Arabiska för invadera

ghazaa
ﻏَﺰَﺍ
invadera – dåtid han
yaghzuu
ﻳَﻐﺰُﻭ
invadera – nutid han

Det arabiska verbet för att invadera skrivs ﻏَﺰَﺍ och uttalas ghazaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﺰُﻭ och uttalas yaghzuu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet invadera består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med invadera

Alla bokstäver i invadera

ﻏَﺰَﺍ
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺰ
ـﺎ
 
ghayn
gh
zayn
z
alef
 
 
Det arabiska ordet för invadera består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﺰَﺍ och uttalas ghazaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av invadera

dåtid
nutid
han
ghazaa
ﻏَﺰَﺍ
han - dåtid
yaghzuu
ﻳَﻐﺰُﻭ
han - nutid
hon
ghazat
ﻏَﺰَﺕ
hon - dåtid
taghzuu
ﺗَﻐﺰُﻭ
hon - nutid
jag
ghazawtu
ﻏَﺰَﻭﺕُ
jag - dåtid
'aghzuu
ﺃَﻏﺰُﻭ
jag - nutid