Arabiska för billig

rakhiiS
ﺭَﺧِﻴﺺ
billig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för billig uttalas rakhiiS och skrivs ﺭَﺧِﻴﺺ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet billig består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kha som skrivs och uttalas kh och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med billig

Alla bokstäver i billig

ﺭَﺧِﻴﺺ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺺ
 
ـﺮ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ra
r
kha
kh
ya
y
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för billig består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺧِﻴﺺ och uttalas rakhiiS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver