Arabiska för hoppas, önska

rajaa
ﺭَﺟَﺎ
hoppas, önska – dåtid han
yarjuu
ﻳَﺮﺟُﻮ
hoppas, önska – nutid han

Det arabiska verbet för att hoppas, önska skrivs ﺭَﺟَﺎ och uttalas rajaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺟُﻮ och uttalas yarjuu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hoppas, önska

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hoppas, önska består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hoppas, önska

Alla bokstäver i hoppas, önska

ﺭَﺟَﺎ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
 
ra
r
jim
j
alef
 
 
Det arabiska ordet för hoppas, önska består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺟَﺎ och uttalas rajaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av hoppas, önska

dåtid
nutid
han
rajaa
ﺭَﺟَﺎ
han - dåtid
yarjuu
ﻳَﺮﺟُﻮ
han - nutid
hon
rajat
ﺭَﺟَﺖ
hon - dåtid
tarjuu
ﺗَﺮﺟُﻮ
hon - nutid
jag
rajawtu
ﺭَﺟَﻮﺕُ
jag - dåtid
'arjuu
ﺃَﺭﺟُﻮ
jag - nutid