Arabiska för spänd

mashduud
ﻣَﺸﺪُﻭﺩ
spänd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spänd uttalas mashduud och skrivs ﻣَﺸﺪُﻭﺩ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spänd består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spänd

Alla bokstäver i spänd

ﻣَﺸﺪُﻭﺩ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
ـﻮ
ـﺪ
 
mim
m
shin
sh
dal
d
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för spänd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺸﺪُﻭﺩ och uttalas mashduud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver