Arabiska för bartender

saaqin
ﺳَﺎﻕٍ
bartender – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bartender uttalas saaqin och skrivs ﺳَﺎﻕٍ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bartender består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, qaf som skrivs och uttalas q och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bartender

Alla bokstäver i bartender

ﺳَﺎﻕٍ
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för bartender består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻕٍ och uttalas saaqin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver