Arabiska för fabrik, verkstad

mashghal
ﻣَﺸﻐَﻞ
fabrik, verkstad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fabrik, verkstad uttalas mashghal och skrivs ﻣَﺸﻐَﻞ.

Förutom grundformen finns fabrik, verkstad i:

mashaaghil
ﻣَﺸَﺎﻏِﻞ
fabrik, verkstad – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fabrik, verkstad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ghayn som skrivs och uttalas gh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fabrik, verkstad

Alla bokstäver i fabrik, verkstad

ﻣَﺸﻐَﻞ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
shin
sh
ghayn
gh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fabrik, verkstad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺸﻐَﻞ och uttalas mashghal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver