Arabiska för fånge

sajiin
ﺳَﺠِﻴﻦ
fånge – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fånge uttalas sajiin och skrivs ﺳَﺠِﻴﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fånge i:

sujanaa'
ﺳُﺠَﻨَﺎﺀ
fånge – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fånge består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, jim som skrivs och uttalas j och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fånge

Alla bokstäver i fånge

ﺳَﺠِﻴﻦ
ﺳـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
jim
j
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fånge består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺠِﻴﻦ och uttalas sajiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fånge

fa3iil blir sajiin

Vi har sett att det arabiska ordet för fånge skrivs ﺳَﺠِﻴﻦ och uttalas sajiin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är s, j och n, blir ordet sajiin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fånge