Arabiska för beskriva, skriva ut medicin

waSafa
ﻭَﺻَﻒَ
beskriva, skriva ut medicin – dåtid han
yaSifu
ﻳَﺼِﻒُ
beskriva, skriva ut medicin – nutid han

Det arabiska verbet för att beskriva, skriva ut medicin skrivs ﻭَﺻَﻒَ och uttalas waSafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼِﻒُ och uttalas yaSifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beskriva, skriva ut medicin består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beskriva, skriva ut medicin

Alla bokstäver i beskriva, skriva ut medicin

ﻭَﺻَﻒَ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﻒ
 
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
waw
w
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för beskriva, skriva ut medicin består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺻَﻒَ och uttalas waSafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beskriva, skriva ut medicin

fa3ala blir waSafa

Vi har sett att det arabiska ordet för beskriva, skriva ut medicin skrivs ﻭَﺻَﻒَ och uttalas waSafa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är w, S och f, blir ordet waSafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beskriva, skriva ut medicin

Böjningsformer av beskriva, skriva ut medicin

dåtid
nutid
han
waSafa
ﻭَﺻَﻒَ
han - dåtid
yaSifu
ﻳَﺼِﻒُ
han - nutid
hon
waSafat
ﻭَﺻَﻔَﺖ
hon - dåtid
taSifu
ﺗَﺼِﻒُ
hon - nutid
jag
waSaftu
ﻭَﺻَﻔﺖُ
jag - dåtid
'aSifu
ﺃَﺻِﻒُ
jag - nutid