Arabiska för mäta

qaasa
ﻗَﺎﺱَ
mäta – dåtid han
yaqiisu
ﻳَﻘِﻴﺲُ
mäta – nutid han

Det arabiska verbet för att mäta skrivs ﻗَﺎﺱَ och uttalas qaasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘِﻴﺲُ och uttalas yaqiisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mäta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ya som skrivs och uttalas y och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mäta

Alla bokstäver i mäta

ﻗَﺎﺱَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
qaf
q
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för mäta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺱَ och uttalas qaasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av mäta

dåtid
nutid
han
qaasa
ﻗَﺎﺱَ
han - dåtid
yaqiisu
ﻳَﻘِﻴﺲُ
han - nutid
hon
qaasat
ﻗَﺎﺳَﺖ
hon - dåtid
taqiisu
ﺗَﻘِﻴﺲُ
hon - nutid
jag
qistu
ﻗِﺴﺖُ
jag - dåtid
'aqiisu
ﺃَﻗِﻴﺲُ
jag - nutid