Arabiska för fånge, kvarhållen, stoppad

mawquuf
ﻣَﻮﻗُﻮﻑ
fånge, kvarhållen, stoppad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fånge, kvarhållen, stoppad uttalas mawquuf och skrivs ﻣَﻮﻗُﻮﻑ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fånge, kvarhållen, stoppad består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fånge, kvarhållen, stoppad

Alla bokstäver i fånge, kvarhållen, stoppad

ﻣَﻮﻗُﻮﻑ
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
waw
w
qaf
q
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för fånge, kvarhållen, stoppad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﻗُﻮﻑ och uttalas mawquuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fånge, kvarhållen, stoppad

maf3uul blir mawquuf

Vi har sett att det arabiska ordet för fånge, kvarhållen, stoppad skrivs ﻣَﻮﻗُﻮﻑ och uttalas mawquuf. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är w, q och f, blir ordet mawquuf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fånge, kvarhållen, stoppad