Arabiska för inveckla, trassla in

warraTa
ﻭَﺭَّﻁَ
inveckla, trassla in – dåtid han
yuwarriTu
ﻳُﻮَﺭِّﻁُ
inveckla, trassla in – nutid han

Det arabiska verbet för att inveckla, trassla in skrivs ﻭَﺭَّﻁَ och uttalas warraTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺭِّﻁُ och uttalas yuwarriTu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inveckla, trassla in består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inveckla, trassla in

Alla bokstäver i inveckla, trassla in

ﻭَﺭَّﻁَ
 
 
ـﻮ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
waw
w
ra
r
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för inveckla, trassla in består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺭَّﻁَ och uttalas warraTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inveckla, trassla in

fa33ala blir warraTa

Vi har sett att det arabiska ordet för inveckla, trassla in skrivs ﻭَﺭَّﻁَ och uttalas warraTa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, r och T, blir ordet warraTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inveckla, trassla in

Böjningsformer av inveckla, trassla in

dåtid
nutid
han
warraTa
ﻭَﺭَّﻁَ
han - dåtid
yuwarriTu
ﻳُﻮَﺭِّﻁُ
han - nutid
hon
warraTat
ﻭَﺭَّﻃَﺖ
hon - dåtid
tuwarriTu
ﺗُﻮَﺭِّﻁُ
hon - nutid
jag
warraTtu
ﻭَﺭَّﻃﺖُ
jag - dåtid
'uwarriTu
ﺃُﻭَﺭِّﻁُ
jag - nutid