Arabiska för tveksam

mashkuuk
ﻣَﺸﻜُﻮﻙ
tveksam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tveksam uttalas mashkuuk och skrivs ﻣَﺸﻜُﻮﻙ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tveksam består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tveksam

Alla bokstäver i tveksam

ﻣَﺸﻜُﻮﻙ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻜـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻜـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
shin
sh
kaf
k
waw
w
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för tveksam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺸﻜُﻮﻙ och uttalas mashkuuk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver