Arabiska för dansa

raqaSa
ﺭَﻗَﺺَ
dansa – dåtid han
yarquSu
ﻳَﺮﻗُﺺُ
dansa – nutid han

Det arabiska verbet för att dansa skrivs ﺭَﻗَﺺَ och uttalas raqaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﻗُﺺُ och uttalas yarquSu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dansa

Han dansade inte.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dansa består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dansa

Alla bokstäver i dansa

ﺭَﻗَﺺَ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﺺ
 
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ra
r
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för dansa består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﻗَﺺَ och uttalas raqaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dansa

fa3ala blir raqaSa

Vi har sett att det arabiska ordet för dansa skrivs ﺭَﻗَﺺَ och uttalas raqaSa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, q och S, blir ordet raqaSa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dansa

Böjningsformer av dansa

dåtid
nutid
han
raqaSa
ﺭَﻗَﺺَ
han - dåtid
yarquSu
ﻳَﺮﻗُﺺُ
han - nutid
hon
raqaSat
ﺭَﻗَﺼَﺖ
hon - dåtid
tarquSu
ﺗَﺮﻗُﺺُ
hon - nutid
jag
raqaStu
ﺭَﻗَﺼﺖُ
jag - dåtid
'arquSu
ﺃَﺭﻗُﺺُ
jag - nutid