Arabiska för svår situation, trassel

warTa
ﻭَﺭﻃَﺔ
svår situation, trassel – femininum singular

Det arabiska ordet för svår situation, trassel uttalas warTa och skrivs ﻭَﺭﻃَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns svår situation, trassel i:

warTaat
ﻭَﺭﻃَﺎﺕ
svår situation, trassel – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svår situation, trassel består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svår situation, trassel

Alla bokstäver i svår situation, trassel

ﻭَﺭﻃَﺔ
ﻃـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
waw
w
ra
r
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för svår situation, trassel består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺭﻃَﺔ och uttalas warTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svår situation, trassel

fa3la blir warTa

Vi har sett att det arabiska ordet för svår situation, trassel skrivs ﻭَﺭﻃَﺔ och uttalas warTa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är w, r och T, blir ordet warTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svår situation, trassel