Arabiska för föda

walada
ﻭَﻟَﺪَ
föda – dåtid han
yalidu
ﻳَﻠِﺪُ
föda – nutid han

Det arabiska verbet för att föda skrivs ﻭَﻟَﺪَ och uttalas walada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠِﺪُ och uttalas yalidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föda består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föda

Alla bokstäver i föda

ﻭَﻟَﺪَ
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
waw
w
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för föda består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻟَﺪَ och uttalas walada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för föda

fa3ala blir walada

Vi har sett att det arabiska ordet för föda skrivs ﻭَﻟَﺪَ och uttalas walada. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är w, l och d, blir ordet walada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som föda

Böjningsformer av föda

dåtid
nutid
han
walada
ﻭَﻟَﺪَ
han - dåtid
yalidu
ﻳَﻠِﺪُ
han - nutid
hon
waladat
ﻭَﻟَﺪَﺕ
hon - dåtid
talidu
ﺗَﻠِﺪُ
hon - nutid
jag
waladtu
ﻭَﻟَﺪﺕُ
jag - dåtid
'alidu
ﺃَﻟِﺪُ
jag - nutid