Arabiska för apotek, klinik

mustawSaf
ﻣُﺴﺘَﻮﺻَﻒ
apotek, klinik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för apotek, klinik uttalas mustawSaf och skrivs ﻣُﺴﺘَﻮﺻَﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns apotek, klinik i:

mustawSafaat
ﻣُﺴﺘَﻮﺻَﻔَﺎﺕ
apotek, klinik – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet apotek, klinik består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med apotek, klinik

Alla bokstäver i apotek, klinik

ﻣُﺴﺘَﻮﺻَﻒ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
sin
s
ta
t
waw
w
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för apotek, klinik består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻮﺻَﻒ och uttalas mustawSaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för apotek, klinik

mustaf3al blir mustawSaf

Vi har sett att det arabiska ordet för apotek, klinik skrivs ﻣُﺴﺘَﻮﺻَﻒ och uttalas mustawSaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3al och ordets rotbokstäver är w, S och f, blir ordet mustawSaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som apotek, klinik