Arabiska för bro

jisr
ﺟِﺴﺮ
bro – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bro uttalas jisr och skrivs ﺟِﺴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bro i:

jusuur
ﺟُﺴُﻮﺭ
bro – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bro består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i bro

ﺟِﺴﺮ
ﺟـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
jim
j
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bro består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﺴﺮ och uttalas jisr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bro

fi3l blir jisr

Vi har sett att det arabiska ordet för bro skrivs ﺟِﺴﺮ och uttalas jisr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är j, s och r, blir ordet jisr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bro