Arabiska för motiv, orsak, skäl

daa3in
ﺩَﺍﻉٍ
motiv, orsak, skäl – maskulinum singular

Det arabiska ordet för motiv, orsak, skäl uttalas daa3in och skrivs ﺩَﺍﻉٍ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motiv, orsak, skäl består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ayn som skrivs och uttalas 3 och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motiv, orsak, skäl

Alla bokstäver i motiv, orsak, skäl

ﺩَﺍﻉٍ
 
 
ـﺪ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
dal
d
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för motiv, orsak, skäl består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﺩَﺍﻉٍ och uttalas daa3in.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver