, uppnå
'adraka
ﺃَﺩﺭَﻙَ
att tända
'aDrama
ﺃَﺿﺮَﻡَ
att fylla till mer än bredden, välta
'afaaDa
ﺃَﻓَﺎﺽَ
att väcka, återställa
'afaaqa
ﺃَﻓَﺎﻕَ
att informera, leda
'afDaa
ﺃَﻓﻀَﻰ
att förklara
'afhama
ﺃَﻓﻬَﻢَ
att blomstra, trivas
'aflaHa
ﺃَﻓﻠَﺢَ
att isolera
'afrada
ﺃَﻓﺮَﺩَ
att evakuera
'afragha
ﺃَﻓﺮَﻍَ
att frigöra
'afraja
ﺃَﻓﺮَﺝَ
att överdriva
'afraTa
ﺃَﻓﺮَﻁَ
att äta frukost
'afTara
ﺃَﻓﻄَﺮَ
att göra avundsjuk
'aghaara
ﺃَﻏَﺎﺭَ
att invadera
'aghaara
ﺃَﻏَﺎﺭَ
att kväva
'aghaSSa
ﺃَﻏَﺺَّ
att förarga
'aghDaba
ﺃَﻏﻀَﺐَ
att stänga
'aghlaqa
ﺃَﻏﻠَﻖَ
att dränka, sänka, översvämma
'aghraqa
ﺃَﻏﺮَﻕَ
att hänvisa, överlåta
'aHaala
ﺃَﺣَﺎﻝَ
att gilla, älska
'aHabba
ﺃَﺣَﺐَّ
att känna
'aHassa
ﺃَﺣَﺲَّ
att donera, ge
'ahdaa
ﺃَﻫﺪَﻯ
att förse, hämta
'aHDara
ﺃَﺣﻀَﺮَ
att orsaka
'aHdatha
ﺃَﺣﺪَﺙَ
att försumma
'ahmala
ﺃَﻫﻤَﻞَ
dum
'aHmaq
ﺃَﺣﻤَﻖ
röd
'aHmar
ﺃَﺣﻤَﺮ
att förarga, irritera
'aHnaqa
ﺃَﺣﻨَﻖَ
att bemästra
'aHsana
ﺃَﺣﺴَﻦَ
frenetisk, hänsynslös
'ahwaj
ﺃَﻫﻮَﺝ
mörkögd
'aHwar
ﺃَﺣﻮَﺭ
att tvinga
'ajbara
ﺃَﺟﺒَﺮَ
att avsluta, ge dödsstöt
'ajhaza
ﺃَﺟﻬَﺰَ
att sätta ned
'ajlasa
ﺃَﺟﻠَﺲَ
att komma överens
'ajma3a
ﺃَﺟﻤَﻊَ
att utföra
'ajraa
ﺃَﺟﺮَﻯ
dyster, sjaskig, ödslig
'ajrad
ﺃَﺟﺮَﺩ
att trötta ut
'akalla
ﺃَﻛَﻞَّ
sminkad med kohl, svartögd
'akHal
ﺃَﻛﺤَﻞ
att förlolämpa, störa
'akhalla
ﺃَﺧَﻞَّ
att informera
'akhbara
ﺃَﺧﺒَﺮَ
grön
'akhDar
ﺃَﺧﻀَﺮ
att dölja
'akhfaa
ﺃَﺧﻔَﻰ
att dämpa, släcka
'akhmada
ﺃَﺧﻤَﺪَ
att avge, sända ut
'akhraja
ﺃَﺧﺮَﺝَ
stum
'akhras
ﺃَﺧﺮَﺱ
att sätta munkavle på, tysta
'akhrasa
ﺃَﺧﺮَﺱَ
att göra fel
'akhTa'a
ﺃَﺧﻄَﺄَ
att avsluta
'akmala
ﺃَﻛﻤَﻞَ
att hedra, ära
'akrama
ﺃَﻛﺮَﻡَ
att distrahera
'alhaa
ﺃَﻟﻬَﻰ
att avsäga sig sin tro
'alHada
ﺃَﻟﺤَﺪَ
att inspirera
'alhama
ﺃَﻟﻬَﻢَ
att vara angelägen, vara ihärdig
'am3ana
ﺃَﻣﻌَﻦَ
att spendera
'amDaa
ﺃَﻣﻀَﻰ
att betala hemgift
'amhara
ﺃَﻣﻬَﺮَ
att vara möjlig
'amkana
ﺃَﻣﻜَﻦَ
att fånga, hålla
'amsaka
ﺃَﻣﺴَﻚَ
att behaga
'amta3a
ﺃَﻣﺘَﻊَ
att regna
'amTara
ﺃَﻣﻄَﺮَ
att uppenbaras
'anaara
ﺃَﻧَﺎﺭَ
att ärra
'andaba
ﺃَﻧﺪَﺏَ
att spendera
'anfaqa
ﺃَﻧﻔَﻖَ
att utsätta för plundring
'anhaba
ﺃَﻧﻬَﺐَ
att väcka
'anhaDa
ﺃَﻧﻬَﺾَ
att föda
'anjaba
ﺃَﻧﺠَﺐَ
att prestera
'anjaza
ﺃَﻧﺠَﺰَ
att förneka
'ankara
ﺃَﻧﻜَﺮَ
att överbelasta
'anqaDa
ﺃَﻧﻘَﺾَ
att rädda
'anqadha
ﺃَﻧﻘَﺬَ
att sprida ut
'ansafa
ﺃَﻧﺴَﻒَ
att recitera, sjunga
'anshada
ﺃَﻧﺸَﺪَ
att producera
'antaja
ﺃَﻧﺘَﺞَ
att sänka, ta ner
'anzala
ﺃَﻧﺰَﻝَ
att resa upp, utföra
'aqaama
ﺃَﻗَﺎﻡَ
att bekräfta, fastslå
'aqarra
ﺃَﻗَﺮَّ
att komma
'aqbala
ﺃَﻗﺒَﻞَ
att låsa
'aqfala
ﺃَﻗﻔَﻞَ
att överge
'aqfara
ﺃَﻗﻔَﺮَ
att pressa
'aqHama
ﺃَﻗﺤَﻢَ
att oroa, störa
'aqlaqa
ﺃَﻗﻠَﻖَ
att övertyga
'aqna3a
ﺃَﻗﻨَﻊَ
att låna ut
'aqraDa
ﺃَﻗﺮَﺽَ
att skaka om
'ar3ada
ﺃَﺭﻋَﺪَ
att vilja
'araada
ﺃَﺭَﺍﺩَ
att hälla, spilla
'araaqa
ﺃَﺭَﺍﻕَ
att tillfredsställa
'arDaa
ﺃَﺭﺿَﻰ
att tvinga
'arghama
ﺃَﺭﻏَﻢَ
att trötta ut
'arhaqa
ﺃَﺭﻫَﻖَ
att lita på
'arkana
ﺃَﺭﻛَﻦَ
änkling
'armal
ﺃَﺭﻣَﻞ
att skicka
'arsala
ﺃَﺭﺳَﻞَ
att göra glad
'as3ada
ﺃَﺳﻌَﺪَ
att slås
'aSaaba
ﺃَﺻَﺎﺏَ
att sjunka
'asaffa
ﺃَﺳَﻒَّ
att insistera
'aSarra
ﺃَﺻَﺮَّ
att bli
'aSbaHa
ﺃَﺻﺒَﺢَ
att publicera
'aSdara
ﺃَﺻﺪَﺭَ
under
'asfal
ﺃَﺳﻔَﻞ
gul
'aSfar
ﺃَﺻﻔَﺮ
att orsaka, resultera
'asfara
ﺃَﺳﻔَﺮَ
att vara tomhänt
'aSfara
ﺃَﺻﻔَﺮَ
att lyssna uppmärksamt, uppmärksamma
'aSghaa
ﺃَﺻﻐَﻰ
att informera
'ash3ara
ﺃَﺷﻌَﺮَ
att indikera, peka
'ashaara
ﺃَﺷَﺎﺭَ
att bidra, dela
'ashama
ﺃَﺳﻬَﻢَ
att fylla, tillfredsställa
'ashba3a
ﺃَﺷﺒَﻊَ
att likna
'ashbaha
ﺃَﺷﺒَﻪَ
blond, ljushyad
'ashqar
ﺃَﺷﻘَﺮ
att skina
'ashraqa
ﺃَﺷﺮَﻕَ
att fälla tårar
'asjama
ﺃَﺳﺠَﻢَ
att förarga, reta
'askhaTa
ﺃَﺳﺨَﻂَ
skallig
'aSla3
ﺃَﺻﻠَﻊ
att förbättra, reparera
'aSlaHa
ﺃَﺻﻠَﺢَ
att bli muslim, överlämna
'aslama
ﺃَﺳﻠَﻢَ
att låta höra, meddela
'asma3a
ﺃَﺳﻤَﻊَ
brun
'asmar
ﺃَﺳﻤَﺮ
att luta, vila
'asnada
ﺃَﺳﻨَﺪَ
att kasta, släppa ned
'asqaTa
ﺃَﺳﻘَﻂَ
att skynda
'asra3a
ﺃَﺳﺮَﻉَ
svart
'aswad
ﺃَﺳﻮَﺩ
att trötta ut
'at3aba
ﺃَﺗﻌَﺐَ
att mata
'aT3ama
ﺃَﻃﻌَﻢَ
att göra olycklig
'at3asa
ﺃَﺗﻌَﺲَ
att omge
'aTaafa
ﺃَﻃَﺎﻑَ
att störta
'aTaaHa
ﺃَﻃَﺎﺡَ
att uthärda
'aTaaqa
ﺃَﻃَﺎﻕَ
att vara riktad mot
'aTalla
ﺃَﻃَﻞَّ
att stänga
'aTbaqa
ﺃَﻃﺒَﻖَ
att släcka
'aTfa'a
ﺃَﻃﻔَﺄَ
att röra upp, väcka
'athaara
ﺃَﺛَﺎﺭَ
att försvaga, massakrera
'athkhana
ﺃَﺛﺨَﻦَ
att belasta
'athqala
ﺃَﺛﻘَﻞَ
att ge matsmältningsbesvär, övermätta
'atkhama
ﺃَﺗﺨَﻢَ
att få att följa
'atlaa
ﺃَﺗﻠَﻰ
att förstöra
'atlafa
ﺃَﺗﻠَﻒَ
att frigöra
'aTlaqa
ﺃَﻃﻠَﻖَ
att bemästra
'atqana
ﺃَﺗﻘَﻦَ
döv
'aTrash
ﺃَﻃﺮَﺵ
att skicka
'awfada
ﺃَﻭﻓَﺪَ
att få att fastna
'awHala
ﺃَﻭﺣَﻞَ
att lura
'awhama
ﺃَﻭﻫَﻢَ
att försvaga
'awhana
ﺃَﻭﻫَﻦَ
att smärta, värka
'awja3a
ﺃَﻭﺟَﻊَ
att ägna
'awlaa
ﺃَﻭﻟَﻰ
att blinka
'awmaDa
ﺃَﻭﻣَﺾَ
att släppa
'awqa3a
ﺃَﻭﻗَﻊَ
att få blad
'awraqa
ﺃَﻭﺭَﻕَ
att förbinda, transportera
'awSala
ﺃَﻭﺻَﻞَ
att nästan göra
'awshaka
ﺃَﻭﺷَﻚَ
att irritera
'az3aja
ﺃَﺯﻋَﺞَ
att ta bort
'azaaHa
ﺃَﺯَﺍﺡَ
att visa upp
'aZhara
ﺃَﻇﻬَﺮَ
att vara bestämd
'azma3a
ﺃَﺯﻣَﻊَ
blå
'azraq
ﺃَﺯﺭَﻕ
förberedelse
'i3daad
ﺇِﻋﺪَﺍﺩ
beundran
'i3jaab
ﺇِﻋﺠَﺎﺏ
massmedium
'i3laam
ﺇِﻋﻠَﺎﻡ
annons
'i3laan
ﺇِﻋﻠَﺎﻥ
böjning, syntax
'i3raab
ﺇِﻋﺮَﺍﺏ
tornado
'i3Saar
ﺇِﻋﺼَﺎﺭ
tumme
'ibhaam
ﺇِﺑﻬَﺎﻡ
segling
'ibHaar
ﺇِﺑﺤَﺎﺭ
ratificering
'ibraam
ﺇِﺑﺮَﺍﻡ
avskaffande
'ibTaal
ﺇِﺑﻄَﺎﻝ
försvagning
'iD3aaf
ﺇِﺿﻌَﺎﻑ
smältning, upplösning
'idhaaba
ﺇِﺫَﺍﺑَﺔ
döljande
'iDmaar
ﺇِﺿﻤَﺎﺭ
strejk
'iDraab
ﺇِﺿﺮَﺍﺏ
konkurs
'iflaas
ﺇِﻓﻠَﺎﺱ
brytande av fasta
'ifTaar
ﺇِﻓﻄَﺎﺭ
attack
'ighaara
ﺇِﻏَﺎﺭَﺓ
irritation
'ighDaab
ﺇِﻏﻀَﺎﺏ
omgivning
'iHdaaq
ﺇِﺣﺪَﺍﻕ
hämtande
'iHDaar
ﺇِﺣﻀَﺎﺭ
uppvärmning
'iHmaa'
ﺇِﺣﻤَﺎﺀ
försumlighet
'ihmaal
ﺇِﻫﻤَﺎﻝ
välgörenhet
'iHsaan
ﺇِﺣﺴَﺎﻥ
känsla
'iHsaas
ﺇِﺣﺴَﺎﺱ
jakande
'iijaab
ﺇِﻳﺠَﺎﺏ
anslutande
'iiSaal
ﺇِﻳﺼَﺎﻝ
vördnad
'ijlaal
ﺇِﺟﻠَﺎﻝ
underkastelse
'ikhDaa3
ﺇِﺧﻀَﺎﻉ
uppriktighet
'ikhlaaS
ﺇِﺧﻠَﺎﺹ
respekt
'ikraam
ﺇِﻛﺮَﺍﻡ
inspiration
'ilhaam
ﺇِﻟﻬَﺎﻡ
granskning
'im3aan
ﺇِﻣﻌَﺎﻥ
förstoppning
'imsaak
ﺇِﻣﺴَﺎﻙ
belysning
'inaara
ﺇِﻧَﺎﺭَﺓ
larm
'indhaar
ﺇِﻧﺬَﺍﺭ
utlägg
'infaaq
ﺇِﻧﻔَﺎﻕ
prestation
'injaaz
ﺇِﻧﺠَﺎﺯ
förnekande
'inkaar
ﺇِﻧﻜَﺎﺭ
räddning
'inqaadh
ﺇِﻧﻘَﺎﺫ
opartiskhet, rättvisa
'inSaaf
ﺇِﻧﺼَﺎﻑ
avkastning, produktion
'intaaj
ﺇِﻧﺘَﺎﺝ
initiativ, mod
'iqdaam
ﺇِﻗﺪَﺍﻡ
minskning, reduktion
'iqlaal
ﺇِﻗﻠَﺎﻝ
övertalning
'iqnaa3
ﺇِﻗﻨَﺎﻉ
bekräftelse, medgivande
'iqraar
ﺇِﻗﺮَﺍﺭ
tvång
'irghaam
ﺇِﺭﻏَﺎﻡ
sabotage, terrorism
'irhaab
ﺇِﺭﻫَﺎﺏ
sändning
'irsaal
ﺇِﺭﺳَﺎﻝ
vägledning
'irshaad
ﺇِﺭﺷَﺎﺩ
lycka
'is3aad
ﺇِﺳﻌَﺎﺩ
räddning
'is3aaf
ﺇِﺳﻌَﺎﻑ
uppmärksamhet
'iSghaa'
ﺇِﺻﻐَﺎﺀ
anvisning
'ish3aar
ﺇِﺷﻌَﺎﺭ
rykte
'ishaa3a
ﺇِﺷَﺎﻋَﺔ
diarré
'ishaal
ﺇِﺳﻬَﺎﻝ
deltagande
'ishaam
ﺇِﺳﻬَﺎﻡ
indikation, signal, tecken
'ishaara
ﺇِﺷَﺎﺭَﺓ
medlidande, sympati
'ishfaaq
ﺇِﺷﻔَﺎﻕ
skomakare
'iskaaf
ﺇِﺳﻜَﺎﻑ
bosättning
'iskaan
ﺇِﺳﻜَﺎﻥ
reparation
'iSlaaH
ﺇِﺻﻠَﺎﺡ
kullkastande, projektion
'isqaaT
ﺇِﺳﻘَﺎﻁ
beslutsamhet, insisterande
'iSraar
ﺇِﺻﺮَﺍﺭ
brandbekämpning, släckning
'iTfaa'
ﺇِﻃﻔَﺎﺀ
avfyrande
'iTlaaq
ﺇِﻃﻠَﺎﻕ
fulländning
'itmaam
ﺇِﺗﻤَﺎﻡ
skicklighet
'itqaan
ﺇِﺗﻘَﺎﻥ
nu
al'aana
ﺍَﻟﺂﻥَ
Indien
alhind
ﺍَﻟﻬِﻨﺪ
som
alladhii
ﺍَﻟَّﺬِﻱ
som
allatii
ﺍَﻟَّﺘِﻲ
Marocko
almaghrib
ﺍَﻟﻤَﻐﺮِﺏ
Kina
alSSiin
ﺍَﻟﺼِّﻴﻦ
Sverige
alssuwiid
ﺍَﻟﺴُّﻮِﻳﺪ
Japan
alyaabaan
ﺍَﻟﻴَﺎﺑَﺎﻥ
Jemen
alyaman
ﺍَﻟﻴَﻤَﻦ
att anse, överväga
i3tabara
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ
att vara balanserad
i3tadala
ﺍِﻋﺘَﺪَﻝَ
att ursäkta
i3tadhara
ﺍِﻋﺘَﺬَﺭَ
att vara bristfällig, vara sjuk
i3talla
ﺍِﻋﺘَﻞَّ
att hänga på, lita
i3tamada
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
att anse
i3taqada
ﺍِﻋﺘَﻘَﺪَ
att gripa, hålla fast
i3taqala
ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
att hemsöka
i3taraa
ﺍِﻋﺘَﺮَﻯ
att avvisa, motsätta sig
i3taraDa
ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ
att bekänna, erkänna
i3tarafa
ﺍِﻋﺘَﺮَﻑَ
att pressa
i3taSara
ﺍِﻋﺘَﺼَﺮَ
att abdikera, avgå, sluta
i3tazala
ﺍِﻋﺘَﺰَﻝَ
hänsyn
i3tibaar
ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭ
aggression, överfall
i3tidaa'
ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺀ
aktning, betydelse
i3tidaad
ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺩ
jämnhet, måttfullhet
i3tidaal
ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﻝ
ursäkt
i3tidhaar
ﺍِﻋﺘِﺬَﺍﺭ
arrest
i3tiqaal
ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﻝ
invändning, protest
i3tiraaD
ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﺽ
bekännelse
i3tiraaf
ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻑ
bevarande, ockupation, tillflykt
i3tiSaam
ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ
att böjas, vridas
i3wajja
ﺍِﻋﻮَﺝَّ
att förlora ett öga
i3warra
ﺍِﻋﻮَﺭَّ
kreativitet
ibdaa3
ﺍِﺑﺪَﺍﻉ
son
ibn
ﺍِﺑﻦ
dotter
ibna
ﺍِﺑﻨَﺔ
att dra sig undan, hålla sig borta
ibta3ada
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
att köpa
ibtaa3a
ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ
att uppfinna
ibtada3a
ﺍِﺑﺘَﺪَﻉَ
att uppfinna
ibtakara
ﺍِﺑﺘَﻜَﺮَ
att sluka, svälja
ibtala3a
ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ
att le
ibtasama
ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
att ljuga, lura
ibtashaka
ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ
glädje
ibtihaaj
ﺍِﺑﺘِﻬَﺎﺝ
bedrägeri, lögn
ibtishaak
ﺍِﺑﺘِﺸَﺎﻙ
oordning, störning
iDTiraab
ﺍِﺿﻄِﺮَﺍﺏ
att förfalska
ifta3ala
ﺍِﻓﺘَﻌَﻞَ
att exponeras
iftaDaHa
ﺍِﻓﺘَﻀَﺢَ
att skryta, vara stolt
iftakhara
ﺍِﻓﺘَﺨَﺮَ
att separera, upplösas
iftakka
ﺍِﻓﺘَﻚَّ
att sakna
iftaqada
ﺍِﻓﺘَﻘَﺪَ
att dela
iftaraqa
ﺍِﻓﺘَﺮَﻕَ
vanära
iftiDaaH
ﺍِﻓﺘِﻀَﺎﺡ
antagande
iftiraaD
ﺍِﻓﺘِﺮَﺍﺽ
förräderi
iftiyaat
ﺍِﻓﺘِﻴَﺎﺕ
att förtala
ightaaba
ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
att bada, duscha, tvätta sig
ightasala
ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
mord
ightiyaal
ﺍِﻏﺘِﻴَﺎﻝ
att bli röd, rodna
iHmarra
ﺍِﺣﻤَﺮَّ
att behöva
iHtaaja
ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
att lura
iHtaala
ﺍِﺣﺘَﺎﻝَ
att vara förvirrad
iHtaara
ﺍِﺣﺘَﺎﺭَ
att bära, omfamna
iHtaDana
ﺍِﺣﺘَﻀَﻦَ
att bära, imitera
iHtadhaa
ﺍِﺣﺘَﺬَﻯ
att fira
iHtafala
ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
att behålla, ta
iHtafaZa
ﺍِﺣﺘَﻔَﻆَ
att lägga beslag på
iHtakara
ﺍِﺣﺘَﻜَﺮَ
att ockupera, ta över
iHtalla
ﺍِﺣﺘَﻞَّ
att ta tillflykt
iHtamaa
ﺍِﺣﺘَﻤَﻰ
att tolerera
iHtamala
ﺍِﺣﺘَﻤَﻞَ
att bry sig om, intressera sig för
ihtamma
ﺍِﻫﺘَﻢَّ
att förakta
iHtaqara
ﺍِﺣﺘَﻘَﺮَ
att respektera
iHtarama
ﺍِﺣﺘَﺮَﻡَ
att brinna, brännas
iHtaraqa
ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
att innehålla
iHtawaa
ﺍِﺣﺘَﻮَﻯ
att skaka
ihtazza
ﺍِﻫﺘَﺰَّ
imitation
iHtidhaa'
ﺍِﺣﺘِﺬَﺍﺀ
firande
iHtifaal
ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻝ
kvarhållande, upprätthållande
iHtifaaZ
ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻅ
kvarhållande
iHtijaaz
ﺍِﺣﺘِﺠَﺎﺯ
monopol
iHtikaar
ﺍِﺣﺘِﻜَﺎﺭ
ockupation
iHtilaal
ﺍِﺣﺘِﻠَﺎﻝ
sannolikhet
iHtimaal
ﺍِﺣﺘِﻤَﺎﻝ
intresse, omsorg, oro
ihtimaam
ﺍِﻫﺘِﻤَﺎﻡ
förakt, ringaktning
iHtiqaar
ﺍِﺣﺘِﻘَﺎﺭ
respekt
iHtiraam
ﺍِﺣﺘِﺮَﺍﻡ
behov, krav
iHtiyaaj
ﺍِﺣﺘِﻴَﺎﺝ
darrning
ihtizaaz
ﺍِﻫﺘِﺰَﺍﺯ
att passera
ijtaaza
ﺍِﺟﺘَﺎﺯَ
att mötas, samlas
ijtama3a
ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
ijtarafa
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
att idissla, repetera
ijtarra
ﺍِﺟﺘَﺮَّ
möte, samling
ijtimaa3
ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻉ
att bli grön
ikhDarra
ﺍِﺧﻀَﺮَّ
att välja
ikhtaara
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
att försvinna, gömma sig
ikhtaba'a
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
att försvinna, gömma sig
ikhtafaa
ﺍِﺧﺘَﻔَﻰ
att avvika, variera
ikhtalafa
ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
att jäsa
ikhtamara
ﺍِﺧﺘَﻤَﺮَ
att uppfinna
ikhtara3a
ﺍِﺧﺘَﺮَﻉَ
att bryta sig in, tränga igenom
ikhtaraqa
ﺍِﺧﺘَﺮَﻕَ
att förkorta
ikhtaSara
ﺍِﺧﺘَﺼَﺮَ
experiment, prov, test
ikhtibaar
ﺍِﺧﺘِﺒَﺎﺭ
avskildhet, integritet
ikhtilaa'
ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﺀ
skillnad
ikhtilaaf
ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﻑ
ryckning
ikhtilaaj
ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﺝ
uppfinning
ikhtiraa3
ﺍِﺧﺘِﺮَﺍﻉ
förkortning, kortkommando, summering
ikhtiSaar
ﺍِﺧﺘِﺼَﺎﺭ
val
ikhtiyaar
ﺍِﺧﺘِﻴَﺎﺭ
att vara deprimerad
ikta'aba
ﺍِﻛﺘَﺄَﺏَ
att vara nöjd
iktafaa
ﺍِﻛﺘَﻔَﻰ
att bli komplett, vara komplett
iktamala
ﺍِﻛﺘَﻤَﻞَ
att oroa sig
iktaraba
ﺍِﻛﺘَﺮَﺏَ
att uppsluka, utplåna
iktasaHa
ﺍِﻛﺘَﺴَﺢَ
komplettering
iktimaal
ﺍِﻛﺘِﻤَﺎﻝ
anskaffande, vinnande
iktisaab
ﺍِﻛﺘِﺴَﺎﺏ
att lagas
ilta'ama
ﺍِﻟﺘَﺄَﻡَ
att beakta, vända sig mot
iltafata
ﺍِﻟﺘَﻔَﺖَ
att svepas in, täcka sig
iltaHafa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
att hålla samman hårt, klamra sig fast
iltaHama
ﺍِﻟﺘَﺤَﻢَ
att sluka
iltahama
ﺍِﻟﺘَﻬَﻢَ
att skriva in sig
iltaHaqa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻖَ
att möta
iltaqaa
ﺍِﻟﺘَﻘَﻰ
att plocka upp, ta emot
iltaqaTa
ﺍِﻟﺘَﻘَﻂَ
att döljas
iltathama
ﺍِﻟﺘَﺜَﻢَ
att hålla fast vid, åta sig
iltazama
ﺍِﻟﺘَﺰَﻡَ
förvirring, tvetydighet
iltibaas
ﺍِﻟﺘِﺒَﺎﺱ
vändande
iltifaat
ﺍِﻟﺘِﻔَﺎﺕ
inflammation
iltihaab
ﺍِﻟﺘِﻬَﺎﺏ
sväljande
iltihaam
ﺍِﻟﺘِﻬَﺎﻡ
mottagning, sammankomst
iltiqaaT
ﺍِﻟﺘِﻘَﺎﻁ
att nå, sprida
imtadda
ﺍِﻣﺘَﺪَّ
att förvärva, äga
