Arabiska för strama åt, stärka

shadda
ﺷَﺪَّ
strama åt, stärka – dåtid han
yashuddu
ﻳَﺸُﺪُّ
strama åt, stärka – nutid han

Det arabiska verbet för att strama åt, stärka skrivs ﺷَﺪَّ och uttalas shadda i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸُﺪُّ och uttalas yashuddu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet strama åt, stärka består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med strama åt, stärka

Alla bokstäver i strama åt, stärka

ﺷَﺪَّ
ﺷـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
 
shin
sh
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för strama åt, stärka består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺪَّ och uttalas shadda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av strama åt, stärka

dåtid
nutid
han
shadda
ﺷَﺪَّ
han - dåtid
yashuddu
ﻳَﺸُﺪُّ
han - nutid
hon
shaddat
ﺷَﺪَّﺕ
hon - dåtid
tashuddu
ﺗَﺸُﺪُّ
hon - nutid
jag
shadadtu
ﺷَﺪَﺩﺕُ
jag - dåtid
'ashuddu
ﺃَﺷُﺪُّ
jag - nutid