Arabiska för misstro, tvivla

shakka
ﺷَﻚَّ
misstro, tvivla – dåtid han
yashukku
ﻳَﺸُﻚُّ
misstro, tvivla – nutid han

Det arabiska verbet för att misstro, tvivla skrivs ﺷَﻚَّ och uttalas shakka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸُﻚُّ och uttalas yashukku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet misstro, tvivla består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med misstro, tvivla

Alla bokstäver i misstro, tvivla

ﺷَﻚَّ
ﺷـ
ـﻚ
 
ﺷـ
ـﻚ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
shin
sh
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för misstro, tvivla består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻚَّ och uttalas shakka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av misstro, tvivla

dåtid
nutid
han
shakka
ﺷَﻚَّ
han - dåtid
yashukku
ﻳَﺸُﻚُّ
han - nutid
hon
shakkat
ﺷَﻜَّﺖ
hon - dåtid
tashukku
ﺗَﺸُﻚُّ
hon - nutid
jag
shakaktu
ﺷَﻜَﻜﺖُ
jag - dåtid
'ashukku
ﺃَﺷُﻚُّ
jag - nutid