Arabiska för vara tvungen

wajaba
ﻭَﺟَﺐَ
vara tvungen – dåtid han
yajibu
ﻳَﺠِﺐُ
vara tvungen – nutid han

Det arabiska verbet för att vara tvungen skrivs ﻭَﺟَﺐَ och uttalas wajaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠِﺐُ och uttalas yajibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vara tvungen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara tvungen består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara tvungen

Alla bokstäver i vara tvungen

ﻭَﺟَﺐَ
ﺟـ
ـﺐ
 
ﺟـ
ـﺐ
 
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
waw
w
jim
j
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vara tvungen består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺟَﺐَ och uttalas wajaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara tvungen

fa3ala blir wajaba

Vi har sett att det arabiska ordet för vara tvungen skrivs ﻭَﺟَﺐَ och uttalas wajaba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är w, j och b, blir ordet wajaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara tvungen

Böjningsformer av vara tvungen

dåtid
nutid
han
wajaba
ﻭَﺟَﺐَ
han - dåtid
yajibu
ﻳَﺠِﺐُ
han - nutid
hon
wajabat
ﻭَﺟَﺒَﺖ
hon - dåtid
tajibu
ﺗَﺠِﺐُ
hon - nutid
jag
wajabtu
ﻭَﺟَﺒﺖُ
jag - dåtid
'ajibu
ﺃَﺟِﺐُ
jag - nutid