Arabiska för anställa

shaghghala
ﺷَﻐَّﻞَ
anställa – dåtid han
yushaghghilu
ﻳُﺸَﻐِّﻞُ
anställa – nutid han

Det arabiska verbet för att anställa skrivs ﺷَﻐَّﻞَ och uttalas shaghghala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﻐِّﻞُ och uttalas yushaghghilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anställa består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ghayn som skrivs och uttalas gh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anställa

Alla bokstäver i anställa

ﺷَﻐَّﻞَ
ﺷـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
shin
sh
ghayn
gh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för anställa består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻐَّﻞَ och uttalas shaghghala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av anställa

dåtid
nutid
han
shaghghala
ﺷَﻐَّﻞَ
han - dåtid
yushaghghilu
ﻳُﺸَﻐِّﻞُ
han - nutid
hon
shaghghalat
ﺷَﻐَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tushaghghilu
ﺗُﺸَﻐِّﻞُ
hon - nutid
jag
shaghghaltu
ﺷَﻐَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ushaghghilu
ﺃُﺷَﻐِّﻞُ
jag - nutid