imtalaka
ﺍِﻣﺘَﻠَﻚَ
att avstå, vägra
imtana3a
ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
att absorbera
imtaSSa
ﺍِﻣﺘَﺺَّ
att imitera
imtathala
ﺍِﻣﺘَﺜَﻞَ
att blandas
imtazaja
ﺍِﻣﺘَﺰَﺝَ
utsträckning, varaktighet
imtidaad
ﺍِﻣﺘِﺪَﺍﺩ
examination, test
imtiHaan
ﺍِﻣﺘِﺤَﺎﻥ
ägande
imtilaak
ﺍِﻣﺘِﻠَﺎﻙ
avståndstagande, vägran
imtinaa3
ﺍِﻣﺘِﻨَﺎﻉ
privilegium
imtiyaaz
ﺍِﻣﺘِﻴَﺎﺯ
att vara oförståelig
in3ajama
ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ
att svänga, sympatisera
in3aTafa
ﺍِﻧﻌَﻄَﻒَ
avsaknad, brist
in3idaam
ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ
reflektion
in3ikaas
ﺍِﻧﻌِﻜَﺎﺱ
isolering
in3izaal
ﺍِﻧﻌِﺰَﺍﻝ
att vara nödvändig
inbaghaa
ﺍِﻧﺒَﻐَﻰ
att bländas
inbahara
ﺍِﻧﺒَﻬَﺮَ
att sprida ut, vara glad, vika ut
inbasaTa
ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ
utsläpp
inbi3aath
ﺍِﻧﺒِﻌَﺎﺙ
bländande
inbihaar
ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ
förlängning, glättighet
inbisaaT
ﺍِﻧﺒِﺴَﺎﻁ
att rusa iväg
indafa3a
ﺍِﻧﺪَﻓَﻊَ
att hällas, spillas
indalaqa
ﺍِﻧﺪَﻟَﻖَ
att anslutas, bli deltagare
inDamma
ﺍِﻧﻀَﻢَّ
utbrott
indifaa3
ﺍِﻧﺪِﻓَﺎﻉ
assimilation, fusion, sammanslagning
indimaaj
ﺍِﻧﺪِﻣَﺎﺝ
att påverkas
infa3ala
ﺍِﻧﻔَﻌَﻞَ
att explodera
infajara
ﺍِﻧﻔَﺠَﺮَ
att isoleras, vara ensam
infarada
ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ
att visas, öppnas
infaraja
ﺍِﻧﻔَﺮَﺝَ
att lösas upp
infaraTa
ﺍِﻧﻔَﺮَﻁَ
att lösgöras
infaSala
ﺍِﻧﻔَﺼَﻞَ
att öppnas
infataHa
ﺍِﻧﻔَﺘَﺢَ
explosion
infijaar
ﺍِﻧﻔِﺠَﺎﺭ
isolering
infiraad
ﺍِﻧﻔِﺮَﺍﺩ
separation, utbrytning
infiSaal
ﺍِﻧﻔِﺼَﺎﻝ
öppenhet
infitaaH
ﺍِﻧﻔِﺘَﺎﺡ
att gå ner
inHadara
ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ
att regna, ösa
inhamara
ﺍِﻧﻬَﻤَﺮَ
att buga
inHanaa
ﺍِﻧﺤَﻨَﻰ
att vika av
inHarafa
ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ
att besegras
inhazama
ﺍِﻧﻬَﺰَﻡَ
förfall, nedgång
inHidaar
ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ
uppbrott, upplösning
inHilaal
ﺍِﻧﺤِﻠَﺎﻝ
avvikelse
inHiraaf
ﺍِﻧﺤِﺮَﺍﻑ
försvinnande
inHisaar
ﺍِﻧﺤِﺴَﺎﺭ
sammanbrott
inhiyaar
ﺍِﻧﻬِﻴَﺎﺭ
att attraheras, gravitera
injadhaba
ﺍِﻧﺠَﺬَﺏَ
att föras bort
injarafa
ﺍِﻧﺠَﺮَﻑَ
att krympa
inkamasha
ﺍِﻧﻜَﻤَﺶَ
att gå sönder
inkasara
ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ
att bli lurad
inkhada3a
ﺍِﻧﺨَﺪَﻉَ
att vara övergiven
inkhadhala
ﺍِﻧﺨَﺬَﻝَ
att minska
inkhafaDa
ﺍِﻧﺨَﻔَﺾَ
att förflyttas
inkhala3a
ﺍِﻧﺨَﻠَﻊَ
att ansluta, tränga igenom
inkharaTa
ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ
att dras av, subtraheras
inkhaSama
ﺍِﻧﺨَﺼَﻢَ
reduktion
inkhifaaD
ﺍِﻧﺨِﻔَﺎﺽ
refraktion
inkisaar
ﺍِﻧﻜِﺴَﺎﺭ
att raderas ut
inmaHaa
ﺍِﻧﻤَﺤَﻰ
att dra ihop sig, krympa
inqabaDa
ﺍِﻧﻘَﺒَﺾَ
att omvändas, tippa över
inqalaba
ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ
att delas
inqasama
ﺍِﻧﻘَﺴَﻢَ
att bli avbruten, bli avskuren
inqaTa3a
ﺍِﻧﻘَﻄَﻊَ
kontraktion, krympande
inqibaaD
ﺍِﻧﻘِﺒَﺎﺽ
omstörtning, revolution
inqilaab
ﺍِﻧﻘِﻠَﺎﺏ
avbrott
inqiTaa3
ﺍِﻧﻘِﻄَﺎﻉ
att bli färgad
inSabagha
ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ
att gå iväg, lämna
inSarafa
ﺍِﻧﺼَﺮَﻑَ
att förflyta, upphöra
inSarama
ﺍِﻧﺼَﺮَﻡَ
att divergera, förgrena sig
insha3aba
ﺍِﻧﺸَﻌَﺐَ
upptagenhet
inshighaal
ﺍِﻧﺸِﻐَﺎﻝ
att bära sandaler, vara skodd
inta3ala
ﺍِﻧﺘَﻌَﻞَ
att vara uppmärksam
intabaha
ﺍِﻧﺘَﺒَﻪَ
att stiga upp, vakna
intafaDa
ﺍِﻧﺘَﻔَﺾَ
att svälla
intafakha
ﺍِﻧﺘَﻔَﺦَ
att avslutas
intahaa
ﺍِﻧﺘَﻬَﻰ
att gråta, jämra sig
intaHaba
ﺍِﻧﺘَﺤَﺐَ
att kränka , uttömma
intahaka
ﺍِﻧﺘَﻬَﻚَ
att anta, imitera
intaHala
ﺍِﻧﺘَﺤَﻞَ
att begå självmord
intaHara
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
att rösta, välja
intakhaba
ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
att starta
inTalaqa
ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ
att revoltera
intaqaDa
ﺍِﻧﺘَﻘَﺾَ
att flytta sig
intaqala
ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
att spridas
intashara
ﺍِﻧﺘَﺸَﺮَ
att vänta
intaZara
ﺍِﻧﺘَﻈَﺮَ
återuppvaknande
inti3aash
ﺍِﻧﺘِﻌَﺎﺵ
intryck
inTibaa3
ﺍِﻧﻄِﺒَﺎﻉ
uppmärksamhet
intibaah
ﺍِﻧﺘِﺒَﺎﻩ
avslutning
intihaa'
ﺍِﻧﺘِﻬَﺎﺀ
gnäll
intiHaab
ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺏ
självmord
intiHaar
ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭ
val
intikhaab
ﺍِﻧﺘِﺨَﺎﺏ
utbrott
inTilaaq
ﺍِﻧﻄِﻠَﺎﻕ
kritik
intiqaad
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﺩ
förflyttning
intiqaal
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻝ
hämnd
intiqaam
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻡ
seger
intiSaar
ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭ
spridning
intishaar
ﺍِﻧﺘِﺸَﺎﺭ
väntan
intiZaar
ﺍِﻧﺘِﻈَﺎﺭ
att bli irriterad
inza3aja
ﺍِﻧﺰَﻋَﺞَ
att låna, ta över
iqtabasa
ﺍِﻗﺘَﺒَﺲَ
att efterlikna, imitera
iqtadaa
ﺍِﻗﺘَﺪَﻯ
att följa, imitera, spåra
iqtafaa
ﺍِﻗﺘَﻔَﻰ
att rycka upp
iqtala3a
ﺍِﻗﺘَﻠَﻊَ
att närma sig
iqtaraba
ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ
att begå
iqtarafa
ﺍِﻗﺘَﺮَﻑَ
att föreslå
iqtaraHa
ﺍِﻗﺘَﺮَﺡَ
att dela, fördela
iqtasama
ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
att begränsa sig
iqtaSara
ﺍِﻗﺘَﺼَﺮَ
att dela av, dra av
iqtaTa3a
ﺍِﻗﺘَﻄَﻊَ
att skörda, välja
iqtaTafa
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
citat, lån
iqtibaas
ﺍِﻗﺘِﺒَﺎﺱ
efterliknande, imitation
iqtidaa'
ﺍِﻗﺘِﺪَﺍﺀ
förslag
iqtiraaH
ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺡ
ekonomi
iqtiSaad
ﺍِﻗﺘِﺼَﺎﺩ
fördelning
iqtisaam
ﺍِﻗﺘِﺴَﺎﻡ
avdrag, reducering
iqtiTaa3
ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻉ
samlande
iqtiTaaf
ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻑ
att bli askgrå
irbadda
ﺍِﺭﺑَﺪَّ
att darra
irta3ada
ﺍِﺭﺗَﻌَﺪَ
att darra, skaka
irta3asha
ﺍِﺭﺗَﻌَﺶَ
att tvivla
irtaaba
ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
att finna vila, vara nöjd
irtaaHa
ﺍِﺭﺗَﺎﺡَ
att bära
irtadaa
ﺍِﺭﺗَﺪَﻯ
att stiga, öka
irtafa3a
ﺍِﺭﺗَﻔَﻊَ
att avgå, ge sig av
irtaHala
ﺍِﺭﺗَﺤَﻞَ
att darra, rysa
irtajafa
ﺍِﺭﺗَﺠَﻒَ
att begå
irtakaba
ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
att falla, slå
irtaTama
ﺍِﺭﺗَﻄَﻢَ
darrning, skakning
irti3aash
ﺍِﺭﺗِﻌَﺎﺵ
avsägelse, studs, återgång
irtidaad
ﺍِﺭﺗِﺪَﺍﺩ
höjning, ökning
irtifaa3
ﺍِﺭﺗِﻔَﺎﻉ
avresa, uttåg
irtiHaal
ﺍِﺭﺗِﺤَﺎﻝ
darrning
irtijaaf
ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﻑ
hjärnskakning, skakning
irtijaaj
ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﺝ
krasch
irtiTaam
ﺍِﺭﺗِﻄَﺎﻡ
misstanke, tvivel
irtiyaab
ﺍِﺭﺗِﻴَﺎﺏ
att blekna, bli gul, gulna
iSfarra
ﺍِﺻﻔَﺮَّ
att brinna, fatta eld
ishta3ala
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
att sakna
ishtaaqa
ﺍِﺷﺘَﺎﻕَ
att intensifiera
ishtadda
ﺍِﺷﺘَﺪَّ
att arbeta
ishtaghala
ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ
att bli känd
ishtahara
ﺍِﺷﺘَﻬَﺮَ
att klaga
ishtakaa
ﺍِﺷﺘَﻜَﻰ
att inkludera, innehålla
ishtamala
ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ
att köpa
ishtaraa
ﺍِﺷﺘَﺮَﻯ
att dela, delta
ishtaraka
ﺍِﺷﺘَﺮَﻙَ
att begära, kräva
ishtaraTa
ﺍِﺷﺘَﺮَﻁَ
likhet
ishtibaah
ﺍِﺷﺘِﺒَﺎﻩ
rykte
ishtihaar
ﺍِﺷﺘِﻬَﺎﺭ
deltagande, samarbete
ishtiraak
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻙ
namn
ism
ﺍِﺳﻢ
nominal
ismiyy
ﺍِﺳﻤِﻲّ
att dra upp med rötterna, utplåna
ista'Sala
ﺍِﺳﺘَﺄﺻَﻞَ
att följa, söka hjälp
ista3aana
ﺍِﺳﺘَﻌَﺎﻥَ
att låna
ista3aara
ﺍِﺳﺘَﻌَﺎﺭَ
att förbereda sig
ista3adda
ﺍِﺳﺘَﻌَﺪَّ
att brinna
ista3ara
ﺍِﺳﺘَﻌَﺮَ
att använda, fråga, ta reda på
ista3lama
ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ
att använda, hantera
ista3mala
ﺍِﺳﺘَﻌﻤَﻞَ
att undersöka
ista3raDa
ﺍِﺳﺘَﻌﺮَﺽَ
att byta ut, ersätta
istabdala
ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ
att tillkalla
istadaa3a
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻉَ
att låna
istadaana
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻥَ
att ha nytta av
istafaada
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَ
att sprida, vara omfattande
istafaaDa
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺽَ
att vakna upp
istafaaqa
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻕَ
att fråga
istafhama
ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ
att isolera
istafrada
ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَ
att förhöra
istafsara
ﺍِﺳﺘَﻔﺴَﺮَ
att förundras
istaghraba
ﺍِﺳﺘَﻐﺮَﺏَ
att absorbera, hålla ut, vara fördjupad
istaghraqa
ﺍِﺳﺘَﻐﺮَﻕَ
att anse korkad
istaghshama
ﺍِﺳﺘَﻐﺸَﻢَ
att bada
istaHamma
ﺍِﺳﺘَﺤَﻢَّ
att förtjäna
istaHaqqa
ﺍِﺳﺘَﺤَﻖَّ
att sikta in sig på
istahdafa
ﺍِﺳﺘَﻬﺪَﻑَ
att hämta
istaHDara
ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ
att förbruka
istahlaka
ﺍِﺳﺘَﻬﻠَﻚَ
att godkänna, uppskatta
istaHsana
ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻦَ
att förhöra
istajaaba
ﺍِﺳﺘَﺠَﺎﺏَ
att bönfalla
istajdaa
ﺍِﺳﺘَﺠﺪَﻯ
att samla, summera
istajma3a
ﺍِﺳﺘَﺠﻤَﻊَ
att förakta, underskatta
istakhaffa
ﺍِﺳﺘَﺨَﻒَّ
att fråga
istakhbara
ﺍِﺳﺘَﺨﺒَﺮَ
att anställa, använda
istakhdama
ﺍِﺳﺘَﺨﺪَﻡَ
att extrahera
istakhraja
ﺍِﺳﺘَﺨﺮَﺝَ
att ligga ner
istalqaa
ﺍِﺳﺘَﻠﻘَﻰ
att kräva
istalzama
ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻡَ
att lyssna
istama3a
ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ
att fortsätta
istamarra
ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّ
att hitta nöje i, roa sig själv
istamta3a
ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ
att slösa
istanfaqa
ﺍِﺳﺘَﻨﻔَﻖَ
att hetsa, väcka
istanhaDa
ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ
att be om hjälp
istanjada
ﺍِﺳﺘَﻨﺠَﺪَ
att fördöma
istankara
ﺍِﺳﺘَﻨﻜَﺮَ
att be om hjälp
istanSara
ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ
att dra slutsats, härleda
istantaja
ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ
att blöda, dränera, tömma
istanzafa
ﺍِﺳﺘَﻨﺰَﻑَ
att avgå
istaqaala
ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻝَ
