Arabiska för bläck

Hibr
ﺣِﺒﺮ
bläck – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bläck uttalas Hibr och skrivs ﺣِﺒﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bläck

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bläck består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bläck

Alla bokstäver i bläck

ﺣِﺒﺮ
ﺣـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
Ha
H
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bläck består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﺒﺮ och uttalas Hibr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bläck

fi3l blir Hibr

Vi har sett att det arabiska ordet för bläck skrivs ﺣِﺒﺮ och uttalas Hibr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är H, b och r, blir ordet Hibr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bläck