Arabiska för dans

raqSa
ﺭَﻗﺼَﺔ
dans – femininum singular

Det arabiska ordet för dans uttalas raqSa och skrivs ﺭَﻗﺼَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dans i:

raqSaat
ﺭَﻗﺼَﺎﺕ
dans – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dans består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dans

Alla bokstäver i dans

ﺭَﻗﺼَﺔ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺔ
 
ra
r
qaf
q
Sad
S
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dans består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﻗﺼَﺔ och uttalas raqSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dans

fa3la blir raqSa

Vi har sett att det arabiska ordet för dans skrivs ﺭَﻗﺼَﺔ och uttalas raqSa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är r, q och S, blir ordet raqSa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dans