att vara korrekt
istaqaama
ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻡَ
att möta
istaqbala
ﺍِﺳﺘَﻘﺒَﻞَ
att bjuda in, sammankalla
istaqdama
ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ
att koppla av
istaraaHa
ﺍِﺳﺘَﺮَﺍﺡَ
att återta
istaradda
ﺍِﺳﺘَﺮَﺩَّ
att stjäla information, tjuvlyssna
istaraqa
ﺍِﺳﺘَﺮَﻕَ
att be om nåd
istarHama
ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ
att hämta tillbaka
istarja3a
ﺍِﺳﺘَﺮﺟَﻊَ
att se ner på
istaSghara
ﺍِﺳﺘَﺼﻐَﺮَ
att följa med, ledsaga
istaSHaba
ﺍِﺳﺘَﺼﺤَﺐَ
att ge upp, överlämna
istaslama
ﺍِﺳﺘَﺴﻠَﻢَ
att kunna
istaTaa3a
ﺍِﺳﺘَﻄَﺎﻉَ
att framkalla, hetsa
istathaara
ﺍِﺳﺘَﺜَﺎﺭَ
att investera
istathmara
ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮَ
att spana
istaTla3a
ﺍِﺳﺘَﻄﻠَﻊَ
att fortsätta prata
istaTrada
ﺍِﺳﺘَﻄﺮَﺩَ
att anförtro
istawda3a
ﺍِﺳﺘَﻮﺩَﻉَ
att stoppa
istawqafa
ﺍِﺳﺘَﻮﻗَﻒَ
att importera
istawrada
ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَ
att bosätta sig
istawTana
ﺍِﺳﺘَﻮﻃَﻦَ
att förvissa sig
istayqana
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻦَ
att vakna
istayqaZa
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ
att anse obetydlig
istazhada
ﺍِﺳﺘَﺰﻫَﺪَ
hyrning
isti'jaar
ﺍِﺳﺘِﺌﺠَﺎﺭ
förvåning
isti3jaab
ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ
användning, hantering
isti3maal
ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ
kolonialism
isti3maar
ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﺭ
byte, ersättning
istibdaal
ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ
överflöd
istifaaDa
ﺍِﺳﺘِﻔَﺎﺿَﺔ
fråga
istifhaam
ﺍِﺳﺘِﻔﻬَﺎﻡ
förhör
istifsaar
ﺍِﺳﺘِﻔﺴَﺎﺭ
konsumtion
istihlaak
ﺍِﺳﺘِﻬﻠَﺎﻙ
uthållighet
istiHmaal
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻝ
badande
istiHmaam
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ
godkännande
istiHsaan
ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ
fjärmande, melankoli
istiiHaash
ﺍِﺳﺘِﻴﺤَﺎﺵ
förhör
istijwaab
ﺍِﺳﺘِﺠﻮَﺍﺏ
arrogans, stolthet
istikbaar
ﺍِﺳﺘِﻜﺒَﺎﺭ
anställning, användning
istikhdaam
ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻡ
förakt
istikhfaaf
ﺍِﺳﺘِﺨﻔَﺎﻑ
extraktion
istikhlaaS
ﺍِﺳﺘِﺨﻠَﺎﺹ
utvinning
istikhraaj
ﺍِﺳﺘِﺨﺮَﺍﺝ
lyssnande, publik
istimaa3
ﺍِﺳﺘِﻤَﺎﻉ
kontinuitet
istimraar
ﺍِﺳﺘِﻤﺮَﺍﺭ
ogillande
istinkaar
ﺍِﺳﺘِﻨﻜَﺎﺭ
kopiering
istinsaakh
ﺍِﺳﺘِﻨﺴَﺎﺥ
slutsats
istintaaj
ﺍِﺳﺘِﻨﺘَﺎﺝ
reception
istiqbaal
ﺍِﺳﺘِﻘﺒَﺎﻝ
beständighet, stabilitet
istiqraar
ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ
bön om nåd
istirHaam
ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ
resignation, underkastelse, överlämnande
istislaam
ﺍِﺳﺘِﺴﻠَﺎﻡ
lyssnande
istismaa3
ﺍِﺳﺘِﺴﻤَﺎﻉ
ekvator, jämnhet
istiswaa'
ﺍِﺳﺘِﺴﻮَﺍﺀ
stabilitet
istitbaab
ﺍِﺳﺘِﺘﺒَﺎﺏ
investering
istithmaar
ﺍِﺳﺘِﺜﻤَﺎﺭ
undantag
istithnaa'
ﺍِﺳﺘِﺜﻨَﺎﺀ
enkät, undersökning
istiTlaa3
ﺍِﺳﺘِﻄﻠَﺎﻉ
att bli svart
iswadda
ﺍِﺳﻮَﺩَّ
2
ithnaan
ﺍِﺛﻨَﺎﻥ
att hålla med
ittafaqa
ﺍِﺗَّﻔَﻖَ
att expandera
ittasa3a
ﺍِﺗَّﺴَﻊَ
anklagelse
ittihaam
ﺍِﺗِّﻬَﺎﻡ
riktning
ittijaah
ﺍِﺗِّﺠَﺎﻩ
förtroende
ittikaal
ﺍِﺗِّﻜَﺎﻝ
expansion
ittisaa3
ﺍِﺗِّﺴَﺎﻉ
kontakt, koppling, union
ittiSaal
ﺍِﺗِّﺼَﺎﻝ
rusning
izdiHaam
ﺍِﺯﺩِﺣَﺎﻡ
nation, samhälle
umma
ﺍُﻣَّﺔ
Nästa: ب
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي