Arabiska för domare

qaaDin
ﻗَﺎﺽٍ
domare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för domare uttalas qaaDin och skrivs ﻗَﺎﺽٍ.

Om ljudfilerna
Kategori: juridik
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet domare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Dad som skrivs och uttalas D och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med domare

Alla bokstäver i domare

ﻗَﺎﺽٍ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
qaf
q
alef
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för domare består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺽٍ och uttalas qaaDin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver