Arabiska för såld

mabii3
ﻣَﺒِﻴﻊ
såld – maskulinum singular

Det arabiska ordet för såld uttalas mabii3 och skrivs ﻣَﺒِﻴﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet såld består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med såld

Alla bokstäver i såld

ﻣَﺒِﻴﻊ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
beh
b
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för såld består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺒِﻴﻊ och uttalas mabii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver