Arabiska för måltid

'akla
ﺃَﻛﻠَﺔ
måltid – femininum singular

Det arabiska ordet för måltid uttalas 'akla och skrivs ﺃَﻛﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns måltid i:

'aklaat
ﺃَﻛﻠَﺎﺕ
måltid – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet måltid

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet måltid består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med måltid

Alla bokstäver i måltid

ﺃَﻛﻠَﺔ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ـﺄ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
alif hamza
'
kaf
k
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för måltid består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃَﻛﻠَﺔ och uttalas 'akla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för måltid

fa3la blir 'akla

Vi har sett att det arabiska ordet för måltid skrivs ﺃَﻛﻠَﺔ och uttalas 'akla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är ', k och l, blir ordet 'akla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som måltid