Arabiska för förväntan, hopp

rajaa'
ﺭَﺟَﺎﺀ
förväntan, hopp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förväntan, hopp uttalas rajaa' och skrivs ﺭَﺟَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet förväntan, hopp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förväntan, hopp består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förväntan, hopp

Alla bokstäver i förväntan, hopp

ﺭَﺟَﺎﺀ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
 
ra
r
jim
j
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för förväntan, hopp består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺭَﺟَﺎﺀ och uttalas rajaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver