Arabiska för yttrande

maquul
ﻣَﻘُﻮﻝ
yttrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för yttrande uttalas maquul och skrivs ﻣَﻘُﻮﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet yttrande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med yttrande

Alla bokstäver i yttrande

ﻣَﻘُﻮﻝ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
qaf
q
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för yttrande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘُﻮﻝ och uttalas maquul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver